Tin nổi bật
Bài thơ: Lời cảm tạ 19 tháng 9 năm 2014
Xin phút tĩnh tâm giữa muôn điều hời hợt Cảm tạ mái trường ơn nghĩa thầy cô
1. Các đội tải các file dữ liệu của đội mình trong phần tài nguyên 2. Tải File Yêu cầu các đội và danh mục các trường để xem hướng dẫn trong 3 trang: - Trang 1: Yêu cầu các đội - Trang 2: Mã trường  - Trang 3: Hướng dẫn nhập dữ liệu
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Hùng Sơn - Đại Từ - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.824446