Kế hoạch hoạt động chuyên môn Trường mầm non Bình Sơn năm học 2012- 2013

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC: 2012-2013
        

A. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

- Căn cứ vào công văn số 414/KH-GDMN ngày 12 tháng 9 năm 2012 của phòng GD&ĐT Sông Công chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học;

- Căn cứ tình hình cụ thể của trường Mầm non Bình Sơn Thị xã Sông Công;

- Căn cứ vào điều kiện văn hóa, xã hội của xã Bình Sơn;

- Căn cứ vào điều kiện văn hóa, xã hội của xã Bình Sơn;

Trường mầm non Bình Sơn thị xã Sông Công thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 như sau:

B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

* Thuận lợi:

- Dưới sự chỉ đạo của chuyên môn Phòng GD&ĐT và sự chỉ đạo sát sao của BGH trường tạo điều kiện giúp đỡ cho chuyên môn của nhà trường thực hiện tốt chuyên môn.

- Được sự ủng hộ của cha mẹ học sinh đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, động viên các cô giáo về tinh thần để các cô giáo làm tốt công tác nuôi dạy.

-Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, giàu lòng nhiệt tình, yêu nghề mếm trẻ và đạt nhiều thành tích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, tham gia học tập nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

-Cơ sở vật chất ngày càng được nâng cao, phòng nhóm lớp trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi, đồ dùng sinh hoạt đầy đủ phù hợp, nhà trường mua máy để giáo viên soạn bài và giảng dạy. Từng bước đáp ứng với nhu cầu phục vụ công tác chăm sóc và nuôi dạy các cháu đáp ứng với nhu cầu mầm non mới.

*Khó khăn:

- Phòng nhóm lớp còn thiếu do đó các cháu còn phải học lớp ghép 2 đô tuổi chung một lớp, lớp chật hẹp, phòng học và phòng chức năng cho trẻ hoạt động chưa có.

- Trang thiết bị dạy học còn thiết.

-  Tài liệu phục vụ cho chuyên môn còn hạn chế.

- Giáo viên tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều trong phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động vẫn còn nhiều lúng túng ít sáng tạo.

- Một số giáo viên lớn tuổi còn hạn chế.

- Trường còn nhiều khu lẻ, công tác kiểm tra dự giờ còn nhiều khó khăn.

C. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. Vị trí, tầm quan trong của công tác chuyên môn trong nhà trường.

Hoạt động chuyên môn trong nhà trường có vị trí vô cùng quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dạy trẻ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Do vậy cần phải xây dựng kế hoạch hoạt động rõ ràng, chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

II. Nội dung trển khai kế hoạch chuyên môn.

1. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ.

1.1. Số lượng.

*Đầu năm: Duy trì số lớp :11 lớp/269 trẻ.

*Cuối năm: Duy trì số lớp: 11 lớp/ 269 trẻ

1.2. Chất lượng .

+ Tỷ lệ 264/269= 98% bé chuyên cần.

+ Tỷ lệ 269/269=100% bé ngoan.

- Lĩnh vực phát triển nhận thức :đạt = 252/269 = 93,6%; Trẻ chưa đạt = 17/269 = 6,4%; Các lĩnh vực phát triển:

+Lĩnh vực phát triển thể chất: Đạt =256/269 = 95%; Chưa đạt = 13/269 = 5%

+Lĩnh vực phát triển nhận thức: Đạt= 250/269= 93%; Chưa đạt=19/269 = 7%

+Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:Đạt=257/269=95,5,%;Chưa đạt=12/269= 4,5%.

+Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ: Đạt = 247/269 = 91,8%; Chưa đạt =22/269 = 8,2%.

+Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội: Đạt = 258/269= 95,5%; Chưa đạt = 11/269 = 4,5%.

- Số trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng = 269/269 = 100%

- Số trẻ được khám sức khỏe định kỳ = 269/269 = 100%.

- Số trẻ khỏe (PTBT kênh A) =256 /269 = 95,1%.

- Số trẻ SDD cân nặng độ 1 =13/269 =4.9 %;

- Số trẻ SDD chiều cao:  độ 1 = 20 /269 =7,4  %;

2. Nâng cao năng lựơng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên.

2.1. Triển khai các văn bản chỉ đạo của chuyên môn:

- Triển khai các văn bản của chuyên môn tới 23/23 = 100%.

2.2. Tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên môn.

- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo quy định: Định kỳ 1 tháng 1- 2 lần ngoài ra có thể đột xuất tùy theo tính chất mức độ của công việc.

- Kế hoạch thao giảng, dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm: Lên kế hoạch thao giảng chào mừng các ngày lễ lớn như: 20/10; 20/11, 8/3…; Tăng cường dự giờ thăm lớp rút kinh nghiệm cho từng giáo viên cụ thể: Dự giờ ít nhất 4-6 giờ / tuần, giáo viên dự giờ học hỏi đồng nghiệp ít nhất 1 giờ/ tuần.

- Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề: tăng cường sinh hoạt chuyên đề cụ thể mỗi tháng ít nhất mở một chuyên đề thao giảng để giúp giáo viên được bổ xung kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho mình.

- Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, soạn giáo án điện tử, soạn giáo án trên máy vi tính. Tăng cường dạy trẻ theo phương pháp tích cực, tăng cường cho trẻ 5 tuổi được chơi trò chơi KISMAT.

2.3.Tổ chức các hoạt động thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định chuyên môn.

-Tăng cường thanh, kiểm tra dự giờ giáo viên về thực hiện các quy chế chuyên môn: Kiểm tra dự giờ toàn diện giáo viên ít nhất 2 giáo viên/ 1 tháng.

            - Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra toàn diện GV, còn lại kiểm tra đánh giá giáo viên, kiểm tra theo chuyên đề.

            - Kiểm tra hồ sơ của giáo viên, của lớp và trẻ 2-3  lần / năm học.

            - Mỗi GV dự giờ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau 4-5 lần /tháng.

            2.4.Tổ chức các hoạt động giao lưu học tập giữa các đơn vị bạn nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tham gia đầy đủ các lớp học bồi dưỡng, tập huấn các chuyên đề do phòng, sở, trường tổ chức = 23/23 = 100%.

-Tích cực tổ chức cho giáo viên tham quan học tập tại các đơn vị bạn trong thị xã và trong tỉnh để giúp giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho mình.

2.5. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên mỗi tháng mở một hội thảo chuyên đề, tổ chức tập huấn các chuyên đề tại đơn vị theo đợt hoặc theo công văn hướng dẫn của phòng giáo dục.

2.6. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, thi làm đồ dùng, đồ chơi...

- Xây dựng kế hoạch thi giáo viên dậy giỏi cấp trường: dự kiến tháng 11/2012 thi cụ thể:

Tổng số giáo viên dự thi: 19

Nội dung thi: Thi lý thuyết; Năng khiếu;Thi thực hành, Bếp thi nấu ăn.

-Thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở: 17GV (Phương, Yến, Nga, Chín, Nguyễn Nhung, Đỗ Hồng, Hải Anh,Thuỷ,Tươi, Hoàng Nhung,Hạnh,Thuận, Liệu,Hoàng Hồng,Thiện, Hường). Dư kiến gữa tháng 11 năm 2012: GV đăng ký HTNV: 3GV ( Ngọc, Cúc,Thập).

- Thi làm đồ dùng đồ chơi chào mừng ngày nhà giáo VN ( tất cả các giáo viên).

            - Lựa chọn tổ chức hội thi Bé vui hội xuân, bé làm nội chợ. Hội khoẻ măng non ( cho trẻ  3-4T và 4-5T và 5 6 tuổi). Dự kiến tổ chức cuối tháng 3 đầu tháng 4/2013.

3. Kế hoạch chăm sóc giáo dục

A.Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ:

*Tổ chức ăn, ngủ, vệ sinh:

Tổ chức ăn: Mức ăn 10.000đ/ và 0,15kg gạo/trẻ/ngày( Không tính ga, củi). GV dinh dưỡng xây dựng chế độ ăn, khẩu phần ăn phù hợp với độ tuổi: Phấn đấu nhu cầu về năng lượng đạt 750Kcal/ trẻ/ ngày( So với nhu cầu 735-882Kcal/trẻ/ ngày; Chiếm 50-60% nhu cầu cả ngày).

- Số bữa ăn: 3 bữa gồm ăn chính trưa, ăn xế và ăn tráng miệng.

- Năng lượng chia ăn các bữa: Bữa trưa 35%; Bữa xế 15-20% Tráng miệng 5% ( Tổng =55- 60% cả ngày).

Tỷ lệ các chất cung cấp năng lượng: P = 12-15; L=20-30% ( 35-40%);G=55-68%( 45-55%).

+ Đảm bảo đủ nước uống cho trẻ 1,6 - 2,l/trẻ/ ngày kể cả nước trong thức ăn: đủ nước sạch cho trẻ.

Xây dựng thực đơn theo tuần, tháng, mùa, bếp thực hiện đúng thực đơn hàng tháng tuần, ngày. Nghiêm cứu cải tiến chế biến món ăn hợp khẩu vị để trẻ ăn hết xuất( Món mặn, canh, món ăn chiều…) Tính khẩu phần ăn hàng ngày bằng phần mềm Dinh dưỡng, có điều chỉnh bổ xung đảm bảo khẩu phần cân đối đạt yêu cầu và nộp báo cáo chính xác, đầy đủ kịp thời.

- Mỗi trẻ có đủ bát, thìa, ca, cốc INOCX bảo vệ sinh sạch sẽ, bát thìa tráng nước sôi trước khi ăn.

- Thực hiện tốt quy trình chăm sóc bữa ăn cho trẻ ( Trước, trong, sau khi ăn), động viên trẻ ăn hết xuất.

- Bổ xung thêm đồ dùng phục vụ việc tổ chức ăn cho bếp cũng như trên nhóm lớp để đảm bảo cho việc tổ chức ăn bán trú cho 100% trẻ tại trường được tốt.

- Tổ chức ngủ: Tổ chức cho trẻ ngủ đủ 1 giấc buổi trưa 150 phút ( từ 11h30 đến 14h) đúng quy trình ( Trước, trong khi ngủ và sau khi trẻ thức dậy).

-100% Trẻ ngủ trên giát gường, đủ gối, trang bị thêm quạt, chiếu chăn đảm bảo chống nóng, chống rét cho trẻ.

- Vệ sinh: Đối với cá nhân trẻ có đầy đủ đồ dùng vệ sinh đồ dùng để trẻ rửa mặt, rửa tay ( Giấy, xà phòng, khăn lau, khăn mặt…). Chăm sóc và hướng dẫn trẻ thực hiện vệ sinh cá nhân theo yêu cầu từng độ tuổi ). Trẻ nhà trẻ, trẻ bé cô lau, rửa vệ sinh cho trẻ, trẻ nhỡ, lớn có hướng dẫn trẻ tự rửa tay, lau mặt. . .

* Yêu cầu GV: Khám sức khoẻ định kỳ 1 lần/ năm học, mặc quần áo công tác khi chăm sóc trẻ, vệ sinh cá nhân gọn gàng, sạch sẽ.

+ Vệ sinh môi trường: Mỗi nhóm, lớp có lịch vệ sinh hàng ngày, tuần, tháng và thực hiện đúng theo quy định, giám sát các nhóm lớp đánh giá thực hành vệ sinh.

Phân công vệ sinh ngoài lớp chia theo khu vực nhóm lớp chịu trách nhiệm khu vực đã đăng ký với tổ.

* Chăm sóc sức khoẻ, an toàn.

 Y tế kết hợp với giáo viên chủ nhiệm các lớp tổ chức cân đo, khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ, theo dõi đánh giá sự phát triển của cân nặng, chiều cao theo lứa tuổi, phòng chống suy ding dưỡng, béo phì.

* Kế hoạch cân đo như sau: 3 tháng cân 1 lần ( tháng 9/2012, tháng 12/ 2012; Tháng 3/2013 đối với MG – Riêng trẻ dưới 24 tháng mỗi tháng cân 1 lần ).

6 tháng đo 1 lần ( tháng 9/2012. tháng 3/2013).

Những trẻ suy dinh dưỡng, trẻ thừa cân, trẻ ốm yếu kéo dài, sức khoẻ giảm sút y tế cần kết hợp với GVCN cân hàng tháng để có chế độ chăm sóc phục hồi sức khỏe cho trẻ.

          - Cân đo đầu năm học 2012 - 2013 trong đó cân nặng BT= 221 /269 =82,2 %, Suy dinh dưỡng vừa là: 48/ 269 =17,8 %

+Đo 269 trẻ:  BT: 229/269 =85,1 %. Trẻ TC1 = 40/269 =14,9 %;

Phấn đấu cuối năm giảm:

- Cân cuối năm học 2012 – 2013. Cân nặng BT = 256/269 =95,1 %. SDD=  13/269 =4,9 % Giảm so với đầu năm =8 trẻ=12,9 %.

+Đo cuối năm học 2012 – 2013:  TC1 = 20 /269 =7,4 %; Giảm so với đầu năm =20trẻ=7,5%.

Kế hoạch khám và phân loại sức khoẻ trẻ: 2lần /năm học: Tháng 9/2012 và tháng 3/2013: Mời y tế xã kết hợp với y tế nhà trường khám và phân loại sức khoẻ trẻ.

Phòng tránh các bệnh thường gập, theo dõi tiêm chủng: Tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về giáo dục mầm non theo kế hoạch.

Quản lý và sử dụng tủ thuốc theo quy định.

-Tuyệt đối đảm bảo an toàn cho trẻ trong nhà trường, không để sẩy ra tai nạn và ngộ độc thực phẩm; Lúc nào cũng phải có giáo viên trên lớp, GV chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho trẻ và báo cáo khi có các biểu hiện mất an toàn ( dù nhỏ) cho BGH để kịp thời có biện pháp giải quyết. Tiếp tục bồi dưỡng GV về cách phòng tránh và sử lý ban đầu một số tai nạn thường gập; Thực hiện xây dựng trường học  an toàn, phòng chống tai nạn thương tích và đánh giá theo bảng kiểm.

- Giao cho y tế lập hồ sơ và theo dõi các trường hợp để sẩy ra mất  an toàn cho trẻ. Phấn đấu không để xẩy ra  tai nạn gây tử vong hay bị thương tích nặng. Lập hồ sơ báo cáo đề nghị cấp giấy chứng nhận.

* Giáo dục:

            - Mục tiêu giáo dục các độ tuổi.

            - Phân phối chương trình năm học 2012-2013.

            - Thì khoá biểu và kế hoạch giáo dục từng chủ đề ( Các lớp thực hiện theo từng khối).

             Phấn đấu cuối năm 100% trẻ đạt các chỉ số theo độ tuổi.

*.Tổ chức ngày hội ngày lễ trong năm:

Ngày hội bé đến trường: Tổ chức ngày 5/9/2012. Tại trường mầm non Bình Sơn. Nhà trường tổ chức long trọng tạo không khi vui tươi phấn khởi chào đón năm học mới.

             Cùng bé vui tết trung thu 2012: Tổ chức tại điểm trường trung tâm vào ngày rằm tháng 8 giới thiệu cho trẻ về chị Hằng, chú Cuội, múa Sư Tử…Trẻ được múa hát, chơi trò chơi dân gian, rước đèn phá cỗ...

             Lễ ra trường và vui tết 1/6: Nhà trường tổ chức tập chung tại trường: Tặng quà và phát giấy chứng nhận hoàn thành chương trình MG 5- 6 tuổi cho trẻ và phát phiếu khen, trao phần thưởng cho trẻ. Vui liên hoan văn nghệ.

            Các ngày hội tổ chức theo điểm lớp khác như: Ngày LHPN 20/10. Ngày hội của các cô giáo 20/11. Tết nguyên đán. Ngày PN 8/3.

            Ngày hội tổ chức theo theo lớp: Ngày sinh nhật của trẻ trong lớp.

             Các ngày hội khác như: Ngày LHPN 20/10, ngày Quốc phòng toàn dân 22/12, Lễ NôEn các lớp tổ chức, điểm lớp tổ chức ( nếu có điều kiện giới thiệu cho trẻ vào các thời điểm khi thực hiện chủ đề ).

III. Các chỉ tiêu phấn đấu.

1. Xếp loại về hồ sơ chuyên môn:

Loại tốt: 17/20=85%.

Loại khá: 3/20=15%

2.Xếp loại giảng dạy.

Xếp loại tốt: 15/20=75%

Loại khá: 2/20=10%

.Loại TB: 3/20=15%

3. Xếp loại công tác tự học, tự bồi dưỡng.

Loại tốt: 17/20=85%.

Loại khá: 3/20=15%.

Loại trung bình: 0

3. Xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Loại xuất sắc: 3

Loại khá: 15.

Loại đạt yêu cầu: 5.

IV Biện pháp thực hiện.

Để thực hiện kế hoạch có hiệu quả trường cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

+Xây dựng kế hoạch cụ thể từng học kỳ, từng tháng, tuần triển khai kế hoạch đến toàn thể đơn vị.

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chuyên môn, từng cá nhân thực hiện.

+Tăng cường kiểm tra, dự giờ đáng giá rút kinh nghiệm cho giáo viên.

+ Tích cực hội thảo các chuyên đề, tăng cường tổ chức cho giáo viên tham quan học tập tại các trường bạn.

+ Tăng cường làm đồ dùng đồ chơi tự tạo.

+ Phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể địa phương hội phụ nữ, Đoàn thanh niên ....tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục.

                              D. KẾ HOẠCH CỤ THỂ THEO TỪNG THÁNG


Thời gian


                      Nội dung hoạt động


 

 

 

8/2012


- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn hè do phòng, tổ chức

- Tổ chức lao động vê sinh,trang trí nhóm lớp.

- Kế hoạc phân công GV tập  văn nghệ CB cho khai giảng .

- KT nề nếp trang trí nhóm lớp

- Làm báo cáo CM nộp về phòng ngày 25/8


 

 

 

 

 

  9/2012

 

 

 

 


- Tổ chức khai giảng năm học mới 5/9/2012

- KT Cân đo lần I

- Duyệt kế hoạch và bài soạn cho giáo viên

- Tham gia hội nghị Quản lí.

- Kiểm tra Hồ sơ, nề nếp, các lớp

- Tổ chức vui tết trung thu

-  Hội thảo chuyên đề .Vệ sinh ( Khối 5T khu trung tâm)

- Làm báo cáo CM nộp về phòng ngày 25/8

- Xây dựng kế hoạch bộ chuẩn phát triển trẻ 5T

- KT môi trường nhóm lớp

- Làm báo cáo CM nộp về phòng ngày 25/8


 

 

 

 10/2012


 - Tham gia hội nghị Quản lí.

Duyệt kế hoạch và bài soạn cho giáo viên

- Kiểm tra đầu vào GV

- Hội thảo chuyên đề VH (4T-TT)

- Kiểm tra công tác phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi các lớp

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/10.

- Bồi dưỡng giáo viên đầu yếu

- Bồi dưỡng giáo viên đầu mạnh

- Xây dựng kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

- Sinh hoạt chuyên môn

- Làm báo cáo CM nộp về phòng ngày 25/8


 

 

 

 

 11/2012


- Hội nghị Quản lí.

- Duyệt kế hoạch và bài soạn cho giáo viên

- KT dự giờ các lớp

-Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

- Phát động phong trào thi đua làm đồ dùng đồ chơi tự tạo chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11.

-Hội thảo chuyên đề chữ viết

- Sinh hoạt chuyên môn

- Làm báo cáo CM nộp về phòng ngày 25/8


 

 

 

 12/2012


-Tham gia hội nghị Quản lí.

- KT Cân đo lần II

Duyệt kế hoạch và bài soạn cho giáo viên

-  Kiểm tra, dự giờ  GV

- Hội thảo chuyên đề : Toán, Âm nhạc ( 3T - TT)

- Sinh hoạt chuyên môn

- Làm báo cáo CM nộp về phòng ngày 25/8


 

 

 

  01/2013


- Hội nghị Quản lí.

- kiểm tra hồ sơ lớp nhóm

- Duyệt kế hoạch và bài soạn cho giáo viên

-  Kiểm tra, dự giờ  GV

- Hội thảo chuyên đề :Tạo hình, KPMT ( 5T )

- Sơ kết học kỳ I

- Sinh hoạt chuyên môn

- Báo cáo chuyên đề – chương trình mới

- Làm báo cáo CM nộp về phòng ngày 25/8


 

 

 

02/2013


- Hội nghị Quản lí.

-  Kiểm tra, dự giờ  GV

-Thanh tra toàn diện giáo viên,

- Xây dựng và tổ chức Bé vui hội xuân, trò chơi dân gian 

- Làm báo cáo CM nộp về phòng ngày 25/8


 

 

3/2013


- Hội nghị Quản lí.

- KT Cân đo lần III

-  Kiểm tra, dự giờ  GV

- Hội thảo các chuyên đề.Hoạt động góc- Hoạt động ngoài trời

- Chấm phong trào thân thiện các lớp.

- Kiểm tra việc thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi các lớp

- Phát động phong trào giời dạy giỏi chào mùng ngày 8/3.

- Sinh hoạt chuyên môn

- Phòng kiểm tra công tác tự đánh giá trong các nhà trường.


 

 

 

4/2013


- Hội nghị Quản lí.

- Kiểm tra dự giờ, KT hồ sơ GV.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hội thi của bé( Hội khoẻ măng non- bé làm nội trợ).

- Sinh hoạt chuyên môn

- Làm báo cáo CM nộp về phòng ngày 25/8


 

 

 

 

5/2013


- Hội nghị Quản lí.

- Kiểm tra thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi và kiểm tra đánh giá trẻ 5T theo chuẩn của BGD&ĐT.

- Bình xét thi đua

- Chuẩn bị tổ chức tốt ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 và ra trường cho trẻ năm tuổi.

- Xây dựng kế hoạch dạy hè

- Làm báo cáo CM nộp về phòng ngày 25/8


 

6/2013


- Tổ chức  ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

- Phân công tuyển sinh


 

7/2013


- Tham gia các lớp tập huấn cho GV và CBQL tại Sở.

- Tuyển sinh.  Kiểm tra hoạt động hè.


 

8/2013


- Học bồi dưỡng GV và CBQL hè năm 2013.

- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.                                                                                                                                   Ngày 15  tháng 09 năm 2012

             HIỆU TRƯỞNG                                                     NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
    (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                                       ( Ký ghi rõ họ tên)

 

 

 

                                                                                                        Vũ Thị Chín

 


Địa chỉ : Xã Bình Sơn - Sông Công - Thái Nguyen
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 02803861793