Tư vấn hướng nghiệp cho các em HS lớp 9

    Thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 của phòng GD&ĐT huyện Phú Lương, trường THCS thị trấn Đu về công tác tư vấn hướng nghiệp nghề cho các em học sinh lớp 9. Hôm nay ngày 11/4/2012 trường THCS thị trấn Đu phối hợp với trường trung câp nghề dân toccj nội trú huyện Phú Lương tổ chức tư vấn hướng nghiệp nghề cho các em học sinh lớp 9 với mục đích nhằm giúp các em học sinh hiểu được ý ngĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa học và nắm được những thông tin cơ bản về tình hình phát triển kinh tế của đất nước, của địa phương; về thế giới nghề nghiệp, về thị trường lao động; hệ thống giáo dục trung học đào tạo nghề ở nước ta.
    Qua buổi tư vấn các em học sinh lớp 9 bước đầu đã hình thành khả năng tự đánh giá năng lực của bản thân và điều kiện của gia đình để lựa chọn hướng đi đúng đắn sau khi tốt ngiệp bậc THCS./.

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thị trấn Đu - Phú Lương - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.874.227