SINH HOẠT CHUYÊN MÔN


Hôm nay ngày 17/9/2012 trường mầm non Sơn Ca tổ chức họp chuyên môn .

Thành phần gồm có: Ban giám hiệu và các tổ trưởng, tổ phó, đại diện giáo viên các lớp

Nội dung:

-Dự giờ hai hoạt động

-Nhận xét đánh giá, xếp loại, rút kinh nghiệm

-Triển khai kế hoạch hoạt động tiếp theo

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt:XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : TT Ba Hàng, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.863082