KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI KỂ CHUYỆN THEO SÁCH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012 - 2013

PHÒNG GD&ĐT PHỔ YÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẮC SƠN 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đắc Sơn , ngày 14 tháng 10 năm  2012

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI KỂ CHUYỆN THEO SÁCH

CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012 - 2013

-----------------------

       Nhằm lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ  lớn trong năm  góp phần nâng cao văn hóa đọc, kể chuyện theo sách cho học sinh nhà trường, được sự thống nhất của ban Giám hiệu tường Tiểu học Đắc Sơn 1,  nay thư viện trường phối hợp với bộ phận Tổng phụ trách Đội lập kế hoạch tổ chức “Hội thi kể chuyện theo sách năm học 2012 - 2013” như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

            Nhằm tạo sân chơi sinh hoạt cho các em thiếu nhi trong trường, qua đó giúp cho việc học tập của các em được tốt hơn.

            Thông qua hội thi rèn luyện cho các em tính tự giác học tập, đoàn kết, giao lưu với các bạn trong trường để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

            Các lớp tham gia hội thi tích cực, hưởng ứng phong trào vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả…

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC:

            Thời gian dự kiến vào tháng tư năm 2012.

III. ĐỊA ĐIỂM:

            Tại trường Tiểu học Đắc Sơn I
IV. ĐỐI TƯỢNG:

            Tất cả học sinh trong trường từ lớp 1 đến lớp 5. Mỗi lớp chọn 1 em dự thi kể truyện sách thiếu nhi có minh họa (nếu cần).

V. NỘI DUNG THI:

1. Nội dung:

          Sách được tuyên truyền giới thiệu là những mẫu chuyện đăng trong sách báo, tạp chí được phép lưu hành, phù hợp với lứa tuổi, có tác dụng giáo dục về đất nước con người Việt Nam, tình yêu quê hương, đề cao tinh thần ham học, say mê học tập, nghiên cứu, tìm hiểu, phấn đấu vươn lên tu dưỡng rèn luyện đạo đức của thiếu nhi, ca ngợi truyền thống hiếu học của dân tộc…Cụ thể như: Anh Bộ đội cụ Hồ, Bác Hồ, Bác Tôn …..

2. Thể lệ và hình thức:

 Số lượng mỗi lớp là 1 em và các em minh họa (nếu cần), do các lớp chọn và đăng ký với bộ phận thư viện.

Thời gian đăng ký cho bộ phận thư viện là tuần 1 tháng tư năm 2012

* Thang điểm :

+   Nội dung ( 6 điểm )

- Chủ đề ( 1điểm ) : Bài dự thi phải theo thông báo của Ban tổ chức

- Xuất xứ ( 1 điểm ) : giới thiệu bài kể đã đọc ở tài liệu nào? Tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản.

- Nội dung bài kể ( 3 điểm ) : Phải phù hợp với lứa tuổi học sinh

- Rút kinh nghiệm cho bản thân (1 điểm )

Hình thức ( 4 điểm )

- Câu giọng kể ( 2 điểm ): Ngắt câu đúng, phát âm chuẩn, rõ ràng, rành mạch.

- Minh họa ( 2 điểm ) : Động tác diễn đạt theo nội dung bài kể . Động tác phải do các em thí sinh tham dự kể chuyện thực hiện, các em phụ họa chỉ nhằm làm tăng thêm hiệu quả thể hiện của thí sinh kể chuyện chính. Nếu phần minh họa không gắn với nội dung bài kể hoặc không thể hiện được nội dung lời kể…. thì không được tính điểm phần minh họa.

6. Công tác chuẩn bị :

            Bộ phận thư viện lên kế hoạch triển khai đến các lớp bằng hình thức sinh hoạt dưới cờ, bảng điểm và chuẩn bị các vấn đề có liên quan đến hội thi , gửi cho ban tổ chức hội thi và các đoàn thể có liên quan.

            Tham mưu với Ban giám hiệu ra quyết định thành lập Ban tổ chức + ban giám khảo hội thi và dự trù kinh phí.

7. Cơ cấu giải thưởng :

- 01 Giải nhất : 50.000Đ

- 01 Giải nhì: 40.000Đ

- 01 Giải ba : mỗi giải 30.000Đ

- 06 Giải khuyết khích : mỗi giải 20.000Đ

8. Ban Tổ chức : ( Dự kiến )

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Thị Lan

Hiệu trưởng

Trưởng ban tổ chức

2

Bùi Thị Hồng

Phó hiệu trưởng

Phó ban

3

Lê Thị Mai

TV – TB

Ủy viên

4

Nguyễn Thị Yến

Tổng phụ trách đội

Ủy viên

5

Phạm Thị Bạch Tuyết

Tổ trưởng khối 1-2-3

Ủy viên

6

Đặng Thị Ngọc Lập

Tổ trưởng khối 4-5

Ủy viên

9. Ban giám khảo : ( Dự kiến )

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Thị Lan

Hiệu trưởng

Trưởng ban tổ chức

2

Bùi Thị Hồng

Phó hiệu trưởng

Phó ban

3

Lê Thị Mai

TV – TB

Ủy viên

4

Nguyễn Thị Yến

Tổng phụ trách đội

Ủy viên

 

           Trên đây là kế hoạch hội thi kể chuyện theo sách cấp trường năm học 2012 – 2013, yêu cầu các đồng chí giáo viên phụ trách lớp lựa chọn và tập luyện cho học sinh để đạt hiệu quả cao cho hội thi ./.

Người viết kế hoạch

 

Lê Thị Mai

Người duyệt kế hoạch

Hiệu trưởng
(Đã ký)

Lê Thị Lan

 

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Đắc Sơn - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :