Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia

PHÒNG GD&ĐT PHỔ YÊN

TRƯỜNG THCS NAM TIẾN      

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/KHXDTC                                                   Nam Tiến, ngày 02 tháng 11 năm 2010

                                                      KẾ HOẠCH

Xây dựng trường trung học cơ sở Nam Tiến đạt chuẩn quốc gia

giai đoạn 2010 - 2015

I/ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2010   – 2015 :

            Trong Nghị quyết đại hội Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian so với các nước đi trước, vừa có những bước tuần tự vừa có những bước nhảy vọt. Để đi tắt và đón đầu như vậy thì vai trò, vị trí của giáo dục và khoa học công nghệ lại càng có tính quyết định, giáo dục phải đi trước một bước.

Xây dựng một nền giáo dục có tính thực tiễn và hiệu quả cao, tạo bước phát triển mạnh mẽ về chất lượng, đưa nền giáo dục nước ta sớm tiến kịp các nước phát triển trong khu vực, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, góp phần đắc lực thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước.

Hơn thế nữa để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tinh thần độc lập  trong suy nghĩ sáng tạo, nâng cao năng lực tự học của học sinh, và thực hiện tốt 3 cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” có hiệu quả thì từ các trường trung học cơ sở (THCS) phải được xây dựng chuẩn theo quy định. Xây dựng nhà trường THCS đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn hiện nay là một yêu cầu tất yếu của các cơ sở giáo dục.

II/ CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH :

            Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Giáo dục sửa đổi số 44/2009/QH12 năm 2009 ngày 25/11/2009

Thông báo số 242/TW ngày 15/4/2009 về kết luận của Bộ Chính trị: tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 ( khóa VIII):phương hướng phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020.         

Thông tư 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010 Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

                Quyết định số 01/ 2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.

Qui định về phòng học bộ môn tại Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 14/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 3/5/2001 về việc ban hành quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2010-2015 tầm nhìn đến năm 2020 trường THCS Nam Tiến.

Kết luận hội nghị Hiệu trưởng THCS ngày 28 tháng 10 năm 2010 của ông Nguyễn Thanh Cao, trưởng phòng Giáo dục và đào tạo Phổ Yên, về thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2010 – 2011.

III – THỰC TRẠNG XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

1- Tình hình xây dựng trường chuẩn quốc gia:

Trường THCS Nam Tiến đặt tại xóm Giữa, xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên với diện tích 4572.5m2.

Nam Tiến là một xã có truyền thống cách mạng từ lâu đời, nằm cách trung tâm huyện khoảng 3 km, có diện tích tự nhiên là: 843ha, được chia làm 11 Xóm. Với tổng số dân là:  7143  người với 1 861 hộ.

Kinh tế của xã chủ yếu là nông nghiệp, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập chính của nhân dân chủ yếu dựa vào sản phẩm nông nghiệp. Những năm gần đây đời sống kinh tế tuy có nâng lên nhưng nhìn chung vẫn còn thấp so với nhiều xã trong huyện.

Xã Nam Tiến hiện có 1 trường mầm non, 2 trường Tiểu học và 1 trường THCS. Chất lượng giáo dục ở các bậc học của xã trong những năm gần đây có nhiều chuyển biến, ổn định về số lượng và chất lượng giáo dục ngày được nâng lên, tỷ lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp  ngày càng cao, học sinh khá giỏi ở các cấp và học sinh lên lớp thẳng ngày càng nhiều. Tỉ lệ học sinh lưu ban, bỏ học ngày càng giảm. Từ đó góp phần không nhỏ đến việc thực hiện công tác PCGD THCS. Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo ngày càng phát triển. Thực hiện chương trình kiên cố hóa trường học đã đưa vào sử dụng thêm các phòng học mới, xóa phòng học tạm. Đội ngũ giáo viên ở các cấp học được chuẩn hóa trên 90%. Việc huy động học sinh từ 6-15 tuổi đến trường, trẻ tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6 đạt từ 98% trở lên. Tỷ lệ học sinh THCS tốt nghiệp hàng năm đạt 98% trở lên. Đến nay xã đã đạt được các mục tiêu  PCGDTHCS năm 2001.

 Tuy nhiên, nhà trường cũng xác định còn có những khó khăn nhất định, đó là:

Số lượng cán bộ giáo viên, nhân viên (CBGV-NV) tuy đủ về số lượng nhưng thiếu về loại hình đào tạo và chất lượng chưa cao.

  Hiện tại số GV viên trẻ mới được bổ sung thay thế trong 3 năm trở lại đây là điều kiện để hoạt động các phong trào nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm. Việc giáo dục đội ngũ trẻ trở thành những tấm gương sư phạm mẫu mực đặt ra cho lãnh đạo nhà trường còn nặng nề và cần thiết.

  Chất lượng giáo dục tuy ngày càng được nâng lên song chưa đáp ứng được các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia, chất lượng mũi nhọn còn hạn chế.

  Cơ sở vật chất hiện có 14 phòng, nhưng có 6 phòng cấp 4 đã xuống cấp chưa có các phòng học bộ môn đạt chuẩn, chưa có nhà hiệu bộ, chưa có tường rào và chưa có nhà công vụ cho giáo viên.

  2- Phân tích thực trạng nhà trường:

2.1/ Tiêu chuẩn 1: Tổ chức nhà trường

  1. Lớp học:

a/ Có đủ khối lớp 6,7,8,9 của cấp học:                Đạt yêu cầu.

 b/ Có số lớp ít hơn 45 lớp :                                 Đạt yêu cầu.

 c/ Mỗi lớp không quá 45 học sinh:  Đạt yêu cầu.

Tiêu chí 1: Đạt

2. Tổ chuyên môn:

a) Trường có 2 tổ chuyên môn được thành lập và hoạt động theo đúng các qui định của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Các tổ chuyên môn đều có kế hoạch hoạt động cụ thể, tổ chức chuyên đề, thao giảng, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu … giải quyết các hoạt động chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng dạy và học.

b) Hàng năm thực hiện được ít nhất hai chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy - học.

c) Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi giáo viên, hiện đã có 16 Đ/C có trình độ đại học và 05 Đ/C đang theo học ĐH tại chức ; đạt các qui định về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo.

Tiêu chí 2: Đạt

3. Tổ văn phòng

:a) Tổ Văn phòng chưa có theo quy định của Điều lệ trường trung học; để đảm nhận các công việc: văn thư, kế toán, thủ quỹ, cán bộ y tế trường học, trường chưa có cán bộ phụ trách thư viện, thiết bị.

b) Quản lý hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường: Hướng dẫn quản lý và sử dụng theo quy định từng loại sổ theo Điều lệ trường trung học.

Hồ sơ sổ sách đầy đủ đúng theo quy định trong Điều 27 – Điều lệ trường THCS.

Tiêu chí 3 : Chưa  đạt.

4. Hội đồng trường và các hội đồng khác trong nhà trường :

- Hội đồng trường: đã được thành lập

Đạt yêu cầu

    - Hội đồng Thi đua – Khen thưởng: được thành lập và hoạt động theo Điều lệ trường THCS                   

        Đạt yêu cầu

- Ban đại diện cha mẹ học sinh: được thành lập và hoạt động theo Điều lệ của Ban đại diện cha mẹ học sinh.          Đạt yêu cầu

Các hội đồng được thành lập theo quy định của Điều lệ đều, hoạt động có kế hoạch, nề nếp, đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Tiêu chí 4 : Đạt.

5. Tổ chức Đảng và các đoàn thể:

a) Trường có chi bộ Đảng với 09 đảng viên, hàng năm đều đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh.

b) Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường như: Công đoàn, đoàn thanh niên, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được công nhận vững mạnh về tổ chức, tiên tiến trong hoạt động ở địa phương.

Tiêu chí 5 : Đạt yêu cầu.

2.2/ Tiêu chuẩn 2 - Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên

1. Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng đạt tiêu chuẩn quy định theo Điều lệ trường trung học; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; được cấp quản lý giáo dục trực tiếp xếp loại từ đạt trở lên theo qui định về chuẩn hiệu trưởng trường trung học.

Tiêu chí 1: Đạt yêu cầu.

2. Trường có đủ giáo viên các bộ môn. Có 21/23 giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định, trong đó có 51.1% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên; có 62.9% giáo viên đạt chuẩn loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học.

Tiêu chí 2:  Đạt yêu cầu.

3. Có giáo viên phụ trách thư viện, phòng học bộ môn, phòng thiết bị dạy học. Các giáo viên phụ trach đều hoàn thành nhiệm vụ, tuy nhiên chưa được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ. Dự kiến xin tuyển giáo viên được đào tạo về làm công tác thư viện, bảo quản và hướng dẫn GV sử dụng thiết bị dậy học.

Tiêu chí 3 : Chưa đạt yêu cầu.

2.3/ Tiêu chuẩn 3 - Chất lượng giáo dục                                                                             

1. Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban hàng năm dưới 2%.

Tiêu chí 1 :  Đạt yêu cầu.

2. Chất lượng giáo dục:

a) Học lực:

- Xếp loại giỏi đạt 9,4 %  (Năm học 2010-2011 là 12.1%)

- Xếp loại khá đạt 35,1 %  (Năm học 2010- 2011 là 40.4%)

- Xếp loại yếu, kém 9,4% - (Năm học 2010-2011 còn 3.9%)

b) Hạnh kiểm:

- Xếp loại khá, tốt đạt 89,7%.

Tiêu chí 2 :  Đạt yêu cầu .

3. Các hoạt động giáo dục:

Chưa được đánh giá xếp loại tốt về tiêu chuẩn ‘’ Trường học thân thiện, học sinh tích cực’’. Thực hiện đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời gian tổ chức, nội dung các hoạt động giáo dục chính khoá và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Tiêu chí 3 : Chưa đạt yêu cầu

4. Hoàn thành nhiệm vụ được giao trong kế hoạch phổ cập giáo dục trung học của địa phương.

Tiêu chí 4 : Đạt yêu cầu

5. Đảm bảo các điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà trường, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Đa số cán bộ quản lý, giáo viên đều sử dụng được máy vi tính trong công tác, học tập. Thiếu phòng và máy phục vụ dạy – học bằng trình chiếu

Hiện tại trường chưa có 21 máy vi tính để phục vụ cho công tác quản lý, dạy học. Nhà trường sẽ đề nghị cấp trên trang bị thêm máy vi tính.

Tiêu chí 5 : Chưa đạt yêu cầu

2.4/ Tiêu chuẩn 4 - Cơ sở vật chất và thiết bị

1. Khuôn viên nhà trường là một khu riêng biệt, chưa có tường rào, biển trường chưa đúng quy định, tất cả các khu trong nhà trường được bố trí tương đối hợp lý, luôn sạch. Sân bãi tập thể dục chưa đủ diện tích sử dụng để đảm bảo tổ chức các hoạt động quản lý, dạy học và sinh hoạt.

Diện tích của trường hiện nay là 4572.5m2. Trong thời gian tới diện tích khuôn viên của trường sẽ là: 5556 m2 , bình quân 16.3 m2/học sinh

Tiêu chí 1 : Chưa đạt yêu cầu

2. Cơ sở vật chất theo quy định tại Điều lệ trường trung học.

Cơ cấu các khối công trình trong trường gồm:

a)  Khu phòng học, phòng bộ môn:

- Có đủ số phòng học cho mỗi lớp học (không quá 2 ca mỗi ngày); diện tích phòng học, đủ bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên chưa đạt yêu cầu, bảng đúng quy cách hiện hành; một số phòng học cấp 4 chưa đạt yêu cầu thoáng mát và ánh sáng , hệ các phòng học này đã được nâng cấp nay lại xuống cấp nhiều.

- Có phòng y tế trường học đảm bảo theo quy định hiện hành về hoạt động y tế trong trường trung học cơ sở.

        - Có các phòng học bộ môn nhưng chưa đảm bảo Qui định về phòng học bộ môn tại Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Khu phục vụ học tập:

- Có thư viện chưa đúng theo tiêu chuẩn quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện trường học; Trường chú trọng phát triển nguồn tư liệu gồm: Tài liệu, sách giáo khoa, giáo án, câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra, đề thi; cập nhật thông tin về giáo dục, đáp ứng yêu cầu tham khảo của giáo viên và học sinh

- Chưa có phòng truyền thống, khu luyện tập thể dục thể thao đủ quy cách, phòng hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

c)  Khu văn phòng:

Có đủ phòng làm việc của Hiệu trưởng, phòng làm việc của Phó Hiệu trưởng, văn phòng nhà trường, phòng họp từng tổ bộ môn, chưa có phòng thường trực, kho.

d)  Khu sân chơi chưa đảm bảo vệ sinh và có cây bóng mát.

e) Khu vệ sinh được bố trí riêng cho giáo viên, học sinh nam, học sinh nữ, không làm ô nhiễm môi trường ở trong và ngoài nhà trường nhưng số lượng còn thiếu.

g) Chưa có khu để xe cho giáo viên, có nhà xe HS cho từng lớp trong khuôn viên nhà trường, đảm bảo trật tự, an toàn.

h) Có đủ nước sạch cho các hoạt động dạy - học, các hoạt động giáo dục và nước sử dụng cho giáo viên, học sinh; có hệ thống thoát nước hợp vệ sinh.

       Tiêu chí 2 : Chưa đạt yêu cầu

3. Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học; Trường đã đăng ký mở Website để tăng cường trao đổi thông tin trên mạng internet hoạt động thường xuyên, hỗ trợ có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý nhà trường.

       Tiêu chí 3 : đạt yêu cầu

2.5/ Tiêu chuẩn 5 - Công tác xã hội hoá giáo dục

1. Nhà trường chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể, tổ chức ở địa phương đề xuất những biện pháp cụ thể nhằm thực hiện chủ trương và kế hoạch phát triển giáo dục địa phương.

2. Ban đại diện cha mẹ học sinh được thành lập và hoạt động theo đúng qui chế hiện hành, hoạt động có hiệu quả trong việc kết hợp với nhà trường và xã hội để giáo dục học sinh.

3. Mối quan hệ và thông tin giữa Nhà trường, Gia đình và Xã hội được duy trì thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh, phòng ngừa, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

4. Huy động hợp lý và có hiệu quả sự tham gia của gia đình và cộng đồng vào các hoạt động giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và điều kiện nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường.

5. Thực hiện đúng các qui định về công khai điều kiện dạy học, chất lượng giáo dục, các nguồn kinh phí được đầu tư, hỗ trợ của nhà trường theo đúng qui định hiện hành.Nhà trường luôn tham mưu cho chính quyền địa phương về công tác giáo dục. Phối hợp tốt với các cơ quan ban ngành, đoàn thể xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Xây dựng tốt mối quan hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội.

Tiêu chuẩn 5 đạt;

IV- PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

1. Mục đích yêu cầu:

Đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao về hưởng thụ giáo dục của xã hội, từng bước để học sinh của trường có khả năng tiếp cận với các trường học ở các nước trong huyện.

Chuẩn hóa, hiện đại hóa về các hoạt động: tổ chức và quản lý trường học, cơ sở vật chất và đội ngũ CBQL-GV, nhằm tạo ra môi trường giáo dục tương đối đồng đều giữa các địa bàn, tạo cơ hội bình đẳng về điều kiện học tập cho mọi trẻ em ở các vùng kinh tế - xã hội khó khăn khắc phục khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa vùng thị trấn và nông thôn.

Làm chuyển biến về nhận thức trong các cấp, các ngành: trên cơ sở đó huy động sức mạnh tổng hợp của nhà trường - gia đình - xã hội để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo trật tự kỷ cương trường học. Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học, dần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, thực hiện tốt mục tiêu phổ cập Giáo dục THCS tạo tiền đề cho việc phổ cập Giáo dục THPT đồng thời góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực cho địa phương.

                Thực hiện quy hoạch sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định, đảm bảo về số lượng, cơ cấu bộ môn, chất lượng theo hướng ổn định, tiêu chuẩn hóa.

                Xây dựng mới phòng học, phòng chức năng, khu thể dục, thể thao đảm bảo theo yêu cầu. Đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa giáo dục, tập trung khai thác mọi nguồn lực, tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ theo tinh thần “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”.

Xây dựng trường THCS Nam Tiến đạt chuẩn trên địa bàn là yêu cầu tất yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho con em được theo học ở môi trường tốt, có đủ điều kiện phát triển góp phần trong công cuộc nâng cao dân trí.

2. Lộ trình phấn đấu:

Đánh giá cụ thể, chi tiết thực trạng của nhà trường theo các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp để đạt các tiêu chuẩn của trường THCS đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn mới.

Nhà trường đăng ký đạt chuẩn quốc gia vào năm 2012. Muốn vậy các tiêu chuẩn cần đạt cụ thể như sau:

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức nhà trường: dự định đạt vào năm 2011

Có 5 tiêu chí, trường đã đạt 4 tiêu chí. Nhà trường sẽ tích cực tham mưu với Phòng GDĐT Yên để thành lập tổ hành chính để đi vào hoạt động có hiệu quả

Tiêu chuẩn 2 - Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên : Dự định đạt vào năm 2011

Có 3 tiêu chí trường đạt 2. Nhà trường sẽ tích cực tạo điều kiện để nhân viên học tập nâng chuẩn, đề nghị phòng GD&ĐT, tạo điều kiện bổ sung đủ số lượng CB về làm công tác thư viện,  thí nghiệm, bảo quản và hướng dẫn GV sử dụng ĐDDH

Tiêu chuẩn 3 - Chất lượng giáo dục : Dự định đạt vào năm 2011.                                                                           

Có 5 tiêu chí, trường mới đạt 3. Phấn đấu từng bước đưa chất lượng giáo dục đi lên, xây dựng cảnh quan nhà trường, bố trí đội ngũ đủ số lượng và loại hình theo yêu cầu để đạt chuẩn

Tiêu chuẩn 4 - Cơ sở vật chất và thiết bị : Dự kiến tiêu chuẩn này sẽ đạt vào năm 2011.

Có 3 tiêu chí, trường đạt 1 : Trường tích cực hơn trong việc tham mưu đề nghị cấp trên đầu tư xây dựng CSVC trường đảm bảo cho việc dạy và học theo chuẩn.

Tiêu chuẩn 5 - Công tác xã hội hoá giáo dục :

Tiêu chuẩn này trường đã đạt. Tuy nhiên Trường cần duy trì, làm tốt hơn công tác tham mưu, phối hợp để thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục

Như vậy nhà trường sẽ phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2012.

   3 / Các giải pháp cơ bản để thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu :

Để hoàn thành mục tiêu nhà trường cần thực hiện các giải pháp sau đây:

a/  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động:

     Tuyên truyền rộng rãi trong chính quyền, các ngành địa phương và cha mẹ học sinh trong nhà trường để làm chuyển biến tư tưởng, nhận thức, hiểu rõ việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước của địa phương.

Quán triệt việc xây dựng trường đạt chuẩn là xây dựng mô hình nhà trường mới với chất lượng giáo dục cao, thể hiện sự phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

                Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn trường học tập, quán triệt chủ trương và các văn bản của cấp trên về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; để từ đó quyết tâm xây dựng.

b/  Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp, kiện toàn công tác tổ chức, kiểm tra việc thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia

                Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia, phân công phân nhiệm rõ ràng cho từng thành viên, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá định kì, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm ở từng giai đoạn.

Đảm bảo tăng cường sự lãnh đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, của HĐND, UBND các cấp để tranh thủ nguồn vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí được Nhà nước cấp, nhân dân hỗ trợ, học phí …

c/ Về xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên:

Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong nhà trường, bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.

                Lập kế hoạch chi tiết và cụ thể về việc khảo sát trình độ và năng lực của toàn bộ đội ngũ, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể, đồng bộ và lâu dài. Nâng cao tỷ lệ Đảng viên trong trường, tăng cường công tác cán bộ nữ.

                Tăng cường công tác giáo dục đạo đức và phẩm chất của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Phát động sâu rộng trong toàn trường về phong trào tự học, tự bồi dưỡng về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, phấn đấu mỗi giáo viên trở thành giáo viên giỏi các cấp;

     Bố trí, sử dụng lực lượng giáo viên trong biên chế đảm bảo hợp lý theo quy định.

d/  Huy động mọi nguồn lực để  đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học:

Hiện tại nhà trường chưa đảm bảo về CSVC do vậy cần tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo tính khả thi của đề án. Tổ chức điều tra, đánh giá hiện trạng CSVC và thiết bị dạy học của nhà trường. Tranh thủ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, tập trung đầu tư xây dựng CSVC theo hướng đồng bộ.

                Phối hợp với các cơ quan ban ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương nhất là Hội cha mẹ học sinh theo chủ trương xã hội hóa giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất : phòng học, khu hành chính,  phòng chức năng , phòng bộ môn, khu luyện tập thể dục thể thao, khu vệ sinh, hệ thống tường rào…               

Bộ phận thiết bị kiểm kê, lập kế hoạch mua bổ sung trang thiết bị dạy học bị hư hoặc đã sử dụng hết … kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, giáo viên khi sử dụng phương tiện dạy học và phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học trong toàn trường. Có chế độ khuyến khích, hỗ trợ các giáo viên có thành tích trong lĩnh vực này.

e/  Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục

                Kiên quyết thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác soạn giảng, thực hành và quản lý. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn, đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn, mỗi năm yêu cầu mỗi tổ chuyên môn phải giải quyết ít nhất một nội dung chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

                Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị đối với giáo viên để họ có ý thức trách nhiệm trước học sinh nhất là học sinh cá biệt, học sinh học yếu nhằm hạn chế tỉ lệ học sinh bỏ học, lưu ban.

                Tăng cường các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống, giáo dục trật tự an toàn giao thông, giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

                Quan tâm bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, nhằm nâng cao tỉ lệ học sinh giỏi, giảm tỉ lệ học sinh yếu kém.

                Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục. Thực hiện nghiêm túc việc đổi mới giáo dục phổ thông nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, kiên quyết chống “bệnh thành tích” trong giáo dục, đặc biệt là trong kiểm tra và đánh giá học sinh.

g/  Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục :

                Huy động Hội cha mẹ học sinh tham gia giáo dục toàn diện học sinh và tăng cường xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, động viên khen thưởng các phong trào trong nhà trường. Thực hiện dân chủ hóa trường học, công khai tài chính, tham mưu các cấp, các ngành địa phương thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước chăm lo cho sự nghiệp phát triển giáo dục.

V / TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hiệu trưởng nhà trường  có trách nhiệm thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, lập kế hoạch phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường để đạt các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia.

 Ban chấp hành chi uỷ, BGH nhà tường sẽ căn cứ trên từng tiêu chí cụ thể phấn đấu của mình để chỉ đạo và lập văn bản đề nghị các cấp, các ngành tạo điều kiện giúp đỡ, chủ yếu là xin được đầu tư vốn để  xây dựng các hạng mục công trình còn thiếu.

                Hàng năm có rà soát những tiêu chí đã phấn đầu đạt được, báo cáo với Phòng GD&ĐT, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện để xin ý kiến chỉ đạo và hướng đi tới.

 Phát huy tốt mọi mặt để phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra.

Kế hoạch xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2010 – 2015  được xuất phát từ nhu cầu giáo dục địa phương, của học sinh và quá trình đổi mới giáo dục, nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết của Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Phổ Yên. Trường THCS Nam Tiến tự xác định rõ trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn để dần đưa trường thành trường THCS đạt chuẩn quốc gia, góp phần đổi mới sự nghiệp giáo dục. Kính mong sự quan tâm của các cấp, các ngành để kế hoạch này khả thi, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và sớm đi vào thực hiện đáp ứng được nguyện vọng của học sinh và  nhân dân trong xã.            

Nơi nhận:

Để báo cáo

 
- Phòng GD&ĐT Phổ Yên

- UBND xã Nam Tiến

- Ban giám hiệu;

- Tổ trưởng tổ chuyên môn;

- Chủ tịch công đoàn;

 Để thực hiện

 
- Bí thư Đoàn                                                                                                 - Lưu VT.

    HIỆU TRƯỞNG                

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Văn Chúc

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT PHỔ YÊN

PHÊ DUYỆT CỦA UBND XÃ NAM TIẾN

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                                              

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                 


         


XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Nam Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.863 533