Đại hội Giáo dục huyện Đại Từ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
        Hôm nay, ngày 19/10/2011, Hội đồng Giáo dục huyện Đại Từ đã tổ chức Đại hội giáo dục huyện lầ thứ IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
        Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.
        Tham dự đại hội còn có gần 200 đại biểu của các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành của huyện.
        Đại hội đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả giáo dục của huyện nhiệm kỳ 2005 - 2011 và các mục tiêu giải pháp trong hiệm kỳ 2011 - 2016.

        Nhiệm kỳ qua, được sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và sự quan tâm của toàn xã hội, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện không ngừng phát triển:

        - Hệ thống mạng lưới giáo dục được duy trì ổn định. Số lượng trường lớp được xây dựng theo chuẩn quốc gia ngày càng tăng. Chất lượng và hiệu quả giáo dục cã nh÷ng chuyÓn biÕn theo h­ướng tích cực. Công tác PCGD được duy trì, tỷ lệ tiêu chuẩn phổ cập giáo dục trong các năm 2005-2011 đều tăng. Số trường đạt chuẩn quốc gia xây dựng được trong nhiệm kỳ qua tăng nhanh (từ 17 trường từ đầu năm 2005, đến tháng 10/2011 đã có 64 trường). Tỷ lệ học sinh đỗ vào đại học, cao đẳng từng bước tăng lên, tăng bình quân hằng năm (từ 15% năm 2005 đến 35% năm 2011 tổng số học sinh tốt nghiệp THPT).

        - Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đã được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Cơ bản đã đảm bảo tỷ lệ giáo viên/lớp ở các bậc học. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đều đạt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ giáo viên là Đảng viên tăng lên hàng năm (hiện nay đạt 45,6%).  

        - Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được tăng cường theo hướng kiên cố hoá, chuẩn hóa và hiện đại hoá. Các nhà trường được đầu tư xây dựng mới và được trang bị thiết bị dạy học hiện đại cơ bản đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của giáo dục đào tạo trong giai đoạn mới.
        * Mục tiêu tổng quát của hiệm kỳ 2011 - 2016:
        - Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.
        - Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
        - Đổi mới mạnh mẽ quản lý nhà nước đối với giáo dục và đào tạo.
        - Xây dựng quy mô trường lớp phù hợp.
        Đại hội đã thành công tốt đẹp với kết quả đã bầu ra được Hội đồng giáo dục huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016 với 33 đồng chí đại diện cho lãnh đạo UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan trong huyện.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :