ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2012-2013

   Thực hiện Điều lệ của Hội cha mẹ học sinh quy định trong Thông tư 55/2011/TT-BGD ĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của ngành GD-ĐT nói chung và trường THCS Minh Đức nói riêng.
  
Nhằm kiện toàn ban thường trực Hội cha mẹ học sinh, tiếp tục củng cố và phát triển những thành quả đã đạt được trong những năm học trước của Hội cha mẹ học sinh trường THCS Minh Đức. Đồng thời tăng cường sự phối kết hợp giữa nhà trường-gia đình và địa phương chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.
   
Ngày 25/8/2012 tại trường THCS Minh Đức Hội cha mẹ học sinh đã phối hợp cùng nhà trường long trọng tổ chức Đại hội Hội cha mẹ học sinh năm học 2012-2013.
    
Đến dự với Đại hội có đồng chí Hoàng Mạnh Quân-Huyện uỷ viên-Bí thư đảng uỷ-Chủ tịch Hội đồng  nhân dân xã Minh Đức, đồng chí Hoàng Văn Hùng-Chủ tịch UBND xã Minh Đức, ban thường trực hội cha mẹ học sinh năm học 2011-2012 và 22 ông bà là chi hội trưởng, chi hội phó chi hội cha mẹ học sinh các lớp cùng BGH, trưởng các đoàn thể cùng 11 giáo viên chủ nhiệm trường THCS Minh Đức.

  
Toàn thể đại hội đã được nghe và thảo luận các báo cáo: Tổng kết hoạt động của Hội CMHS năm học 2011-2012, phương hướng hoạt động của Hội CMHS năm học 2012-2013 của Ban thường trực Hội CMHS năm học 2011-2012; Báo cáo tóm tắt kết quả giáo dục đạt được của nhà trường năm học 2011-2012 và kế hoạch cùng các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của BGH nhà trường; Quyết toán tài chính của Hội năm học 2011-2012 và dự toán các khoản thu thoả thuận năm học 2012-2013 của Hội CMHS.

   Bà Nguyễn Thị Mỹ-ĐDBan TT Hội: Báo cáo kết quả hoạt động năm học
2011-2012 và phương hướng hoạt động năm học 2012-2013 của Hội CMHS.

Thầy giáo Trần Văn Sơn-HT: Báo cáo kết quả giáo dục năm học 2011-2012
và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của nhàt rường.

    Bà Trần Thị Hồng Nga-Thủ quỹ Hội: Báo cáo quyết toán tài chính đóng góp
thoả thuận năm học 2011-2012, dự toán thu, chi quỹ thoả thuận năm học 2012-2013.

           Đoàn Chủ toạ tổ chức thảo luận lấy ý kiến tại Đại hội.


 Ý kiến tham luận về các khoản thu, chi thoả thuận của đại biểu.Ý kiến tham luận tại Đại hội về tăng cường sự phối hợp giáodục giứa
                            gia đình và nhà trường.
    
Trong những kết quả đạt được của nhà trường, của Hội CMHS trong các năm học đã có sự vào cuộc một cách tích cực, hiệu quả của cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Hoàng Mạnh Quân-Bí thư Đảng uỷ xã Minh Đức. Trong bài phát biểu của mình,  thay mặt cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân địa phương,  đồng chí đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng vươn lên trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường cùng Hội CMHS, sự gắn kết của Hội với nhà trường. Đồng thời, đồng chí cũng có ý kiến chỉ đạo củng cố, nâng cao hơn nữa việc phối kết hợp giữa nhà trường với Hội phụ huynh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đẩy mạnh XHHGD cũng như lời hứa vào cuộc có hiệu quả của các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương trong sự nghiệp giáo dục.

Ý kến phát biểu của đồng chí Hoàng Mạnh Quân-Bí thư Đảng Uỷ xã
                              Minh Đức tại Đại hội
     
Đại hội đã lựa chọn bầu ra ban thường trực hội CMHS gồm 03 ông bà đại diện cho gần 400 phụ huynh học sinh của nhà trường. Các vấn đề nêu ra trong Đại hội đã có được sự đồng thuận cao giữa Nhà trường, Chính quyền địa phương và hội CMHS với biểu quyết 100% đồng ý với Nghị quyết được thông qua cuối Đại hội.

Ban thường trực hội CMHS năm học 2012-2013 của nhà trường ra mắt
                                         trước Đại hội.

Địa chỉ : Xã Minh Đức - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :