Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2011-2012
Thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường và kế hoạch nhiệm vụ năm học, sáng ngày 18/10/2011, trường THCS Đông Cao đã tiến hành Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2011-2012. $0 Về dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Phạm Thị Lý – chủ tịch Công đoàn Giáo dục Phổ Yên. $0 $0Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường đều có mặt đông đủ.$0 $0Hội nghị đã thông qua các báo cáo của Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, trưởng ban Thanh tra nhân dân, thông qua bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, kiện toàn Ban thanh tra nhân dân và đặc biệt, hội nghị đã được nghe đồng chí Hiệu trưởng giải đáp các ý kiến khiến nghị, vướng mắc của cán bộ, giáo viên, nhân viên.$0 $0Cũng tại Hội nghị, nhà trường đã tổ chức khen thưởng cho các nữ cán bộ, viên chức đạt danh hiệu “phụ nữ 2 giỏi” trong năm học 2010-2011 và chúc mừng chị em nữ nhân dịp kỷ niệm lần thứ 81 ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.$0 $0Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Lý, chủ tịch Công đoàn Giáo dục Phổ Yên đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Nhà trường và Ban chấp hành Công đoàn, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên, các đại biểu về dự đã phát huy dân chủ, thảo luận sôi nổi và đồng thuận với tinh thần trách nhiệm cao làm cho Hội nghị thành công tốt đẹp.$0 $0Tiếp đó, Chủ tịch Công đoàn kết luận Hội nghị và phát động phong trào thi đua năm học 2011-2012.$0 $0Hội nghị đã bày tỏ đồng thuận và quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011-2012 theo các mục tiêu đề ra.Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:$0 $0$0 $0 $0 $0$0 $0$0 $0$0 $0 $0$0 $0$0 $0Chào cờ$0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0$0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0$0 $0$0 $0 $0$0 $0$0 $0$0 $0 $0Đoàn chủ tịch và thư ký Hội nghị$0 $0$0 $0 $0$0 $0$0 $0 $0$0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0Đồng chí Hiệu trưởng báo cáo trước Hội nghị$0 $0$0 $0 $0$0 $0$0 $0 $0$0 $0$0 $0 $0$0 $0$0 $0 $0Đại diện cán bộ, giáo viên phát biểu tham luận$0 $0$0 $0 $0$0 $0$0 $0 $0$0 $0$0 $0 $0$0 $0$0 $0 $0Đại diện giáo viên phát biểu ý kiến$0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0$0 $0$0 $0 $0$0 $0$0 $0 $0Đại diện giáo viên phát biểu$0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0$0 $0$0 $0 $0$0 $0$0 $0 $0$0 $0$0 $0 $0Đại diện  giáo viên phát biểu ý kiến$0 $0$0 $0$0 $0 $0$0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0Trưởng ban TTND báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra$0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0$0 $0$0 $0 $0$0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0Các gương mặt "phụ nữ 2 giỏi"$0 $0$0 $0 $0$0 $0$0 $0 $0$0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0Đồng chí Chủ tịch Công đoàn tổng kết Hội nghị$0 $0$0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0$0 $0$0 $0 $0$0 $0$0 $0 $0Đồng chí Phạm Thị Lý - chủ tịch Công đoàn GDPY phát biểu tại Hội nghị$0$0 $0
Địa chỉ : Xã Đông Cao - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.866211