Chuyên đề GDCD

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ MÔN GDCD

            Thực hiện kế hoạch chuyên môn của trường THCS Phú Xuyên, Tổ Khoa học xã hội triển khai chuyên đề GDCD vào ngày 5/4/2013.

`Tên chuyên đề:

Tích hợp phổ biến và giáo dục pháp luật
trong  môn GDCD

Dạy một tiết thể nghiệm theo phân phối chương trình (Tiết 29 GDCD lớp 9). Tại 9A2.Người thực hiện: Phạm Thị Lợi.

I. Mục tiêu cần đạt

Thống nhất trong nhóm giáo viên dạy môn GDCD  về Tích hợp phổ biến và giáo dục pháp luật trong  môn GDCD, có sử dụng Công nghệ thông tin trong soạn giảng.

          Giúp học sinh phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập.

          Giáo dục học sinh ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

II. Nội dung        

          Thực hiện một tiết dạy trên lớp. Tiết 29 GDCD lớp 9.

          Bài “Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc”

* Gồm những đơn vị kiến thức:

          + Thế nào là bảo vệ Tổ quốc?

          + Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của ai?

          + Vì sao ngày nay vẫn phải bảo vệ Tổ quốc?

          + Học sinh bảo vệ Tổ quốc như thế nào?

          + Liên hệ việc thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc ở địa phương.

          + Những điều, luật trong Hiến pháp, Luật nghĩa vụ quân sự có ý nghĩa gì đối với công dân về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc?

          * Sưu tầm các bức ảnh về hoạt động bảo vệ Tổ quốc của công dân trong mọi lĩnh vực.

          *Sưu tầm các tư liệu mang tính thời sự về các hoạt động bảo vệ Tổ quốc trong nước và trên thế giới.

III. Phương pháp

1.Giáo viên trình bày mục tiêu, nội dung, phương pháp thực hiện chuyên đề. Tổ chuyên môn đóng góp ý kiến.

2.Thực hiện một tiết dạy trên lớp

3.Tổ chuyên môn: dự giờ, rút kinh nghiệm.

IV. Giáo án điện tử

 

                                                   Bài viết: Phạm Thị Lợi giáo viên Tổ Khoa học xã hội

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Phú Xuyên - Đại Từ - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.826415