Kết quả thi lý thuyết giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2011 - 2012
Ngày 9 tháng 12 năm 2011 trường THCS Trúc Mai tham gia dự thi lý thuyết giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2011 - 2012 kết quả đạt được như sau: 12/12 giáo viên đạt phần thi lý thuyết giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2011 - 2012.
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã La Hiên – Võ Nhai – Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3503.530