KHÁI QUÁT VỀ CHI BỘ ĐẢNG TRƯỜNG THCS CỔ LŨNG

Trường THCS Cổ Lũng có tổng số 51 cán bộ giáo viên thì có 28 đồng chí là đảng viên chiếm 54,9%. Không nằm ngoài quy luật chung của ngành giáo dục số nam là đảng viên có 2 đồng chí bằng 7,14%. Đảng viên là người dân tộc có 7 đồng chí bằng 25%. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ 100% đạt và vượt chuẩn, trong đó có 23/28 đồng chí có trình độ đại học trở lên chiếm 82,14%.

Tuy khác nhau về độ tuổi, giới tính, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn cảnh điều kiện gia đình nhưng tập thể đảng viên trong Chi bộ đều có chung một mục đích, đều có chung một suy nghĩ đó là bằng phần sức lực, trí tuệ nhỏ bé của mình phấn đấu tự giác, gương mẫu thực hiện thật tốt những nhiệm vụ giáo dục mà Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục đã ban hành. Chính vì vậy hằng ngày, hằng tháng và trong suốt mỗi năm học các đồng chí đảng viên luôn trăn trở trước mỗi công việc, bằng cái tâm của mình không ngừng học hỏi, cần mẫn, “lao tâm khổ tứ” lăn lộn cùng đồng nghiệp, cùng học sinh vì sự nghiệp đổi mới giáo dục, vì mong muốn càng ngày chất lượng giáo dục càng được dần nâng cao.

Năm học 2011 – 2012 nhà trường có 2 đồng chí giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh thì 1 đồng chí là đảng viên. 1 đồng chí đạt danh hiệu giáo viên tổng phụ trách đội giỏi cấp tỉnh cũng là một đảng viên. 3 đồng chí đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện thì 1 đồng chí là đảng viên, 1 đồng chí đang là đối tượng kết nạp đảng. Bên cạnh đó các đồng chí đảng viên trong Chi bộ thường xuyên tuyên truyền đường lối, chủ trường, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng bằng nhiều hình thức khác nhau, có thể qua tiếp xúc thông thường bằng những câu chuyện tâm tình, có thể trong các cuộc họp, cũng có thể kết hợp trong những lần đến thăm nhà học sinh… Có thể trong thời điểm hiện tại đồng lương của nhà giáo chưa đáp ứng được nhu cầu cần thiết của mỗi cán bộ, giáo viên trong đó có cả các đồng chí đảng viên, nhưng với vai trò, trách nhiệm của người đảng viên giáo viên trên mặt trận giáo dục các đồng chí luôn vững tay chèo mẫu mực trong công việc, xứng đáng với niềm tin của đồng nghiệp, của nhân dân, của các em học sinh. 

Các đồng chí đảng viên đang tham gia công tác kiểm tra hồ sơ.
                                           Bài và ảnh của chi bộ nhà trường.

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Cổ Lũng - Phú Lương - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.873.300