KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2012 – 2013

PHÒNG GD& ĐT PHỔ YÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔNG CAO

 

SỐ:  01 /KH-VPTHCSDC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2012 – 2013

 

Căn cứ phương hướng và công văn triển khai nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 của PGD& ĐT PhổYên, tình hình thực tế địa phương và nhà trường.

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của Hiệu trưởng.

Tổ văn phòng xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 như sau:

  1. Nhiệm vụ cụ thể.

Giúp Hiệu trưởng tổng hợp, điều phối các hoạt động của các bộ phận trong nhà trường, thực hiện công tác hành chính, quản lý về tài chính, y tế học đường, các loại bảo hiểm đối với GV – HS, công tác bảo vệ, vệ sinh, quản lý thiết bị - thư viện phục vụ thực hiện những nhiệm  vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

-         Công tác tổng hợp, thi đua, khen thưởng và tuyên truyền.

-         Theo dõi, giám sát các thành viên trong tổ về thực hiện tiến độ chương trình, kế hoạch công tác.

-         Quản lý hệ thống văn bản đi và đến.

-         Kiểm tra các văn bản (của các đơn vị, cá nhân )  trước khi trình BGH.

  1. Biên chế tổ và phân công công tác:

*Biên chế tổ: 4 trong đó:

+ Văn phòng :01

+ Y tế - TQ: 01

+ Kế toán : 01

+ TB – TV : 01

*Phân công công tác:

-Tổ trưởng : Lăng Thị ngoan: Thực hiện các công việc của văn phòng, lưu hồ sơ, sổ điểm, sổ đầu bài, văn bằng chứng chỉ.

-         Các thành viên.

+   Huỳnh Thị Liên: Phụ trách chung( kế toán, thống kê, báo cáo, lưu giữ hồ sơ, dự toán, quyết toán thu, chi tài chính).

+Vũ Thị Hồng Nhung: Phụ trách y tế - thủ quỹ.

+ Đinh Thị Hoa: Phụ trách thư viện – thiết bị.

  1. Những chỉ tiêu cần đạt:

*Trang thiết bị dạy học:

-         Bổ sung trang thiết bị dạy học đảm bảo điều kiện dạy và học cho GV – HS.

-         Bổ sung đồ dùng dạy học cho GV- HS. Mua sắm mới các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học.

-         Xây dựng thư viện thân thiện, thư viện tiên tiến…

*Công tác thu chi tài chính( ngoài ngân sách):

-         Mức thu thỏa thuận được PHHS đồng ý, lãnh đạo địa phương phê duyệt ( thông báo bằng văn bản đính kèm).

-         Phần chi trả cho người làm công được thỏa thuận giữa PHHS và người làm công đã có hoạt động cụ thể.

-         Phần chi trả tiền học 2 buổi/ ngày.

*Công tác tài chính kế toán:

Mở hệ thống sổ sách theo dõi từng loại quỹ, đầy đủ, khoa học .Thu, chi đúng mục đích, theo đúng luật ngân sách, công khai dân chủ, báo cáo đầy đủ kịp thời. Làm tốt công tác tham mưu trong thu, chi tài chính. Công tác thu đạt kết quả cao, thất thu ít.

* Công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị:

Phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học. Sử dụng và bảo quản tốt tài sản, trang thiết bị của các lớp đổi mới chương trình có hệ thống sổ theo dõi việc mượn sử dụng của giáo viên. Mở sổ sách theo dõi tài sản.

Trích kinh phí mua sắm thêm sách, thiết bị phục vụ cho dạy và học. Có phòng để thiết bị đồ dùng sắp đặt gọn gàng, khoa học.

*Công tác y tế học đường  - vệ sinh môi trường:

     - Kế hoạch thu BHYT đạt 90%.

- Đảm bảo đủ bàn ghế, phòng học VS sạch sẽ môi trường sư phạm “ Xanh- Sạch – Đẹp”.

- Đảm bảo học sinh có đủ nước sạch để dùng.

- Đảm bảo có đủ điều kiện để sơ cứu HS kịp thời.

- Có phòng y tế học đường, kết hợp với trạm y tế thường xuyên đến trường

theo dõi sức khỏe cho HS.

- Hàng tuần tổ chức súc miệng chống sâu răng đúng quy định, kết hợp với trạm y tế , hội phụ huynh học sinh tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho học sinh phòng bệnh, phòng dịch.

-         Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho HS. Động viên PHHS tham gia đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho học sinh đạt kết quả tốt.

                                                                     Đông Cao, ngày 10 tháng 9 năm 2012

 

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

 

 

 

Nguyễn Duy Thọ

TỔ TRƯỞNG

Đã ký

 

 

 

 

Lăng Thị Ngoan

 

 

 

           

Địa chỉ : Xã Đông Cao - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.866211