HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 6, 10 NĂM HỌC 2011- 202

     Để chuẩn bị tổ chức tốt kì thi tuyển sinh năm 2011, Sở giáo dục và đào tạo Thái Nguyên hướng dẫn các đơn vị một số vấn đề cụ thể sau :

1. Các văn bản hướng dẫn:

- Quy chế tuyển sinh vào trường THCS và THPT ban hành kèm theo quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/4/2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo; Thông tư số 24/2008/TT-BGDĐT ngày 28/4/2008 về sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Quy chế tuyển sinh năm 2006;  

- Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành kèm theo quyết định số 82/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Phổ thông dân tộc nội trú ban hành theo quyết định số 49/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo

2. Tuyển sinh vào lớp 6 THCS:

  -Thực hiện việc xét tuyển đối với tất cả các loại hình trường: công lập, dân lập. Số học sinh không đủ điều kiện vào các loại hình trường phổ thông sẽ được khuyến khích học theo chương trình bổ túc trung học cơ sở.

 - Việc phân địa bàn tuyển sinh do trưởng phòng GD&ĐT tham mưu với UBND huyện (TP,TX) ra quyết định, lưu ý đến các trường hợp học sinh ở các vùng giáp ranh .

- Việc tuyển sinh vào lớp 6 các trường DTNT sẽ có hướng dẫn riêng (thực hiện phương thức xét tuyển).

3. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT:

3.1 Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập và ngoài công lập:

a. Hình thức: Thi tuyển kết hợp với xét tuyển .

b. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin dự tuyển.

Đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước, phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn xin dự tuyển về việc người dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân;

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc bằng tốt nghiệp bổ túc THCS (bản chứng thực) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển do cơ sở giáo dục cấp;

- Bản chính học bạ.

- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Thẻ học sinh do trường THCS cấp.

- Điều kiện dự tuyển: Trong độ tuổi quy định và có đủ hồ sơ hợp lệ.

c. Môn thi, thời gian làm bài thi, điểm bài thi, hệ số điểm bài thi

- Môn thi, thời gian làm bài thi:

+ Học sinh thi viết hai môn: Toán và Ngữ văn;

+ Thời gian làm bài thi: 120 phút/môn thi.

-         Điểm bài thi, hệ số điểm bài thi:

+ Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu trong đề thi, điểm bài thi cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25.

+ Hệ số điểm bài thi: môn Toán, môn Ngữ văn tính hệ số 2.

d. Chính sách ưu tiên, khuyến khích

-         Chính sách ưu tiên:

  + Cộng 3 điểm cho một trong các đối tượng: con liệt sĩ; con thương binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên; con những người được hưởng chế độ như thương binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên;

  + Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng: Con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, con Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh, bệnh binh và con của người được hưởng chế độ như thương binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động dưới 81%; Người dân tộc thiểu số hiện đang sinh sống, học tập tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn;

  + Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng: người dân tộc thiểu số không sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khókhăn; người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều điều kiện kinh tế - xã hội khókhăn.

- Chính sách khuyến khích:

  + Cộng 2 điểm cho người học đạt giải trong các kỳ thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; thi giữa các nước trong khu vực và thi quốc tế; đạt giải nhất trong kỳ thị học sinh giỏi lớp 9, thi văn nghệ, thể thao do sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các Ngành cấp tỉnh tổ chức;

  + Cộng 1,5 điểm cho người học đạt giải nhì (huy chương bạc) trong các kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, thi văn nghệ, thể thao do sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các Ngành cấp tỉnh tổ chức hoặc được xếp loại giỏi ở kỳ thi nghề phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  + Cộng 1 điểm cho người học đạt giải ba (huy chương đồng) trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, thi văn nghệ, thể thao do sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các Ngành cấp tỉnh tổ chức hoặc được xếp loại khá ở kỳ thi nghề phổ thông do sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  + Cộng 0,5 điểm cho người được xếp loại trung bình ở kỳ thi nghề phổ thông do sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ. Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập, điểm cộng thêm, điểm xét tuyển

 - Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của người học ở THCS được tính như sau:

  + Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 5 điểm;

  + Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 4,5 điểm;

  + Hạnh kiểm khá, học lực khá: 4 điểm;

  + Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 3,5 điểm;

  + Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 3 điểm;

  + Trường hợp còn lại: 2,5 điểm.

 Chú ý:

- Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (ở mục d) tối đa không quá 6 điểm.

- Điểm xét tuyển là tổng số điểm của: tổng số điểm hai bài thi đó tính theo hệ số (không có bài nào bị điểm 0); tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện. học tập của 4 năm học ở THCS, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó; điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

e. Việc phân địa bàn tuyển sinh: Theo cấp huyện (TP,TX). Học sinh ở đơn vị huyện, thành, thị nào chỉ được nộp đơn vào các trường THPT trên địa bàn đó (kể cả các học sinh năm trước thi chưa đỗ).

 Đối với các huyện (Thành phố, thị xã) có nhiều trường THPT, việc phân địa bàn tuyển sinh đến từng xã, phường do UBND cấp huyện, thành phố , thị xã quy định sau khi đã có sự tham mưu của các trường THPT trên địa bàn, gửi báo cáo về Sở GD&ĐT trước ngày 10/6/2011 .

   Chú ý : Các trường THPT Khánh Hoà , Dương Tự Minh,  Bắc Sơn , Trại Cau , Ngô Quyền, Chu Văn An , Gang Thép, Điềm Thụy có thể nhận hồ sơ của học sinh ở các địa bàn lân cận nếu các học sinh đó có nguyện vọng (sau khi nhận hồ sơ lập danh sách báo cáo Sở GS&ĐT). Các trường ngoài công lập có thể nhận hồ sơ của học sinh trên địa bàn toàn tỉnh.

Cụ thể :

·        THPT Khánh Hoà, Dương Tự Minh có thể nhận hồ sơ của các học sinh thuộc Sơn Cẩm, Cổ Lũng, Vô Tranh (Phú Lương), An Khánh, Hà Thượng, Cù Vân (Đại Từ).

·        THPT Bắc Sơn có thể nhận hồ sơ của các học sinh thuộc Quân Chu, Cát Nê (Đại Từ)

·        THPT Gang thép, Chu Văn An có thể nhận hồ sơ của các học sinh thuộc Tân Quang, Bá Xuyên(Sông Công), Đồng Liên (Phú Bình)

·        THPT Ngô Quyền có thể nhận hồ sơ của các học sinh thuộc Tân Thái (Đại Từ), Bình Sơn, Bá Xuyên (Sông Công), Phúc Tân (Phổ Yên)

 -  Các trường THPT cần  làm tốt công tác tuyên truyền về việc thực hiện phân ban THPT năm học 2011-2012, thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh của trường mình để học sinh và phụ huynh biết (Sở GD&ĐT sẽ giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các đơn vị sau khi duyệt xong KHPTGD).

 -  Các trường THPT không được nhận đơn của các học sinh khác địa bàn (đặc biệt là các học sinh ngoài tỉnh ) khi chưa được sự đồng ý của Sở GD&ĐT.

-  Mỗi học sinh chỉ được nộp hồ sơ thi tuyển theo quy định của Sở GD&ĐT vào một trường THPT sau khi đã cân nhắc kĩ.

g. Thời gian thi : Ngày 29  tháng 6 năm 2011

h. Lịch làm việc : (Làm việc cả ngày thứ 7 và chủ nhật)

- Ngày 10 /6/2011(từ 8 gi): Hội nghị Tuyển sinh THPT 2011; Tập huấn sử dụng máy tính, phát đĩa cài đặt.

    + Thành phần: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, cán bộ giáo viên tin học.

    + Địa điểm: Hội trường tầng 5 - VP Sở GD&ĐT. Yêu cầu các đơn vị mang máy tính để thực hành việc cài đặt và nhập dữ liệu.

- Từ 10/6 đến 15/6/2011: Các trường bán hồ sơ dự thi (do Sở GD&ĐT phát hành).

Lưu ý: Thẻ dự thi của học sinh do trường THCS cấp theo mẫu cũ (Mẫu số 5 trang 43 - Tài liệu Hướng dẫn tổ chức nghiệp vụ thi của Bộ GD&ĐT năm 2003)

- Ngày 15/6/2011:

    Hạn cuối cùng các trường báo cáo sơ bộ số lượng học sinh đăng ký dự thi, số phòng thi, số địa điểm thi và danh sách giáo viên coi thi, chấm thi, dự kiến lãnh đạo các Hội đồng thi về phòng KT&KĐCLGD.

Lưu ý : Danh sách giáo viên coi thi nhập vào phần mềm PCCT sẽ phát cho các đơn vị

 - Từ 15/6 đến 17/6/2011: Các trường nhận đơn dự thi của học sinh và nhập dữ liệu vào máy tính.

 - Ngày 18/6/2011:

   + Các trường báo cáo chính thức thức:  Số liệu học sinh dự thi, số phòng thi, cụm thi.

   + Các trường nộp đĩa dữ liệu tuyển sinh, danh sách học sinh đăng ký dự thi tại trường (danh sách có xác nhận của hiệu trưởng).

 - Ngày 23/6/2011: Các trường nhận bảng ghi tên dự thi, danh sách niêm yết phòng thi, Quyết định coi thi, chấm thi tại phòng KT&KĐCLGD.

 - Ngày 27/6/2011 (từ 7h đến 11h): Chủ tịch hội đồng coi thi nhận đề thi tại địa điểm in sao đề thi (có Công an bảo vệ).

  + 14h ngày 27/6/2011: Họp lãnh đạo Hội đồng coi thi.

 - Ngày 28/6/2011 (8h00): các Hội đồng coi thi họp phiên toàn thể (kiểm tra HS, CSVC…)      

 - Ngày 29/6/2011: Thi tuyển theo lịch.

 - Từ 2/7 đến 5/7/2011: Chấm thi

 - Ngày 8/7/2011: Trả kết quả, công bố điểm thi

 - Từ 10/7 đến 13/7/2011: Các trường lên phương án tuyển sinh, duyệt tại Sở GD&ĐT (lịch duyệt sẽ công bố sau).

  Sau khi duyệt kết quả tại Sở GD&ĐT, các trường công bố ngay, công khai điểm chuẩn vào trường mình, công bố danh sách trúng tuyển và trả hồ sơ dự tuyển cùng phiếu báo điểm cho các học sinh không trúng tuyển có nguyện vọng nộp đơn học trường khác trên cùng địa bàn huyện (TP, TX).

 i. Phúc khảo                                                                                           

 - Hạn cuối nhận đơn tại các trường: Ngày 18/7/2011

 - Các trường nộp đơn về Sở ngày 19/7/2011 tại phòng KT&KĐCLGD.

 k. Đề nghị các Phòng GD&ĐT giới thiệu các giáo viên THCS có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt tham gia coi thi tuyển sinh THPT.

 - Phòng GD&ĐT Thành phố Thái Nguyên: 250 giáo viên

 - Phòng GD&ĐT TX Sông Công : 50 giáo viên

 - Các Phòng GD&ĐT khác: 150 giáo viên

Lưu ý :

 Danh sách giáo viên coi thi sẽ nhập vào mềm PCCT sẽ phát cho các đơn vị

3.2 Tuyển sinh vào THPT Chuyên

a. Ngày thi : 29, 30/6 và 01/7 năm 2011.

b. Các môn chuyên: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tin học

c. Hình thức thi:

·        Thí sinh sẽ thi hai môn điều kiện Ngữ Văn và Toán (thời gian làm bài 120 phút) theo đề chung vào ngày 29/6/2011 tại Hội đồng thi THPT Chuyên. Môn điều kiện thứ ba là môn Tiếng Anh (thời gian thi 90 phút) thi vào sáng ngày 30 tháng 6 năm 2011 tại Hội đồng thi THPT Chuyên

·        Mỗi thí sinh có thể đăng ký thi hai môn chuyên theo lịch (Nguyện vọng 1 thi buổi sáng):

                 Sáng 01/7/2011: Thi chuyên Văn (150 phút), chuyên Toán (150 phút), chuyên Tiếng Anh (120 phút)

                 Chiều 01/7/2011: Thi chuyên Lịch sử (150 phút), chuyên Địa lí (150 phút), chuyên Tiếng Nga (120 phút), chuyên Tiếng Pháp (120 phút), chuyên Tiếng Trung Quốc (120 phút), chuyên Vật lí (150 phút), Chuyên Hoá học (120 phút), Chuyên Sinh học (150 phút), Chuyên Tin học (150 phút).

·        Thí sinh thi vào Chuyên Tin sẽ thi môn Chuyên là Toán, thí sinh thi vào chuyên Chuyên Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc sẽ thi môn chuyên là Tiếng Anh

·        Nếu không trúng tuyển vào THPT Chuyên, các học sinh sẽ được sử dụng kết quả thi hai môn điều kiện Ngữ Văn và Toán để tham gia xét tuyển vào các trường THPT khác trên địa bàn tuyển sinh (huyện, thành phố, thị xã) bình đẳng như các học sinh thi trực tiếp vào các trường đó.

d. Trường THPT Chuyên có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các thông tin về tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên năm học 2011-2012 cho giáo viên, học sinh và nhân dân biết.

 e. Hồ sơ thi nộp tại trường THPT (nơi học sinh đăng ký xét tuyển khi không đỗ vào trường THPT chuyên)

3.3 Tuyển sinh vào trường Dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên:

a. Tổ chức thi tuyển kết hợp với xét tuyển như các trường THPT khác.

b. Chỉ tiêu 120, trong đó 60 chỉ tiêu lấy điểm từ cao xuống thấp, 60 chỉ tiêu còn lại giao cho các huyện chọn cử theo địa bàn (tuyển trong số học sinh dự thi, kết quả lấy từ cao xuống thấp).

- Dự kiến chỉ tiêu phân bổ cho các huyện (TP, TX):

Huyện Võ Nhai  13                           Huyện Đại Từ  13

Huyện Định Hóa  20                         Huyện Phú Lương  04

Huyện Đồng Hỷ  03                          Các huyện còn lại 07

- Tuyển số học sinh là người dân tộc Kinh không quá 5% tổng chỉ tiêu (không quá 6HS)

c. Đối tượng dự thi:

 - Các học sinh (diện chính thức) đang học lớp 9 tại trường DTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm và hệ nội trú trường THPT Bình Yên.

 - Học sinh lớp 9 đang sinh sống và học tập tại các xã (xóm, bản) đặc biệt khó khăn (danh sách các xã, xóm, bản đặc biệt khó khăn đính kèm công văn này)

Chú ý: Cả hai đối tượng trên phải chưa có anh (chị) hoặc em ruột đang học tại trường PTDTNT Thái Nguyên.

d. Hồ sơ:

 - Học sinh được đăng ký 2 nguyện vọng trong đó nguyện vọng một là trường PTDTNT nguyện vọng 2 là một trường THPT trên địa bàn.

 - Học sinh nộp hồ sơ và dự thi tại trường THPT nơi đăng ký nguyện vọng 2

 - Ngoài hồ sơ như các học sinh dự thi THPT khác, các học sinh dự thi trường PTDTNT cần nộp thêm:

   + Giấy xác nhận hộ khẩu (do UBND xã cấp) kèm theo bản photocopy sổ hộ khẩu gia đình.

   + 01 phong bì dán tem có ghi địa chỉ người nhận thư.

đ. Nếu không trúng tuyển vào PT DTNT, các học sinh sẽ được sử dụng kết quả thi để tham gia xét tuyển vào các trường THPT khác trên địa bàn tuyển sinh (huyện, thành phố, thị xã) bình đẳng như các học sinh thi trực tiếp vào các trường đó.

e. Các trường THPT, các phòng GD&ĐT, trường DTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trường PTDTNT tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các thông tin về tuyển sinh lớp 10 PT DTNT năm học 2011-2012 cho giáo viên, học sinh và nhân dân biết (hồ sơ, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh...).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :