Địa chỉ : Xã Linh Sơn - Đồng Hỷ - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.822510