Kế hoạch năm học 2013-2014

PHÒNG GD & ĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC LƯƠNG

 

Số: 74/ KH - TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

Đức Lương, ngày 30 tháng 8 năm 2013

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013 - 2014

Căn cứ công văn s ố 6162 /BGD ĐT-GDMN, ngày 18 tháng 9 n ăm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014. Căn cứ vào Phương  hướng, nhiệm vụ Giáo dục mầm non của Sở GD& ĐT Thái Nguyên.

Căn cứ vào công văn Số: 1470/ PGD& ĐT- GDMN Đại Từ về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014 của phòng GD&ĐT Đại Từ ;

Trường Mầm non Đức Lương xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Điều kiện địa ph­ương:

 Đức Lương là một xã vùng xa của huyện, là một xã nghèo, có hơn 80% dân số là dân tộc ít người, có 5 dân tộc chung sống.

 Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu sống độc canh bằng cây chè và cây lúa, hầu hết không có nghề phụ.

Tổng diện tích của toàn xã là: 1459, 27 ha

Tổng số hộ dân là: 747 hộ,  2920 khẩu, 411 hộ nghèo, 195 hộ cận nghèo.

Hầu hết dân th­ưa sống rải rác trên địa bàn. Nhận thức của nhân dân về giáo dục còn hạn chế.

2. Những thuận lợi và khó khăn:

* Thuận lợi:

 Được sự chỉ đạo, giúp đỡ sát sao của Đảng ủy, HĐND, UBND xã. Sự quan tâm ủng hộ của các ban nghành, đoàn thể ở địa ph­ương.

Được sự chỉ đạo, quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của PGD-ĐT Đại từ

Đội ngũ cán bộ giáo viên ổn định có trình độ đạt chuẩn 100%, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc đư­ợc giao, yêu ngành, yêu nghề, mến trẻ, khắc phục vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Phụ huynh học sinh đã có nhận thức đúng  về giáo dục mầm non. Phối kết hợp với nhà trường trong việc chăm sóc nuôi dư­ỡng và giáo dục trẻ.

* Khó khăn:

 Cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động trong nhà

trường còn thiếu nhiều. đồ dùng, đồ chơi còn nghèo nàn, nhất là đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dư­ỡng và giáo dục trẻ còn ít.

 Một số phụ huynh nhận thức còn hạn chế, ch­ưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình, chưa động viên cho trẻ đi học đều, nên đã có phần ảnh hưởng đến chất lư­ợng dạy và học tập của trẻ.

 Một số trẻ ở xã trung tâm, gia đình không có điều kiện nên trẻ không được đến trường từ bé nên rất nhút nhát chưa mạnh dạn giao tiếp cùng cô giáo và các bạn, hay nói trống không nên việc rèn luyện cho trẻ vào nề nếp, tuân thủ theo nội quy của lớp học là một việc làm rất vất vả đối với giáo viên.

 Đội ngũ giáo viên còn hạn chế về năng lực s­ư phạm và năng khiếu giảng dạy, ch­ưa linh hoạt, sáng tạo trong phư­ơng pháp dạy học và tổ chức hoạt động cho trẻ.

 Giáo viên nuôi hợp đồng thỏa thuận với nhà trường nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc giáo duc trẻ

3. Đội ngũ và cơ sở vật chất:

* Đội ngũ:

 

Nội dung

 

T. Số

 

Nữ

 

Dân tộc

 

Biên chế