Báo cáo thực hiện phòng chữa cháy của trường THCS Bá Xuyên

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BÁ XUYÊN                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 42/BC-THCS BX                                      Ngày 24 tháng 5 năm 2012

 

BÁO CÁO

Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ

về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

 

          Kính gửi: Phòng GD&ĐT Sông Công- Thái Nguyên

          Thực hiện chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Sông Công theo công văn số 216/PGD&ĐT ngày 16/5/2012 về việc sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng chính phủ. Từ thực tế của nhà trường thực hiện trong 2 năm qua, trường THCS Bá xuyên báo cáo cụ thể như sau:

I. VỀ NHẬN THỨC:

- Thực hiện chỉ đạo của các cơ quan cấp trên về thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng chính phủ là nhằm thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo an toàn cho con người, cho cơ sở vật chất của nhà trường, đảm bảo điều kiện phục vụ ngày càng tốt hơn cho công tác giáo dục trong nhà trường.

- Thực hiện tốt về giáo dục phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ nhà trường là góp phần đảm bảo tài sản XHHCN, tài sản và tính mạng của công dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị; trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

II. VỀ NỘI DUNG THỰC HIỆN:

  1. Về tình hình cháy, nổ: Trong 2 năm qua

-         Số vụ cháy, nổ xảy ra: không

-         Nguyên nhân cháy nổ: không

-         Thiệt hại: Không có thiệt hại gì.

  1. Công tác triển khai thực hiện:

* Về xây dựng kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy:

         Thực hiện chỉ đạo của UBND Thị xã, Phòng GD&ĐT Sông Công, trường đã triển khai xây dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy theo mỗi năm học, sát thực và phù hợp điều kiện nhà trường:

+ Thành lập đội phòng cháy, chữa cháy: gồm Đại diện Ban giám hiệu, bảo vệ, các nhân viên Thư viện, thiết bị, hành chính và một số giáo viên trẻ, khỏe, có ý thức tốt.

+ Đầu tư trang bị: Bình cứu hỏa, thang, hệ thống biển báo, nội qui, nguồn nước,…

* Kết quả phổ biến, giáo dục, tuyên truyền: Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ngành, đã triển khai nội dung Chỉ thị 1634/CT-TTg tới giáo viên, học sinh và xây dựng kế hoạch thực hiện.

3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện PCCC.

- Mỗi năm học trường luôn củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, thành lập đội phòng cháy chữa cháy để thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

- Xây dựng qui định, nội qui về an toàn PCCC để đảm bảo không để cháy nổ xảy ra trong khu vực trường.

- Đảm bảo thực hiện qui định của pháp luật trong qui hoạch, đầu tư xây dựng, nguồn nước chữa cháy. Duy trì các điều kiện an toàn PCCC trong nhà trường.

4. Công tác tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân PCCC.

- Kết hợp với Chi cục kiểm lam Sông Công tuyên truyền cho giáo viên, học sinh toàn trường về phòng chống cháy rừng.

- Thông qua công an Thị xã để tư vấn cho trường đầu tư các phương tiện về phòng chống cháy nổ như bình cứu hỏa, các bộ tiêu lệnh, thang, nguồn nước,… Và giới thiệu cách sử dụng bình cứu hỏa, kỹ năng xử lý nếu có cháy nổ xảy ra.

- Thường xuyên duy trì hoạt động của đội phòng cháy, chữa cháy và giao cho phó hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo và thực hiện.

- Thực hiện chỉ đọa của ngành về tuyên truyền thực hiện về các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy ( 4/10) tới cán bộ, giáo viên và học sinh để thực hiện phù hợp điều kiện nhà trường.

5. Công tác kiểm tra an toàn PCCC.

- Công an Thị xã Sông Công kiểm tra, tư vấn cho trường 1 lần/1 năm.

- Trường thường xuyên kiểm tra về các thiết bị phòng cháy, chữa cháy, phát hiện các nguy cơ có thể dẫn tới cháy nổ để xử lý kịp thời.

6. Đầu tư kin phí cho hoạt động PCCC:

- Năm học 2011-2012: Đã mua thêm 4 bình C02 và 2 bộ tiêu lệnh, 2 thang nhôm gấp tổng trị giá: 6 triệu đồng.

- Khoan thêm giếng khoan và lắp đặt đường nước phục vụ cho sinh hoạt và sẵn sàng phục vụ khi có tình huống cháy xảy ra – trị giá đầu tư: 15 triệu đồng

7. Đề xuất, kiến nghị:

- Đề nghị Ban quản lý dự án xây dựng khi thiết kế xây dựng nên có trang bị PCCC kèm theo.

- Đề nghị Phòng GD&ĐT tham mưu với UBND Thị xá để tổ chức tập huấn PCCC cho cán bộ, giáo viên phụ trách PCCC của trường.

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
                                                                                     Trần Quốc Hòa

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Bá Xuyên - Sông Công - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 02803862585