KIỂM ĐIỂM CHI BỘ

     Căn cứ vào công văn 472-CV/HU  Về việc kiểm điểm Đảng viên theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khoá XI.
    Căn cứ hướng dẫn 05-HD/ĐU ngày  11 tháng 12  năm 2012 của đảng uỷ Xã Vạn Phái, về hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình –Phê bình theo tinh thần NQ TW4 “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
    Hôm nay chi bộ trường mầm non Vạn Phái tổ chức kiểm tự phê bình theo Nghị quyết TW 4 Ban chấp hành TW đảng khoá XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
    
Đ/c Nguyễn Thị Chung Bí thư chi bộ, đại diên ban chi uỷ  đọc bản Kiểm điểm tập thể Ban chi uỷ theo Nghị quyết  Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 
    
Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà Phó bí thư chi bộ đọc bản tiếp thu và giải trình các ý kiến của các tổ chức đoàn thể trong trường theo tinh thần NQTW4.
    
Từng cá nhân đọc bản kiểm điểm theo tinh thần NQ TW4 với 3 nội dung liên hệ với bản thân.
    Hội nghị diễn ra rất thành công với tinh thần phê bình và tự phê bình thẳng thắn nhằm động viên giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp cùng tiến bộ trong công tác cũng như trong cuộc sống. 
    
Kết quả 14/14 Đảng viên được đánh giá bản kiểm điểm đạt yêu cầu  trong việc tổ chức quán triệt và thực hiện kiểm điểm Đảng viên theo tinh thần NQ TW4 “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Ảnh của hội nghị.


XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Vạn Phái - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.864283