Video văn nghệ chào mừng lễ khai giảng năm học 2014-2015
Hộm nay ngày 11 tháng 12 năm 2012 tại Trường THCS Tân Thành diễn ra đại hội chi Đoàn Trường.
Địa chỉ : Xã Tân Thành – Phú Bình - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.707037