Tập huấn giáo dục tích hợp môi trường Biển, Hải đảo và tập huấn thực hiện chương trình GDMN mới

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2012-2013 và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong trường mầm non, ngày 17;18/12/2012 Phòng GD&ĐT Đại Từ mở lớp tập huấn “giáo dục tích hợp môi trường Biển, Hải đảo vào chương trình giáo dục trẻ mẫu giáo” và ngày 19/12/2012 tập huấn “Thực hiện chương trình GDMN mới”.

Nội dung tập huấn GD tích hợp MT Biển, Hải đảo vào chương trình giáo dục trẻ mẫu giáo

                - Biển đông và chế độ pháp lý các vùng biển theo công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982.

                - Những hiểu biết về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo.

                - Hướng dẫn tích hợp nội dung giáo dục về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo vào chương trình giáo mẫu giáo.

                - Dự thực hành ở trường MN TT Đại Từ.

Nội dung tập huấn thực hiện chương trình GDMN mới

                - Dự thực hành hoạt động chung

                - Hướng dẫn thực hiện tài liệu, chương trình, băng đĩa hình theo thông tư 02/BGDĐT quy định đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tài liệu tối thiểu trong các nhóm lớp mầm non.

                - Chia sẻ các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chương trình.

               

Sau 03 ngày tập huấn đã giúp giáo viên biết lồng ghép, giáo dục tích hợp môi trường Biển, Hải đảo vào giáo dục mẫu giáo và thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non mới.

* Một số hình ảnh
Thảo luận nhóm

Các  nhóm trình bày thảo luậnDự tiết thực hành


Cấp phát tài liệu, sách tranh truyện theo chương trình GDMN mới

Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :