HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012-2013

  Căn cứ  Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010  của Bộ Giáo dục và Đào tạo về  “Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên”;Phòng giáo dục Phú Bình tổ chức kì thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện  các môn Toán, Vật lý, Hóa học, sinh học, Tin học và Thể dục năm học 2012-2013.
 
Các giáo viên trải qua các phần thi sáng kiến kinh nghiệm, bài thi lí thuyết và thực hành.
 
Riêng Thi giảng : Tổ chức  tại 3 cụm thi như sau:
-Cụm 1 : Cụm Xuân Phương( Thi tại trường THCS Xuân Phương) : Gồm giáo viên các trường :Xuân Phương, Tân Đức, Dương Thành, Thanh Ninh, Lương Phú, Kha Sơn, Hương Sơn, Tân Hoà.
-Cụm 2 : Cụm Tân Kim ( Thi tại trường THCS Tân kim): Gồm giáo viên các trường : Tân Kim, Tân Thành, Tân Khánh, Bảo Lý, Đào Xá, Bàn Đạt, Đồng Liên.
-Cụm 3 : Cụm Trần Phú ( Thi tại trường THCS Trần Phú ) vào ngày 12 và 13/10/2012 .Tham dự hội thi là giáo viên các môn tự nhiên của các trường THCS Nhã Lộng, THCS Nga My, THCS Úc Kỳ, THCS Trần Phú, THCS Hà Châu, THCS Thượng Đình. Hội thi đã diễn ra nghiêm túc và đạt kết quả cao.
Sau đây là một số hình ảnh của hội thi.


Cô Nguyễn Thị Hồng Việt-Trường THCS Trần Phú trong hội thi


Cô Trương Thị Linh-Trường THCS Nhã Lộng đang say xưa giảng bài.


Cô Nguyễn Thị Thương Huế-Trường THCS Nhã Lộng


Đặc biệt trong hội thi này trường THCS Trần Phú có 5 /5đồng chí tham dự hội thi đều đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp huyện.Có 3 đồng chí được chọn đi thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013 là cô giáo Nguyễn Thị Hòa môn Hóa học, cô giáo Vũ Thị Thanh Thủy môn Sinh học, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Việt môn Toán.

 

Cô giáo Vũ Thị Thanh Thủy-Trường THCS Trần Phú

Chuẩn bị vào thi giảng tại trường THCS Nha Trang-Thái Nguyên

                                                    Tin và ảnh:Hoàng Thị Thủy

 

 

 

 

 

 

 

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Điềm Thụy – Phú Bình - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.769119