KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG CHẶNG THI ĐUA THỨ II

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI THCS ĐỖ CẬN

 Số: 122 /KHĐ - THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Ba Hàng, ngày 20 tháng 11 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Phát động chặng thi đua thứ II – Chủ đề: “Tiến bước lên đoàn”.

 Năm học: 2013 - 2014

  

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

- Chặng thi đua thứ II điễn ra trong một thời gian dài (4 tháng). Đây là thời điểm quan trọng có nhiều sự kiện như: Đón chào năm mới, kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930 – 3/2/2014, kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.

- Chặng thi đua được phát động nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các chi đội và các em đội viên trong toàn liên đội để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong chặng thi đua thứ I.

- Qua chặng thi đua giúp các em thấy ý nghĩa to lớn của các ngày lễ lớn của dân tộc. Qua đó giúp các em ý thức sâu sắc hơn trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, ra sức phấn đấu giành nhiều thành tích về nề nếp và học tập.

- Phong trào thi đua là dịp để các chi đội, các em đội viên cùng thi đua, hăng hái tích cực học tập nhằm đẩy mạnh phong trào học tập và các hoạt động khác của nhà trường.

II. THỜI GIAN TIẾN HÀNH:

- Chặng thi đua chính thức phát động từ ngày 21/11/2013 đến hết ngày 26/3/2014.

III. CHỦ ĐỀ VÀ NỘI DUNG THI ĐUA:

1. Chủ đề: “Tiến bước lên đoàn”.

2. Nội dung thi đua: a. Về nề nếp:

 - Thi đua nói lời hay làm việc tốt. Không có học sinh nói tục, chửi bậy. Thực hiện phong trào “Nghìn việc tôt”, mỗi bạn đội viên làm ít nhất một việc tốt trong ngày.

- Duy trì tốt về nề nếp, sĩ số. Không có học sinh đi học muộn, học sinh nghỉ học tự do, nghỉ học không phép.

- Thực hiện tốt chất lượng các hoạt động đầu giờ, giữa giờ.

- Không có học sinh gây gổ, đánh nhau hoặc có những hành vi vi phạm nội quy, học sinh biết sống hòa nhã, đoàn kết với bạn bè.

- Không ăn quà vặt, hút thuốc lá, uống bia hoặc dùng các chất kích thích.

- Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, kính thầy yêu bạn, thực hiện nếp sống văn minh

- Vệ sinh lớp học, khu vực được phân công sạch sẽ, bảo vệ của công, chăm sóc công trình măng non. Không vớt rác bừa bãi.

- Thi đua giờ học tốt, ngày học tốt, tuần học tốt.

- Tập thể phấn đấu đạt 100% điểm nề nếp. Tham gia nhiệt tình các hoạt động do nhà trường, Liên đội phát động.

2. Về học tập:

- Chi đội có phong trào học tập sôi nổi, các em đội viên học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến.

- Trong lớp chú ý nghe giảng, hănghái phát biểu xây dựng bài, không mất trật tự, không làm việc riêng.

- Đăng kí thực hiện phong trào “Đôi bạn cùng tiến” để giúp đỡ nhau trong học tập.

- Thi đua giờ học điểm 10, ngày học điểm 10, tuần học điểm 10. Không có điểm yếu, kém.

- Cá nhân phấn đấu đạt nhiều điểm tốt, không có điểm yếu, kém (dưới điểm 5).

c. Các hoạt động khác:

- Tham gia đầy đủ và có chất lượng các buổi lao động đã được phân công, thực hiện tốt các nội quy của nhà trường và của liên đội.

- Tham gia tích cực, có chất lượng các hoạt động từ thiện, tham gia xây dựng quỹ “Giúp đỡ bạn nghèo xuân ấm tình thương” tặng quà cho học sinh nghèo nhân dịp Têt Nguyên đán, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Hũ gạo tình thương – Tiếp sức tới trường”

d. Chỉ tiêu phấn đấu:

* Chi đội:

- Các chi đội thường xuyên đăng kí giờ học tốt, ngày học tốt, tuần học tốt.

-  Tham gia đầy đủ và có chất lượng hoạt động từ thiện, các phong trào, cuộc thi của Liên đội, của nhà trường và của các tổ chức phát động phát động.

- Đăng kí đạt 100% điểm nề nếp, không vi phạm các quy định về nề nếp.

- Các phong trào học tập tiến bộ, tập thể lớp đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

* Đội viên:

- Thực hiện tốt nội quy, quy định của đội, của nhà trường. Gương mẫu trong mọi hoạt động.

- Trong đợt thi đua không có điểm yếu kém, có ít nhất 50% điểm giỏi(8,9,10) trong tổng số được kiểm tra.

- Hưởng ứng tích cực và đạt kết quả cao các phong trào, các hoạt động do Đội và nhà trường phát động.

3. Hình thức đánh giá:

- Kết thúc chặng thi đua các chi đội phải báo cáo kết quả thực hiên trong chặng thi đua, lập danh sách các đội viên có thành tích xuất sắc đề nghị khen thưởng.

- Liên đôi sẽ tổng hợp kết quả thi đua của các chi đội và các đội viên.

- Tổ chức họp và bình xét thi đua chặng II.

- Công nhận và trao phần thưởng cho các chi đội xếp nhất, nhì, ba chặng.

- Công nhận và tặng thưởng chó các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chặng thi đua.

- Phê bình, nhắc nhở các chi đội, các đội viên thiếu ý thức tham gia chặng thi đua, thực hiện không nghiêm túc trong chặng thi đua.

- Kinh phí dự kiến trích từ guồn kinh phí đội.

- Trên đây là kế hoạch phát động chặng thi đua thứ II với chủ đề “Tiến bước lên đoàn”. Đề nghị các chi đội và các em đội viên căn cứ vào kế hoạch của Liên đội để thực hiện nghiêm túc,nhằm đạt kết quả cao nhất trong chặng thi đua thứ II.

 

TM. NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

  

Trần Kiều Phong

TM. LIÊN ĐỘI

TỔNG PHỤ TRÁCH

 

  

Tạ Hồng Hà

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : TT Ba Hàng - Phổ Yên -Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :