Kê khai phụ cấp thâm niên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


BẢN KÊ KHAI QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Họ và tên : ……………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh : ……………………………………………………

Chức danh, chức vụ : …………………………………………………….

Đơn vị công tác : Trường Trung học cơ sở Trần Phú.

Ngày, tháng, năm tuyển dụng :  ………………………………………….

Ngày, tháng, năm hết tập sự : ……………………………………………

Ngày tháng năm đóng BHXH : ………………………………………….

Quá trình công tác

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

Thời gian công

tác có

đóng BHXH

Thời gian đóng

BHXH

gián đoạn

Ghi

chú

Số

năm

Số

tháng

Số

năm

Số

tháng

Gián

đoạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Tổng số năm, tháng  công tác : …… năm ……..tháng

Tổng số năm, tháng được tính hưởng thâm niên nghề  là …. năm ……tháng.

Đề nghị hưởng tỷ lệ thâm niên nghề như sau :

-         Hưởng  … % từ ngày  01/5/2011 đến ………………………….

-         Hưởng  ….. % từ ngày  ………….. đến 30/04/2012

Tôi xin cam đoan lời khai trên của tôi là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                      Ngày …. tháng 04   năm 2012

Xác nhận của  Hiệu trưởng                                           Người khai

 

 

 

 

 

       

 

PHÒNG GD&ĐT PHÚ BÌNH

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU KÊ KHAI QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

ĐỂ XÁC ĐỊNH PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO


A. SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:    ………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:    ………………….     Giới tính : …………….

Đơn vị công tác:  Trường THCS Trần Phú

Chức vụ:   …………………………………………………….

Ngày hợp đồng, tuyển dụng đầu tiên :  …………………………………………..

Ngày được tuyển dụng chính thức : ………………………………………………

Mã số ngạch hiện hưởng : ……..  Bậc : ……  Hệ số : …… ngày hưởng: …………

Hệ số phụ cấp chức vụ : ……………………..

B. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CÓ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI.

(Chỉ kê khai khi hết thời gian tập sự, thay đổi  mã ngạch, công việc, đơn vị công tác tính đến ngày 30/04/2012)

Từ tháng, năm

Đến

hết tháng, năm

Làm gì, ở đâu?

Tổng thời gian tính

phụ cấp thâm niên

Năm

Tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG THỜI GIAN ĐƯỢC TÍNH THÂM NIÊN ĐẾN 30/04/2012

C. THỜI GIAN, TỈ LỆ PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO.

Đề nghị hưởng tỷ lệ thâm niên nghề như sau :

- Hưởng  …. % từ ngày  01/5/2011 đến ……………………………….

- Hưởng  …... % từ ngày  ……………. đến 30/04/2012

Thời gian nâng tỉ lệ phụ cấp thâm niên lần sau :  …………… . Tỷ lệ …….. %                      

Được truy lĩnh

     -Từ tháng 5/2011 đến hết tháng ………….. là …….. tháng tỉ lệ phụ cấp  …..%.

     -Từ tháng ………….. đến hết tháng 4/2012 là ……   tháng tỉ lệ phụ cấp ….%.

Tôi xin cam đoan lời khai trên của tôi là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Điềm Thụy, ngày …. tháng 4 năm 2012

Người khai

             

 

 

 

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Điềm Thụy – Phú Bình - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.769119