Hội nghị thiết kế trang Web trường học
Hôm nay, ngày 22 tháng 02 năm 2012 phòng GD-ĐT huyện Phú Lương kết hợp với Sở GD-ĐT tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn thiết kế trang Web cho các trường THCs, Tiểu học và Mầm non trong toàn huyện.
Hộ nghị này được lãnh đạo phòng giáo dục và lãnh đạo huyện rất quan tâm coi đây là một nhiệm vụ của năm học Đồng chí Nguyễn Đức Dũng Phát biểu chỉ đao


Cán bộ quản lý và GV các nhà trường tập huấn tại PGDXEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Tức Tranh - Phú Lương - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.876.218