Địa chỉ : Phường Tân Lập - T.p Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :