Saturday, 27/02/2021 - 08:14|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Văn bản liên quan
Dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025
Ngày ban hành:
12/05/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn về đầu tư xây dựng, mua sắm hàng hóa
Ngày ban hành:
29/03/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/03/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 14 để lấy ý kiến thăm dò dư luận
Ngày ban hành:
23/02/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực