Địa chỉ : Xã Trung Thành - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :