Bao cao kiem diem cua Ban Chi uy nhiem ki 2010-2012

CHI BỘ TRƯỜNG THCS                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

        BAN CHI UỶ

 

     Số 03/BC-KĐ                                                         Tân Đức, ngày 24 tháng 11 năm 2012

 

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM

CỦA TẬP THỂ CHI UỶ CHI BỘ NHIỆM KÌ 2010- 2012

 

Kính thưa Đại hội !

      Ban Chi uỷ chúng tôi được Đại hộị Chi bộ họp ngày 05/4/2010 tín nhiệm bầu ra gồm 3 đồng chí. Đồng chí Đào văn Bốn giữ chứa vụ Bí thư Chi bộ, phụ trách chung và phụ trách công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, đồng chí Nguyễn Thị Vụ giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ phụ trách công tác tổ chức và kiểm tra của Chi bộ, đồng chí Trần Văn Hoàn giữ chức vụ uỷ viên phụ trách công tác đoàn thể.

      Trong nhiệm kì qua, công tác lãnh đạo của Chi uỷ có một số thuận lợi và khó khăn như sau:

      - Về thuận lợi: Các đồng chí trong Chi uỷ luôn đoàn kết, nhất trí, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, cùng lãnh đạo Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, Chi uỷ nhận được sự chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ, nhận được sự đồng lòng ủng hộ cao của toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

      - Về khó khăn: Trong nhiệm kì qua, nhiệm vụ lãmh đạo của Chi uỷ Chi bộ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, phải đồng thời tiến hành nhiều hoạt động lớn như kiểm định chất lượng, đánh giá lại công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, đổi mới giáo dục một cách toàn diện trong điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường đang xuống cấp, lạm phát tăng cao, đời sống của giáo viên còn nhiều khó khăn, nên cũng gặp không ít khó khăn.

       Trong tình hình đó, Ban chi uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu cho Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2010- 2012 đã đề ra, nhưng đồng thời còn những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Ban Chi uỷ xin kiểm điểm trước Đại hội về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chi uỷ trong nhiệm kì 2010- 2012 như sau:

I/ Những ưu điểm

  1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường

      Trong nhiệm kì qua, Ban Chi uỷ đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu cho Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giáo dục. Trong hai năm qua, 100% cán bộ, giáo viên nhà trường được công nhận là lao động tiên tiến, 20% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường ngày một tăng.

      Trong nhiệm kì qua, Ban Chi uỷ đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu cho Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường thực hiện và hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ năm học, liên tục giữ vững danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc. Cũng trong nhiệm kì, lãnh đạo, chỉ đạo Ban Giám hiệu, các tổ chuyên môn hoàn thành tốt việc kiểm định chất lượng, được Chủ tịch UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đạt cấp độ 3 (cấp độ cao nhất) về chất lượng. Cũng trong nhiệm kì, đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban giám hiệu và các tổ chuyên môn làm tốt công tác duy trì xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đón Đoàn đánh giá, kiểm tra lại công tác xây dựng trường chuẩn và được Chủ tịch UBND tỉnh cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc Gia lần 2 (giai đoạn 2011- 2016).

  2. Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng.

      Trong nhiệm kì qua, Ban Chi uỷ đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu cho Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên mới, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh với 100% đảng viên trong Chi bộ đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

      - Ban Chi uỷ luôn nghiêm khắc tự phê bình và phê bình, đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình trong Chi bộ; thẳng thắn đóng góp ý kiến vào các văn kiện quan trọng của Đại hội Đảng các cấp; thẳng thắn đóng góp ý kiến phê bình, góp ý trên tinh thần xây dựng vào Bản kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ xã.

      Ban Chi uỷ luôn lãnh đạo Chi bộ làm tốt việc giữ gìn uy tín của Đảng, của Chi bộ. 100% đảng viên thực hiện tốt Điều lệ Đảng và Quy định về 19 điều đảng viên không được làm, sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đầy đủ.

  3. Về đạo đức, lối sống

      Ban Chi uỷ luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, như: tuyệt đối tin tưởng ở sự nghiệp đổi mới của Đảng, trung thành với Đảng, không phát ngôn xuyên tạc làm sai lệch chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

     Đồng thời làm tốt việc lãnh đạo công tác giáo dục đảng viên trong Chi bộ và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, với kết quả 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất chính trị tốt, lối sống trong sáng, giản dị, lành mạnh, là tấm gương về đạo đức cho học sinh noi theo.

  4. Về thực hiện quy chế làm việc của Chi uỷ, Chi bộ

      - Sau Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2010- 2012, dựa trên Quy chế làm việc của Đảng uỷ xã, Chi uỷ đã tham mưu cho Chi bộ đã xây dựng được Quy chế làm việc của Chi uỷ, Chi bộ.

      Kết quả làm việc theo Quy chế của Chi bộ, Chi uỷ: Chi bộ đã xây dựng được nguyên tắc làm việc tập trung, dân chủ theo nguyên tắc của Đảng, quan hệ giữa cấp uỷ với đảng viên, giữa đảng viên với đảng viên luôn cởi mở, thẳng thắn, chân tình và thân ái với tinh thần đoàn kết, hợp tác, cộng tác của tình đồng nghiệp, đồng chí.

      Chi bộ, Chi uỷ luôn đặt lợi ích của Chi bộ, Đảng bộ, của Đảng lên trên lợi ích của mỗi cá nhân, mỗi đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì sự nghiệp phát triển giáo dục của nhà trường, của đất nước.

      Hàng tháng, Chi bộ, Chi uỷ tổ chức sinh hoạt đúng định kì để tổ chức học tập nghị quyết, triển khai các văn bản của cấp trên, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi uỷ, Chi bộ trong thời gian tiếp theo.

      Chi uỷ, Chi bộ luôn triển khai và thực hiện tốt 19 điều đảng viên không được làm, những điều công chức, viên chức không được làm.

  - 100% đảng viên trong Chi bộ tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp và Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; đồng thời Chi bộ đã tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập, quán triệt các Nghị quyết trên.

      Ban Chi uỷ giữ vững và duy trì tốt nề nếp họp định kì một tháng 1 lần và họp bất kì khi cần.

      Chi bộ giữ vững và duy trì nề nếp sinh hoạt Chi bộ định kì 1 lần/ tháng. Trong sinh hoạt đảm bảo đổi mới sinh hoạt với nhiều nội dung phong phú như: học tập nghị quyết, tìm hiểu tình hình trong nước, thế giới, bàn chương trình hành động, đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, phê bình đảng viên...theo đúng Hướng dẫn số 57-HD/BTCTW ngày 16/3/2006 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

    * Nguyên nhân của những ưu điểm:

        Sở dĩ trong nhiệm kì qua, Ban Chi uỷ đã dạt được những kết quả, có những ưu điểm trên là do:

      - Thứ nhất, nội bộ Chi uỷ luôn đoàn kết, thống nhất cao. Mỗi đồng chí trong Chi uỷ luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, luôn có ý thức cầu thị, ý thức rèn luyện, tu dưỡng bản thân; có thái độ tích cực trong việc phê bình và tự phê bình lẫn nhau.

      - Thứ hai, Ban Chi uỷ nhận được sự chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã.

      - Thứ ba, Ban Chi uỷ luôn nhận được sự ủng hộ, sự thẳng thắn đóng góp ý kiến phê bình, xây dựng của toàn thể đảng viên trong Chi bộ và các giáo viên trong Trường.

II/ Những mặt hạn chế, khuyết điểm

  1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

      Ban Chi uỷ đôi lúc chưa lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hoặc có lúc chưa tham mưu kịp thời cho Chi bộ trong công tác lãnh đạo nhà trường thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu giáo dục. Trong lãnh đạo, chỉ đạo đôi khi chưa có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Vì thế đã ít nhiều ảnh hưởng tới hiệu quả, chất lượng giáo dục của nhà trường, như chất lượng giáo dục còn thấp so với yêu cầu phát triển giáo dục của đất nước, chưa tạo ra được sự đột phá trong công tác giáo dục, vẫn để mốt số ít giáo viên còn có thái độ trung bình chủ nghĩa, ngại phấn đấu, chưa coi trọng danh dự và uy tín nhà giáo.

  2. Về thực hiện quy chế và phương thức lãnh đạo của Chi uỷ: có lúc còn máy móc, chưa có sự linh hoạt, sáng tạo, nên hiệu quả lãnh đạo đôi khi chưa cao, phương thức làm việc có khi còn lúng túng,.nhất là chưa tìm ra phương thức lãnh đạo thật sự tối ưu để làm thay đổi nhận thức của giáo viên về việc phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi các cấp, phấn đấu có nhiều học sinh giỏi nhằm nâng cao uy tín, danh dự người thầy.

      *Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm

      - Ban Chi uỷ đôi khi còn chưa làm hết trách nhiệm của mình, hoặc mải lo nhiệm vụ chuyên môn mà có lúc xao nhãng nhiệm vụ lãnh đạo.

      - Các đồng chí trong Chi uỷ còn ngại đấu tranh, chưa dám thật sự thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm của đảng viên, giáo viên trong đơn vị. Những đồng chí là trong Ban Chi uỷ là người quản lý nhà trường còn ngại xử lý, kỷ luật giáo viên, còn có thái độ dĩ hoà vi quí.

III/ Một số kinh nghiệm

  1. Một là, Ban Chi uỷ phải luôn đoàn kết, thống nhất, mỗi đồng chí trong Chi uỷ luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, luôn có ý thức cầu thị, ý thức rèn luyện, tu dưỡng bản thân, luôn lấy đấu tranh phê bình và tự phê bình làm động lực phát triển. Đồng thời phải coi trọng và làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

  2. Hai là, Ban Chi uỷ phải xây dựng được một quy chế làm việc khoa học, sáng tạo; phải xây dựng được phương thức lãnh đạo phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, trên cơ sở nguyên tắc chung của đường lối lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tổ chức và kỷ luật Đảng.

  3. Ba là, Ban Chi uỷ phải luôn luôn xây dựng được mối liên hệ chặt chẽ với Chính quyền, đảm bảo sự đồng bộ trong công tác lãnh đạo, quản lý nhà trường.

  4. Bốn là, Ban Chi uỷ phải biết dựa vào sức mạnh trí tuệ, sức mạnh đoàn kết thống nhất của Chi bộ và tập thể giáo viên, trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

  5. Năm là, Luôn nắm bắt tình hình, chủ động, linh hoạt giải quyết, tháo gỡ khó khăn, phát huy thuận lợi để hoàn thành thắng lợi mục tiêu Đại hội đề ra.

      Trên đây là Báo cáo kiểm điểm của Ban Chi uỷ nhiệm kì 2010- 2012, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên dự Đại hội!

      Xin chân thành cảm ơn!

 

                                                                               

                                                                               BAN CHI UỶ

 

Địa chỉ : Xã Tân Đức – Phú Bình - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.867057