DANH SÁCH LÃNH ĐẠO
Ảnh cá nhân Thông tin chi tiết
Họ và tên : Vũ Thị Huệ
Chức vụ : Hiệu trưởng
Phòng ban :
Điện thoại : 02803823038
Di động :
Fax :
Email : c0songcau.phongdhy@thainguyen.edu.vn
Họ và tên : Phạm Thị Hoa
Chức vụ : Phó hiệu trưởng
Phòng ban :
Điện thoại :
Di động :
Fax :
Email :
Họ và tên : Lê Thị Phan Huyền
Chức vụ : Phó hiệu trưởng
Phòng ban :
Điện thoại :
Di động :
Fax :
Email :
Họ và tên : Phạm Thị Đào
Chức vụ : Tổ trưởng tổ 1
Phòng ban :
Điện thoại :
Di động :
Fax :
Email :
Họ và tên : Hồ Xuân Hương
Chức vụ : Tổ trưởng tổ 2
Phòng ban :
Điện thoại :
Di động :
Fax :
Email :
Họ và tên : Trần Thị Nhàn
Chức vụ : Tổ trưởng tổ 3
Phòng ban :
Điện thoại :
Di động :
Fax :
Email :
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thị trấn Sông Cầu - Đồng Hỷ - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :