Học tập nghị quyết trung ương lần IV khóa XI

HỌC TẬP  NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV  KHÓA XI

 

Thực hiện chỉ đạo của huyện ủy  Định Hóa- Thái Nguyên.

Hôm nay, ngày 08 tháng 5 năm 2012 tại UBND xã Quy Kỳ Đảng bộ xã Quy Kỳ tổ chức Hội nghị triển khai học tập Nghị quyết trung ương IV khóa XI

Chi bộ trường THCS Quy Kỳ cùng với đảng viên trong đảng bộ xã Quy Kỳ tham gia học tập Hội nghị  

Hội nghị  đã được nghe :

-   Đ/c Hoàng Thị Chấm( BT ĐU) Khai mạc Hội nghị và  quán triệt tinh thần học tập Nghị quyết.

- Đ/c Lưu Đức Hồng ( P. BTĐU xã  - UV Ban tuyên giáo huyện ủy huyện Định Hóa): Triển khai nội dung học tập Nghị quyết  TW  lần IV khóa  XI. triển khai kế hoạch số 10- KH/ĐU,  Quy định số 47- QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 Quy định về những điều đảng viên không được làm.

-  Đ/c Nông Văn Thọ ( UVBTV - CTMTTQ xã): Triển khai kế hoạch số 12/KH-ĐU  ngày 07  tháng  5  năm 2012 kế hoạch thực hiện nghị quyết trung ương IV khóa thứ XI của Đảng ủy  xã Quy Kỳ.

Kết thúc Hội nghị Đ/c Hoàng Thị Chấm ( BT ĐU) đánh giá, ghi nhận biểu dương tinh thần học tập của Đảng bộ. Đồng thời giao nhiệm vụ cho 23 chi bộ tiếp tục thực hiện triển khai nội dung Nghị quyết TW của Đảng lần thứ XI tại chi bộ theo đúng lịch quy định của Đảng bộ để nhanh chóng đưa Nội dung Nghị quyết vào thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng Bộ xã Quy Kỳ trong sạch  vững mạnh toàn diện.

Qua buổi học tập Nghị quyết mỗi đảng viên trong chi bộ tiếp tục nhận rõ vai trò trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong công tác phê và tự phê xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Sau đây là một số hình ảnh Hội nghị:


Đ/c Lưu Đức Hồng  - P'BTĐU xã Quy Kỳ, ủy viên ban tuyên giáo huyện triển khai.

Đại biểu Hội nghị.

Các đ/c đảng viên của trường tham gia học tập.

Tinh thần học tập của Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.


                                                                        Bài viết: Luân Thị Thi.
                                                            ảnh: NGỌC TÚ


Địa chỉ : Xã Quy Kỳ - Định Hóa - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.878138 - Fax : c2quykydh