TẬP HUẤN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
   Ngày 3 tháng 8 năm 2013, trường mầm non Bá Xuyên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ CNTT cho toàn bộ CB, GV, NV trong nhà trường. Buổi tập huấn do đ/c: Nguyễn Việt Tiệp phòng giáo dục ĐT thị xã sông Công là giảng viên.
   Mục đích:

1. Bồi dư­ỡng nhận thức về CNTT, công nghệ giáo dục cho tập thể CBGV Trong nhà Trường để nắm bắt kịp thời các thành tựu của khoa học công nghệ, khoa học giáo dục trong giai đoạn mới. Bồi dư­ỡng trình độ tin học, áp dụng công nghệ hiện đại, sử dụng thiết bị tiên tiến để đổi mới ph­ương pháp giảng dạy trên lộ trình hội nhập.

2. Sử dụng và khai thác có hiệu quả trang website của Sở Giáo dục, của nhà trường, hệ thống Email của CB-GV nhà Trường,  nhằm phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá nhanh chóng, kịp thời, chính xác và hiệu quả, tiết kiệm thời gian đi lại.

3. Tăng cư­ờng đầu t­ư CSVC, trang thiết bị công nghệ  nh­ư: máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy chiếu, phông chiếu, Mạng LAN, WAN, WIFI …để phục vụ cho việc ứng dụng CNTT trong giai đoạn mới.   Một số hình ảnh hoạt động.


Đ/c: Nguyễn Việt Tiệp - phòng GD thị xã Sông Công
đang truyền đạt Microsoft Office Word  cho các đồng chí học trong lớp tập huấn 


Đ/c: Nguyễn Việt Tiệp - phòng GD thị xã Sông Công
đang truyền đạt tạo hòm thư và gửi, nhận Gmail, cho các đồng chí học trong lớp tập huấn 
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Bá Xuyên - Sông Công - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 02803861768