NỘI DUNG HỌP PHỤ HUYNH_1213_NEW

TRƯỜNG THCS YÊN NINH

NỘI DUNG

HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM HỌC 2012-2013

(Bản chính thức)

 

I. ĐIỂM DANH PHỤ HUYNH

          1. Tổng số học sinh của lớp:......................................

          2. Tổng số phụ huynh phải có mặt:............................

                   + Số phụ huynh có mặt:..................................

                   + Số phụ huynh vắng mặt:..............................

II. NỘI DUNG HỌP

1. CỬ THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN CUỘC HỌP: Ông (bà).................................................

2. BẦU BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH

          a. Tiêu chuẩn:

                   + Những phụ huynh nhanh nhẹn, tháo vát, nhiệt tình với công việc của lớp, của trường.

                   + Có hoàn cảnh gia đình đảm bảo để làm tốt công việc của Chi hội

                   + Có con học giỏi hoặc khá trong lớp càng tốt.

          b. Số lượng ban đại diện: 03 người trong đó

                   + 01 người làm Chi hội trưởng

                   + 01 người làm Chi hội phó

                   + 01 người làm ủy viên

          c. Thứ tự bầu:

                   + Bầu ban đại diện Chi hội trước gồm 03 người

                   + Trong ban đại diện bầu Chi hội trưởng   01 người

                   + Bầu Chi hội phó trong 02 người còn lại:           01 người

                   + Người còn lại là ủy viên:                          01 người

          d. Quy trình bầu:

          - Bầu ban đại diện Chi hội:

                   + Chốt số lượng danh sách bầu ban đại diện:

                    + Xin ý kiến phụ huynh: Danh sách 4 người bầu lấy 3 người hay 3 người bầu lấy 3 người?

                    + Xin ý kiến phụ huynh: Biểu quyết bằng hình thức giơ tay hay bỏ phiếu kín? Hình thức biểu quyết đã được chọn sẽ áp dụng cho tất cả các lần bầu.

          (Nếu chọn hình thức bỏ phiếu kín thì phải cử ban bầu cử gồm trưởng ban, phó ban và ủy viên. Làm phiếu, phát phiếu, kiểm phiếu, làm biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu và danh sách những người trúng cử)

                   + Ứng cử:...............................................................................................

                   + Đề cử:

                   1..................................................Đạt:       /        =       % TSPH

                   2..................................................Đạt:       /        =       % TSPH

                   3..................................................Đạt:       /        =       % TSPH

                   4..................................................Đạt:       /        =       % TSPH

          - Bầu Chi hội trưởng:

                   + Ba người trong ban đại diện bầu chọn 01 người làm Chi hội trưởng

                   + Biểu quyết từng người (Mỗi phụ huynh chỉ được giơ tay một lần)

                   Ông (bà):............................................. Đạt       /        =        % TSPH

                   Ông (bà):............................................. Đạt       /        =        % TSPH

                   Ông (bà):............................................. Đạt       /        =        % TSPH

          Kết quả:

                   Ông (bà):.....................................................Trúng cử Chi hội trưởng

          - Bầu Chi hội phó:

                   + Bầu trong số 02 người còn lại

                   + Biểu quyết từng người (Mỗi phụ huynh chỉ được giơ tay một lần)

                   Ông (bà):............................................. Đạt       /        =        % TSPH

                   Ông (bà):............................................. Đạt       /        =        % TSPH

          Kết quả:

                   Ông (bà).....................................................Trúng cử Chi hội phó

          - Ủy viên:

                   + Người còn lại là ủy viên

                   Ông (bà).....................................................là Ủy viên

3. SƠ QUA TÌNH HÌNH HỌC SINH CỦA LỚP

          - Tổng số học sinh:..............Nam:...............Nữ:.................

                   + Lớp trưởng

                   + Lớp phó

                   + Tổ trưởng

                   + Tổ phó

                   + Chi đội trưởng

                   + Cờ đỏ

          - Tình hình học tập của học sinh (Chủ yếu nhận xét về ý thức học tập, khoảng bao nhiêu % tốt, khá, TB, Yếu, kém)

          - Tình hình rèn luyện đạo đức của học sinh (Chủ yếu nhận xét về ý thức đạo đức, ý thức chấp hành kỷ luật, chấp hành các quy định của nhà trường...Khoảng bao nhiêu % tốt, khá, TB, Yếu)

          - Tình hình về học sinh xin ra học lại (Nếu có, nêu tên và nhận xét từng em, ý kiến của phụ huynh thế nào về vấn đề này?)

          - Tình hình học sinh cá biệt (Nêu tên và nhận xét từng em, ý kiến của phụ huynh thế nào về vấn đề này?)

4. KẾ HOẠCH THU CHI THỎA THUẬN NĂM HỌC 2012-2013

          Căn cứ thực tế thu chi các loại quỹ của hội cha mẹ học sinh năm học 2011-2012.

          Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh và nhà trường đã thống nhất năm học 2012-2013 thu các khoản tiền như sau:

I. QUỸ HỘI CHA MẸ HỌC SINH

          - Nhà trường thu hộ, do hội cha mẹ học sinh quản lý

          - Thu: 70.000/hs/năm học

          - Chi: Chi cho các hoạt động khuyến khích, hỗ trợ phát triển giáo dục và hoạt động của Ban đại diện hội cha mẹ học sinh.

          1. Chi khen thưởng động viên, khuyến khích

                   a. Khen thưởng động viên, khuyến khích học sinh gồm:

          GVCN giải thích: Người lớn cũng thích khen, trẻ em càng phải khen thưởng động viên khuyến khích, do vậy không thể không chi mục này.

          + Học sinh giỏi

          + Học sinh tiên tiến

          + Học sinh thi đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp trường

          + Học sinh thi đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện

          + Học sinh thi đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh

                   b. Khen thưởng động viên, khuyến khích giáo viên gồm:

          GVCN giải thích: Ca dao có câu: "Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy". Không cần nhiều, cha mẹ học sinh nên động viên các thầy cô giáo có nhiều cố gắng trong công tác giảng dạy.

          + Giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường

          + Giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện

          + Giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

          + Giáo viên đạt chiến sĩ thi đua

          2. Chi hỗ trợ phát triển giáo dục

          - Chi hỗ trợ học sinh

          + Đi thi học sinh giỏi huyện, tỉnh

          + Đi thi đấu thể thao, văn nghệ do ngành tổ chức

II. TIỀN SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT, MUA PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ PHỤC VỤ DẠY VÀ HỌC

          GVCN giải thích: Cơ sở vật chất như nhà cửa, bàn ghế, máy tính, máy chiếu, các thiết bị dạy học và các thiết bị phục vụ dạy học luôn luôn hỏng hóc, vậy cần có một khoản tiền để sửa chữa, thay thế hàng năm. Riêng Trường hợp học sinh làm hỏng có hồ sơ xác nhận thì học sinh đền chứ không chi tiền này.

          - Nhà trường thu hộ, hội cha mẹ học sinh quản lý.

          - Mức thu: 50.000 đồng/học sinh/năm học

          - Chi:

          + Sửa chữa, thay thế thiết bị máy phòng tin khi bị hỏng để phục vụ học sinh học Tin chính khóa, thi giải toán trên mạng, thi tiếng Anh trên mạng (Thu từ lớp 6 đến lớp 8, lớp 9 chưa học Tin).

          + Lắp mạng Internet, mạng LAN phục vụ học sinh thi giải toán trên mạng, thi tiếng Anh trên mạng. 

          + Sửa chữa nhà cửa, rèm cửa

          + Sửa chữa bàn ghế học sinh

          + Sửa chữa điện chiếu sáng các phòng học

          + Sửa chữa các phương tiện thiết bị vật chất phục vụ dạy và học khác khi nó hỏng hóc.

III. TIỀN TRÔNG XE

          GVCN giải thích: Đây là khoản tiền đương nhiên phải nộp

          - Nhà trường quản lý qua bộ phận tài vụ

          - Mức thu: 40.000 đồng/hs/năm học (Thu bằng mức thu của trường Trung học phổ thông Yên Ninh theo quy định của UBND tỉnh Thái Nguyên)

          - Chi: Nộp cho trường THPT Yên Ninh theo tỷ lệ đã thỏa thuận giữa trường THPT Yên Ninh và trường THCS Yên Ninh năm học 2011-2012

IV. TIỀN BẢO VỆ

          GVCN giải thích: Đây là khoản tiền đương nhiên phải nộp

          - Nhà trường quản lý qua bộ phận tài vụ.

          - Mức thu: 30.000 đồng/học sinh/năm học

          - Chi: Nộp cho Trường THPT Yên ninh theo tỷ lệ đã thỏa thuận giữa trường THPT Yên Ninh và trường THCS Yên Ninh năm học 2011-2012

V. TIỀN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

          GVCN giải thích: Đây là khoản tiền đương nhiên phải nộp

          - Nhà trường quản lý qua bộ phận tài vụ

          - Mức thu: 20.000 đồng/học sinh/năm học

          - Chi: Nộp cho Trường THPT Yên ninh theo tỷ lệ đã thỏa thuận giữa trường THPT Yên Ninh và trường THCS Yên Ninh năm học 2011-2012.

VI. TIỀN ĐIỆN, NƯỚC

          GVCN giải thích: Đây là khoản tiền đương nhiên phải nộp

          - Nhà trường quản lý qua bộ phận tài vụ

          - Mức thu: 30.000 đồng/học sinh/năm học

          - Chi: Nộp cho Trường THPT Yên Ninh theo tỷ lệ đã thỏa thuận giữa trường THPT Yên Ninh và trường THCS Yên Ninh năm học 2011-2012

VII. TIỀN QUỸ ĐỘI

          GVCN giải thích: Hàng năm vẫn thu

          - Nhà trường quản lý qua bộ phận tài vụ

          - Mức thu: 50.000 đồng/học sinh/năm học

          - Chi theo kế hoạch hoạt động Đội do Tổng phụ trách và ban chỉ huy liên đội đề nghị, Hiệu trưởng duyệt, quản lý qua bộ phận tài vụ.

          - Chi cho tất cả các hoạt động Đội trong sự phân công và giao nhiệm vụ của nhà trường.

VIII. TIỀN Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

          - Thu chi theo quy định của nhà nước, quản lý qua bộ phận tài vụ

          - Nhà trường quản lý qua bộ phận tài vụ

          - Mức thu: 3000 đồng/hs/năm học

          - Chi: Mua thuốc men, dụng cụ y tế cần thiết để phục vụ cho việc sơ cấp cứu ban đầu cho học sinh tại trưởng trước khi chuyển đến trạm xá hoặc bệnh viện.

IX. TIỀN DẠY THÊM HỌC THÊM (Nếu có dạy thêm, học thêm mới thu)

          - Nhà trường quản lý theo quy định về dạy thêm học thêm của UBND tỉnh Thái Nguyên, qua bộ phận tài vụ.

          - Mức thu: 7000 đồng/hs/buổi

          - Chi: Theo quy định của UBND tỉnh Thái Nguyên

X. TIỀN GIẤY KIỂM TRA, GIẤY THI:

          - Nhà trường quản lý qua bộ phận tài vụ

          - Mức thu: 1500 đồng/hs/môn

          - Chi theo thực tế

XI. QUỸ CHI HỘI:

          - Do từng Chi hội quyết định mức thu, chi.

XII. TRÍCH PHÍ THU VÀ QUẢN LÝ QUỸ

          - 2% cho người trực tiếp thu

          - 3% cho quản lý

XIII. HẠN THU

          - Đợt 1: Đến 15/11/2012 nộp 50% các khoản trở lên

          - Đợt 2: Đến 15/01/2013 nộp hết số còn lại.

 

PHỤ LỤC

BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU THỎA THUẬN

NĂM HỌC 2012-2013


TT

DANH MỤC THU

SỐ TIÊN

(đồng/hs/năm học)

NỘI DUNG CHI

1

Quỹ HCMHS

70.000

Chi khen thưởng học sinh, giáo viên có thành tích cao, chi hỗ trợ học sinh đi thi

2

Tiền sửa chữa CSVC

50.000

Sửa chữa nhà cửa, bàn ghế, máy tính, điện chiếu sáng phòng học, mạng Internet

3

Tiền trông xe

40.000

Trả tiền trông xe

4

Tiền bảo vệ

30.000

Trả tiền bảo vệ

5

Tiền vệ sinh môi trường

20.000

Trả tiền vệ sinh môi trường

6

Tiền điện nước

30.000

Trả tiền điện, nước

7

Tiền quỹ Đội

50.000

Chi cho các hoạt động Đội

8

Tiền Y tế học đường

  3.000

Chi cho hoạt động y tế

9

Tiền dạy thêm học thêm

  7.000

Chi cho hoạt động dạy thêm

10

Tiền giấy kiểm tra, giấy thi

  1.500 đồng/hs/môn

Chi cho photo đề kiểm tra, đề thi

11

Quỹ chi hội


Do chi hội tự quyết định thu chi

 

Cộng:

301.500

 


5. ĐỌC QUY ĐỊNH 08 CỦA BỘ GIÁO DỤC VỀ KỶ LUẬT HỌC SINH

                        (Đã in cho GVCN)

6. THÔNG BÁO MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NHÀ TRƯỜNG

          - Đầu tóc gọn gàng, màu đen, không nhuộm các màu khác màu đen. Học sinh vi phạm phải kiểm điểm nếu còn tái phạm thì xử lý kỷ luật.

          - Quần áo đúng trang phục của người học sinh, không mặc quần đùi, quần xooc, quần sờn rách nhiều chỗ, áo may ô và những kiểu quần áo không bình thường đến trường. Học sinh vi phạm phải kiểm điểm nếu còn tái phạm thì xử lý kỷ luật.

          - Cấm tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu cháy, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm như súng bắn nước, đèn Laze, bình xịt hơi cay hơi ngạt, dùi cui điện và các loại vũ khí đồ chơi nguy hiểm khác. Học sinh vi phạm thì xử lý kỷ luật.

          - Cấm đem đến và sử dụng điện thoại trong trường, phát hiện học sinh đem đến và sử dụng điện thoại trong trường thì lập biên bản thu giữ, đã thu không trả lại, cuối năm thành lập hội đồng thanh lý sung quỹ khuyến học. Học sinh vi phạm vừa bị thu điện thoại vừa bị xử lý kỷ luật.

7. ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN VỀ CON EM MÌNH VÀ THÔNG BÁO CỦA NHÀ TRƯỜNG QUA TIN NHẮN

          Nhà trường sẽ thông báo bằng tin nhắn đến số điện thoại của phụ huynh tình hình học tập, tình hình rèn luyện đạo đức, tình hình vi phạm... của con em phụ huynh. Khi nhận tin nhắn nào thì phụ huynh phải trả tiền tin nhắn đó, hệ thống tự trừ trên tài khoản của phụ huynh theo giá tin nhắn hiện hành.

          Phụ huynh nào đồng ý nhận thông tin thì đăng ký số điện thoại. (Yêu cầu không được thay số điện thoại đã đăng ký, GVCN ghi số điện thoại vào danh sách in sẵn)


      TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN                                            HIỆU TRƯỞNG

      HỘI CHA MẸ HỌC SINH                  
                                                                            

 

          Hoàng Đại Hải                                          Hoàng Quốc Biên

 


PHÒNG GD - ĐT PHÚ LƯƠNG                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS YÊN NINH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                   Yên Ninh, ngày 25 tháng 10 năm 2012

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM

Lớp:.............Năm học 2012-2013

I. Thành phần

          1. Giáo viên chủ nhiệm:..........................................................................

          2. Tổng số phụ huynh của lớp:...........................................................

                   - Số phụ huynh có mặt:............................................................. (Có danh sách kèm theo)

                   - Số phụ huynh vắng mặt:........................................................(Có danh sách kèm theo)

II. Nội dung cuộc họp

          Chi hội thảo luận thống nhất:

          1. Thư ký cuộc họp ông (bà):...................................................................

          2. Bầu ban đại diện Chi hội CMHS

          Chi hội thảo luận thống nhất:

          - Số lượng Ban đại diện: 03 người (Đúng điều lệ)

          - Số lượng danh sách bầu cử:...........................................................................(Ghi 04 người bầu lấy 03 người hoặc 03 người bầu lấy 03 người)

          - Hình thức biểu quyết:.....................................(Ghi giơ tay hoặc bỏ phiếu kín)

          Nếu chọn hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu kín thì lập ban bầu cử:

                   1. Ông (bà).............................................................Trưởng ban

                   2. Ông (bà)..............................................................Thư ký

                   3. Ông (bà)...............................................................Ủy viên

          Làm phiếu, phát phiếu, kiểm phiếu, làm biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu và danh sách trúng cử.

          - Danh sách bầu cử:

          Chi hội thảo luận thống nhất danh sách bầu cử như sau:

                   + Danh sách ứng cử:.....................................................(Nếu không có thì ghi: Không)

                   + Danh sách đề cử:

                             1. Ông (bà)...........................................................................

                             2. Ông (bà)...........................................................................

                                    3. Ông (bà)...........................................................................

                                    4. Ông (bà)...........................................................................

          - Kết quả biểu quyết:

                        1. Ông (bà)..............................................................Đạt:         /          =          %

                   2. Ông (bà)..............................................................Đạt:         /          =          %

                   3. Ông (bà)..............................................................Đạt:         /          =          %

                        4. Ông (bà)..............................................................Đạt:         /          =          %

          Theo quy định về bầu cử thì các ông (bà) sau đây đã trúng cử ban đại diện Chi hội CMHS lớp.............. Năm học 2012-2013.

                   1. Ông (bà)...........................................................................

                   2. Ông (bà)...........................................................................

                        3. Ông (bà)...........................................................................

            3. Bầu Trưởng ban đại diện Chi hội CMHS

          - Chọn một trong ba người trong ban đại diện

          - Kết quả biểu quyết:

                   1. Ông (bà)..............................................................Đạt:         /          =          %

                   2. Ông (bà)..............................................................Đạt:         /          =          %

                   3. Ông (bà)..............................................................Đạt:         /          =          %

          Theo quy định về bầu cử:

          ông (bà):..................................................................Trúng cử chức danh Trưởng ban đại diện Chi hội CMHS lớp................Năm học 2012-2013.

          4. Bầu Phó Trưởng ban đại diện Chi hội CMHS

          - Chọn một trong hai người còn lại của Ban đại diện

          - Kết quả biểu quyết:

                   1. Ông (bà)..............................................................Đạt:         /          =          %

                   2. Ông (bà)..............................................................Đạt:         /          =          %

          Theo quy định về bầu cử:

          ông (bà):..................................................................Trúng cử chức danh Phó Trưởng ban đại diện Chi hội CMHS lớp................Năm học 2012-2013.

          5. Ủy viên ban đại diện Chi hội CMHS

          Sau khi đã bầu được Trưởng, Phó ban đại diện Chi hội CMHS, Theo quy định về bầu cử:

          ông (bà):..................................................................Đương nhiên là ủy viên ban đại diện Chi hội CMHS lớp................Năm học 2012-2013.

 

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN VÀ CHỨC DANH


1. Ông (bà)...............................................................Trưởng ban đại diện Chi hội CMHS

2. Ông (bà)................................................................Phó ban đại diện Chi hội CMHS

3. Ông (bà)................................................................Ủy viên Ban đại diện Chi hội CMHS

          6. Sơ qua tình hình học sinh của lớp

- Tổng số học sinh:..............Nam:...............Nữ:.................

          + Lớp trưởng:....................................................................

          + Lớp phó:..........................................................................

            + Lớp phó:..........................................................................

          + Tổ trưởng tổ 1................................................................

          + Tổ trưởng tổ 2................................................................

          + Tổ trưởng tổ 3.................................................................

          + Tổ trưởng tổ 4.................................................................

          + Tổ phó tổ 1.......................................................................

          + Tổ phó tổ 2.......................................................................

          + Tổ phó tổ 3........................................................................

          + Tổ phó tổ 4........................................................................

          + Chi đội trưởng:............................................................................

          + Cờ đỏ:............................................................................................

- Tình hình học tập của học sinh (Chủ yếu nhận xét về ý thức học tập, khoảng bao nhiêu % tốt, khá, TB, Yếu, kém)

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

- Tình hình rèn luyện đạo đức của học sinh (Chủ yếu nhận xét về ý thức đạo đức, ý thức chấp hành kỷ luật, chấp hành các quy định của nhà trường...Khoảng bao nhiêu % tốt, khá, TB, Yếu)

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

- Tình hình về học sinh xin ra học lại (Nếu có, nêu tên và nhận xét từng em, ý kiến của phụ huynh thế nào về vấn đề này?)

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

- Tình hình học sinh cá biệt (Nêu tên và nhận xét từng em, ý kiến của phụ huynh thế nào về vấn đề này?)

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

          7. Kế hoạch thu chi thỏa thuận năm học 2012-2013

          Sau khi nghe GVCN phân tích, trình bày, Chi hội thảo luận kết quả thống nhất như bảng dưới đây:

 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU THỎA THUẬN

NĂM HỌC 2012-2013


TT

DANH MỤC THU

SỐ TIÊN

(đồng/hs/năm học)

Đồng ý hoặc không đồng ý (Nếu đồng ý thì ghi đồng ý, nếu không đồng ý thì ghi không đồng ý)

1

Quỹ HCMHS

70.000


2

Tiền sửa chữa CSVC

50.000


3

Tiền trông xe

40.000


4

Tiền bảo vệ

30.000


5

Tiền vệ sinh môi trường

20.000


6

Tiền điện nước

30.000


7

Tiền quỹ Đội

50.000


8

Tiền Y tế học đường

  3.000


9

Tiền dạy thêm học thêm

  7.000


10

Tiền giấy kiểm tra, giấy thi

  1.500 đồng/hs/môn


11

Quỹ chi hội


Do Chi hội quyết định thu chi

 

Cộng:

301.500

 

(Mỗi em nộp 301.500 đồng)

8. Trích phí thu và quản lý quỹ

          - 2% cho người trực tiếp thu

          - 3% cho quản lý

9. Hạn thu

          - Đợt 1: Đến 15/11/2012 nộp 50% các khoản trở lên

          - Đợt 2: Đến 15/01/2013 nộp hết số còn lại.

10. Thông qua quy định 08 của Bộ GD - ĐT về kỷ luật học sinh

          Toàn thể phụ huynh có mặt đã được nghe GVCN lớp phổ biến quy định 08 của Bộ GD - ĐT về kỷ luật học sinh.

11. Thông báo một số quy định của nhà trường

          Toàn thể phụ huynh có mặt đã được nghe GVCN lớp phổ biến một số quy định của nhà trường.

12. Đăng ký nhận thông tin về con em mình và thông báo của nhà trường gửi tới phụ huynh bằng tin nhắn.

        GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM                                           THƯ KÝ

                (Ký, ghi rõ họ tên)                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Yên Ninh - Phú Lương - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.676.003