KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI CHỦ ĐỀ TRONG NĂM HỌC: 2012 - 2013

KHỐI NHÀ TRẺ 24 – 36 THÁNG

THÁNG

CHỦ ĐỀ

SỐ TUẦN

THỰC HIỆN TỪ NGÀY 10/ 9 ĐẾN 17/5

9

Bé và các bạn

3 tuần

Từ 10/9 đến 28/9

10

Đồ dùng, đồ chơi của bé

4 tuần

Từ 01/10 đến 26/10

11

Các bác các cô trong Nhà trẻ

3 tuần

Từ 29/10 đến 16/11

12

Cây và những bông hoa đẹp

4 tuần

Từ 19/11 đến 14/12

1

Những con vật đáng yêu

4 tuần

Từ 17/12 đến 11/1

2

Ngày tết vui vẻ

4 tuần

Từ 14/1 đến 08/2

3

Có thể đi khắp nơi bằng những phương tiện gì

4 tuần

Từ 18/2 đến 15/3

4

Mẹ và những người thân yêu của bé

4 tuần

Từ 18/3 đến 12/4

5

Mùa hè đến rồi

3 tuần

Từ 15/4 đến 03/5

5

Bé lên mẫu giáo

2 tuần

Từ 06/5 đến 17/5

Tổng

35 tuần

Từ 10/9 đến 17/5

 

 

                                                                                   Ngày 28 tháng 08 năm 2012

DUYỆT KẾ HOẠCH

HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Thị Khanh

                 NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

                         Vũ Thị Hương

 

KHỐI MẪU GIÁO 3 – 4 TUỔI

THÁNG

CHỦ ĐỀ

SỐ TUẦN

THỰC HIỆN TỪ NGÀY 10/ 9 ĐẾN 4/5

9

Trường Mầm non - Tết trung thu

3 tuần

Từ 10/9 đến 28/9

10

Bản thân – Ngày 20/10

4 tuần

Từ 1/10 đến 26/10

11

Gia đình – Ngày 20/11

5 tuần

Từ 29/10 đến 30/11

12

Nghề nghiệp – Ngày 22/12

5 tuần

Từ 03/12 đến 04/1

1

Thế giới động vật - Tết nguyên đán 3

5 tuần

Từ 7/1 đến 8/2

2

Thế giới thực vật – Ngày 8/3

5 tuần

Từ 18/2 đến 22/3

3

Phương tiện giao thông

4 tuần

Từ 25/3 đến 19/4

4

Các hiện tượng tự nhiên

2 tuần

Từ 22/4 đến 03/4

5

Quê hương đất nước Bác Hồ

2 tuần

Từ 6/5 đến 17/5

Tổng

35 tuần

Từ 10/9 đến 17/5

 

 

                                                                                   Ngày 28 tháng 08 năm 2012

DUYỆT KẾ HOẠCH

HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Thị Khanh

                NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

              Vũ Thị Hương

 

 

 

KHỐI MẪU GIÁO 4 – 5 TUỔI

THÁNG

CHỦ ĐỀ

SỐ TUẦN

THỰC HIỆN TỪ NGÀY 10/ 9 ĐẾN 17/5

9

Trường Mầm non - Tết trung thu

3 tuần

Từ 10/9 đến 28/9

10

Bản thân – Ngày 20/10

4 tuần

Từ 1/10 đến 26/10

11

Gia đình – Ngày 20/11

5 tuần

Từ 29/10 đến 30/11

12

Nghề nghiệp – Ngày 22/12

5 tuần

Từ 03/12 đến 04/1

1

Thế giới động vật - Tết nguyên đán 3

5 tuần

Từ 7/1 đến 8/2

2

Thế giới thực vật – Ngày 8/3

5 tuần

Từ 18/2 đến 22/3

3

Phương tiện giao thông

4 tuần

Từ 25/3 đến 19/4

4

Các hiện tượng tự nhiên

2 tuần

Từ 22/4 đến 03/4

5

Quê hương đất nước Bác Hồ

2 tuần

Từ 6/5 đến 17/5

Tổng

35 tuần

Từ 10/9 đến 17/5

 

 

                                                                                   Ngày 28 tháng 08 năm 2012

DUYỆT KẾ HOẠCH

HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Thị Khanh

                NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

              Vũ Thị Hương

 

 

 

KHỐI MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI

THÁNG

CHỦ ĐỀ

SỐ TUẦN

THỰC HIỆN TỪ NGÀY 10/9 ĐẾN 17/5

9

Trường Mầm non  - Tết trung thu

3 tuần

Từ 10/9 đến 28/9

10

Bản thân – Ngày 20/10

4 tuần

Từ 01/10 đến 26/10

11

Gia đình – Ngày 20/11

4 tuần

Từ 29/10 đến 23/11

12

Nghề nghiệp – Ngày 22/12

5 tuần

Từ 26/11 đến 28/12

1

Thế giới động vật

4 tuần

Từ 31/12 đến 25/01

2

Thế giới thực vật -Tết nguyên đán – Ngày 8/3

5 tuần

Từ 28/1 đến 08/03

3

Phương tiện giao thông

4 tuần

Từ 11/3 đến 05/4

4

Các hiện tượng tự nhiên

2 tuần

Từ 08/4 đến 19/04

5

Quê hương đất nước Bác Hồ

2 tuần

Từ 22/04 đến 03/4

5

Trường Tiểu học – Tết thiếu nhi

2 tuần

Từ 06/5 đến 17/5

Tổng

35 tuần

Từ 10/9 đến 17/5

 

 

                                                                                   Ngày 28 tháng 08 năm 2012

DUYỆT KẾ HOẠCH

HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Thị Khanh

                NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

              Vũ Thị Hương

 

 

 

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Phúc Thuận - Phổ Yên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.6.282.174