Danh sách giáo viên và học sinh đạt giải cấp tỉnh năm học 2011 - 2012

 

Trường: THCS TT Đình Cả

 

DANH SÁCH

Giáo viên, học sinh đạt giải các kỳ thi, hội thi cấp tỉnh

Năm học 2011-2012

 

I.Giáo viên đạt giải cấp tỉnh:

 

TT

Họ và tên GV

Đạt giải

Môn (lớp)

Hội thi

Ghi chú

1

Nguyễn Việt Dũng

GVDG

Âm nhạc

GVDG cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

(Danh sách này có 01 GV)

 

II. Học sinh đạt giải cấp tỉnh - GV có HS đạt giải cấp tỉnh:

(Mỗi HS có thể đạt 2,3… giải - chỉ có 1 lần tên)

 

TT

Họ và tên HS

Đạt giải

Môn (lớp)

Giáo viên dạy

Ghi chú

1

Lý Thị Na

Nhì

IOE lớp 6

Chu Minh Thắng

 

2

Đặng Phương Hà

Nhì

IOE lớp 6

 

3

Nguyễn Long Đức

Nhì

IOE lớp 6

 

4

Dương yến Nguyệt

Khuyến khích

IOE lớp 6

 

5

Hà Thị Hạnh

Khuyến khích

IOE lớp 9

 

6

Đinh Bùi Khánh Tùng

Nhì

IOE lớp 7

Đường Thùy Linh

 

7

Hà Việt Hoàng

Ba

IOE lớp 7

 

8

Trần Công Minh

Khuyến khích

IOE lớp 7

 

9

Lê Thị Hồng Nhung

Khuyến khích

IOE lớp 7

 

10

Lê Hải Ngân Hạnh

Khuyến khích

IOE lớp 7

 

Ba

Giải toán qua mạng lớp 7

Đồng Thị Thanh Tùng

 

11

Đào Duy Đại

Khuyến khích

Giải toán qua mạng lớp 7

 

12

Mai Thanh Hằng

Khuyến khích

Môn Địa lớp 9

Hoàng Thị Hiền

 

13

Chu Thế Trung

Nhất

Kéo co

Đoàn Mạnh Chinh

 

14

Nông Quỳnh Diệu

Nhất

Kéo co

 

15

Nguyễn Văn Quý

Nhất

Kéo co

 

16

Chu Thị Uyên

Nhất

Kéo co

 

17

Nông Thủy Tiên

Nhì

Môn bơi tiếp sức nữ

 

18

Luân Thị Thế

Nhì

 

 

 

 

 

 

 

 

(Danh sách này có 18 HS và 05 giáo viên)

 

                                                                    Ngày 15 tháng 5 năm 2012

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

Địa chỉ : TT Đình Cả - Võ Nhai – Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3503.026