BIÊN BẢN HỌP TỔNG KẾT CHI BỘ 16- NĂM 2011

  ĐẢNG BỘ XÃ VĂN YÊN                                          ĐẢNG CNG SN VIT NAM 

         CHI B : 16

 

 


BIỂN BẢN HỌP CHI BỘ 16

( V/V : Đánh giá chất lượng  chi b và đảng viên cuối  năm 2011 )

 

Ngày 09 tháng 12 năm 2011 chi bộ 16 tổ chức họp  kiểm điểm tập thể chi bộ và cá nhân đảng viên năm 2011.

Tổng số đảng viên: 10 đồng chí.

Có mặt: 10 đồng chí ( 01 đảng viên dự bị )

Vắng mặt: 0 đồng chí.

Chủ tọa: Đ/c Nguyễn Bá Hồng - Bí thư chi bộ.

Thư ký: Đ/c Lý Thị Hoa   - Đảng viên chi bộ.

 

NỘI DUNG

I. Kiểm điểm tập thể chi bộ.

Sau khi nghe báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể chi bộ, hội nghị tiến hành thảo luận và thống nhất kết luận như sau.

1. Ưu điểm :

-               Chi bộ luôn sáng suốt lãnh đạo đảng viên trong toàn chi bộ đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng. Lãnh đão tập thể cán bộ, giáo viên nhân viên trong nhà trường chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

-                Lãnh đạo chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Chi bộ luôn đạt TSVM.

-               Lãnh đạo nhà trường một cách toàn diện, triệt để , nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ . Năm học 2010 – 2011 trường đạt danh hiệu : Tiên tiến cấp Huyện .

-               100% đảng viên trong chi bộ luôn đầu tầu gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chi bộ giao phó, hoàn thành công tác chuyên môn.

-               100% đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ, đúng định kỳ. Tham gia đóng đảng phí đầy đủ.

2. Tồn tại

-               Trong công tác đấu tranh phê và tự phê một số đảng viên còn rụt rè, nể ná, thiếu tự tin.Chưa mạnh dạn. Nhiều lúc còn né tránh sợ liên luỵ mất lòng.

II. Kiểm điểm nhận xét ,đánh giá cán bộ đảng viên:

    * Sau khi nghe quán triệt về nội dung , phương pháp kiểm điểm, từng cá nhân cán bộ giáo viên tự đọc bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo hướng dẫn và tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó hội nghị tham gia đóng góp ý kiến cho từng cá nhân:

  1. Đồng chí Nguyễn Bá Hồng - Bí thư chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Bá Hồng đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ được giao.

  2 .  Đồng  chí Dương Thị Phong  - Phó bí thư chi bộ.

Đồng chí Dương Thị Phong  đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt  nhiệm vụ được giao.

   3 .  Đồng  chí Lê Đăng Thái

Đồng chí Lê Đăng Thái đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt  nhiệm vụ được giao.

 4 .   Đồng  chí Chung Xuân Hồng

Đồng chí Chung Xuân Hồng đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt  nhiệm vụ được giao.

5.   Đồng  chí Đặng Thị Thuận

Đồng chí Đặng Thị Thuận đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt  nhiệm vụ được giao

6.  Đồng  chí Đỗ Thị Nhàn

Đồng chí Đỗ Thị Nhàn đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt  nhiệm vụ được giao

7. Đồng  chí Lý Thị Hoa

Đồng chí Lý Thị Hoa đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt  nhiệm vụ được giao

8. Đồng  chí Nguyễn Thị Hằng

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt  nhiệm vụ được giao

9. Đồng  chí Hoàng Thị Ngọc Bích

Đồng chí Hoàng Thị Ngọc Bích đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt  nhiệm vụ được giao

10. Đồng  chí Nguyễn Thị Huệ

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt  nhiệm vụ được giao

    - Kết quả tự nhận loại:

       + Loại : Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : 01 đ/c (Nguyễn Bá Hồng)

        + Loại : Hoàn thành tốt nhiệm vụ :  0 9 đ/c ( có danh sách kèm theo)

* Chi bộ tiến hành bỏ phiếu xếp loại đảng viên: 

Tổng số đảng viên dự họp : 10 đ/c, trong đó số đảng viên tham gia bỏ phiếu xếp loại đảng viên 9 ( đ/c : Nguyễn Thị Huệ là đảng viên dự bị không tham gia bỏ phiếu)

 - Bầu ban kiểm phiếu: Biểu quyết tán thành 3 đ/c sau:

+ Đỗ Thị Nhàn:  Trưởng ban 

+ Lý Thị Hoa :         Thư kí

+ Đặng Thị Thuận : Ủy viên

- Tiến hành bỏ phiếu:  Số phiếu phát ra:  09 , số phiếu thu về :09, số phiếu hợp lệ : 09

- Thư kí công bố kết quả phiếu bầu:

1  Nguyễn Bá Hồng : HTXSNV : 9/9 phiếu : đạt  100%

2  Chung Xuân Hồng: HTXSNV : 9/9 phiếu : đạt  100%            

3. Dương Thị Phong :   HTTNV : 9/9 phiếu : đạt  100%

4. Lê Đăng Thái        :  HTTNV : 9/9 phiếu : đạt  100%

5. Đặng Thị Thuận    : HTTNV : 9/9 phiếu : đạt  100%

6. Đỗ Thị Nhàn         : HTTNV : 9/9 phiếu : đạt  100%

7. Nguyễn Thị Hằng  : HTTNV : 9/9 phiếu : đạt  100%

8. Hoàng Thị Ngọc Bích  : HTTNV : 9/9 phiếu : đạt  100%

9 .Lý Thị Hoa          : HTTNV : 9/9 phiếu : đạt  100%

10. Nguyễn Thị Huệ  : HTTNV : 9/9 phiếu : đạt  100%

III – Tiến tự chấm điểm, xếp loại chi bộ năm 2011:

1.     Đ/C Nguyễn Bá Hồng thay mặt chi bộ đọc biểu điểm đánh giá chi bộ. Chi bộ tiến hành chấm điểm , kết quả  : 98,5/100điểm

2.      Tự nhận loại : Chi bộ đảng TSVM

I V – Bình chọn đảng viên xuất sắc đề nghị đảng ủy khen thưởng:

 Danh sách biểu quyết đảng viên xuất sắc đề nghị khen thưởng gồm :

             1  Nguyễn Bá Hồng : 9/9  đạt  100%

              2  Chung Xuân Hồng : 9/9  đạt  100%

     Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 37 phút cùng ngày

 Thư ký đã thông qua toàn bộ biên bản . 100% đảng viên nhất trí với nội dung biên bản .

  Biên bản lập xong hồi 17 giờ 45 phút và được sao làm hai bản, một bản gửi về văn phòng đảng uỷ; một bản lưu tại hồ sơ chi bộ .

 

Văn Yên, ngày 09 tháng 12 năm 2011

         Chủ tọa                                                                               Thư ký

 

 

 

Nguyễn Bá Hồng                                                                    Lý Thị Hoa

 

 

 

 

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Văn yên - Đại Từ -Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.726140