Bai viet ­nghien cuu khoa hoc su pham ung dung

BÀI VIẾT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

       Họ và tên:            Chu Thế Hùng    

      Chức vụ  :            Hiệu trưởng

      Đơn vị công tác: Trường THCS Hoàng Văn Thụ

      Câu hỏi: Hãy xác định một đề tài nghiên cứu Khoa học sư phạm ứng dụng?

( Thực hiện bước 1 của đề tài)

      Trả lời:   Khi xác định đề tài nghiên cứu, cần tiến hành theo các bước sau:

1. Tìm hiểu hiện trạng.

  Trong những năm qua khi dạy Toán lớp 8 tại trường K phần Phân tích đa thức thành nhân tử đây là phần kiến thức cơ bản của §¹i sè lớp 8, là dạng toán tương đối khó và khá phức tạp nên HS còn lung túng vµ béc lé nh÷ng yếu kém cña m×nh khi vận dụng để giải các bài tập rút gọn do vËy kết quả học tập của HS  phần kiến thức này là rất thấp, một số học sinh do học không hiểu vận dụng kém nên dẫn đến chán nản, lười học.Trong khi đó có những giáo viên chưa thật quan tâm đúng mức về những yếu kém của HS, Phụ huynh thì lại thường phó mặc cho các thầy cô giấo.

2. Tìm các giải pháp thay thế

  Giải pháp thay thế cơ bản cho hiện trạng trên đó là : Hướng dẫn HS “các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử”

3. Xác định vấn đề nghiên cứu

+ Tên đề tài:

   Một số Biện pháp cơ bản hướng dẫn học sinh cách phân tích đa thức thành nhân tử ở trường THCS K. Năm học: 2011 – 2012.

( Đề tài thuộc lĩnh vực Toán học)

+Vấn đề nghiên cứu:

- Việc hướng dẫn HS “các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử” có làm tăng hứng thú  của HS trong việc vận dụng phân đa thức thành nhân tử để  giải các dạng bài tập rút gọn trong chương trình Đại số lớp 8 tại trường THCS K hay không?

- Việc hướng dẫn HS “các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử” có làm tăng kết quả học tập  của HS trong việc vận dụng phân đa thức thành nhân tử để  giải các dạng bài tập rút gọn trong chương trình Đại số lớp 8 tại trường THCS K hay không?

+Gỉa thuyết nghiên cứu:

-Có, việc hướng dẫn HS “các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử” có làm tăng hứng thú  của HS trong việc vận dụng phân đa thức thành nhân tử để  giải các dạng bài tập rút gọn trong chương trình Đại số lớp 8 tại trường THCS K.

-  Có, việc hướng dẫn HS “các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử” có làm tăng kết quả học tập  của HS trong việc vận dụng phân đa thức thành nhân tử để  giải các dạng bài tập rút gọn trong chương trình Đại số lớp 8 tại trường THCS K.

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Phường Quan Triều - T.p Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :