Nhân rộng mô hình hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng

        Thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ chính trị; Chỉ thị 20/CT-TU của Ban thường vụ tỉnh Thái Nguyên; Chỉ thị số 25/CT-HU ngày 11/11/2008 của Ban thường vụ huyện Ủy Phổ Yên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với hoạt động của Hội khuyến học khuyến tài, TTHTCĐ và xây dựng xã hội học tập từ cơ sở và thực hiện Quyết định 112/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập. Do nhận thức được vai trò quan trọng của giáo dục là Quốc sách hàng đầu và đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển nên Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phổ Yên đã chỉ đạo tốt công tác việc triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng TTHTCĐ, Quyết định 112/2005/QĐ-TTg  về xây dựng xã hội học tập.

        Được sự nhất trí của Huyện ủy, UBND huyện, tháng 12/2010 phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Phổ Yên đã tổ chức tổng kết 5 năm hoạt động của TTHTCĐ và xây dựng xã hội học tập đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi. Với mô hình đầu tư và chỉ đạo thí điểm hoạt động TTHTCĐ của Bộ giáo dục & Đào tạo đã đầu tư cho TTHTCĐ xã Tân Hương 02 máy vi tính có nối mạng Internets, 01 máy in, 01 máy ảnh kỹ thuất số và và mở các lớp chuyên đề hướng dẫn sử dụng, cặp nhật thông tin và khai thác các thiết bị được cấp. Sau 5 năm hoạt động của các TTHTCĐ trong toàn huyện có hiệu quả, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Phổ Yên quyết định nhân rộng mô hình này trong toàn huyện và đầu tư cho 03 TTHTCĐ đã có nhiều thành tích trong hoạt động TTHTCĐ và thực hiện đề án theo Quyết định 112 cuả Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập gồm TTHTCĐ thị trấn Bãi Bông, TTHTCĐ xã Hồng Tiến, TTHTCĐ xã Nam Tiến mỗi trung tâm 01 máy tính, 01 máy in đồng thời yêu cầu các trung tâm nối mạng Internets, mở hộp thư điện tử để hoạt động và khai thác công năng của máy tính.

        Trong thời gian tới Phòng GD&ĐT Phổ Yên phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên sẽ mở lớp chuyên đề về sử dụng máy tính, mạng Internets, mở hộp thư điện tử và liên lạc qua hộp thư điện tử, mở trang WEB và đưa tin, bài, ảnh về hoạt động của TTHTCĐ đơn vị mình và trao đổi, chia sẻ học tập với các TTHTCĐ bạn trong huyện, tỉnh và cả nước.

        Một số hình ảnh trao máy tính cho các TTHTCĐ ngày 24/02/2011               Bộ máy Vi tính và máy in chuẩn bị trao cho TTHTCĐ các xã, thị trấn


      
        Đồng chí Nguyễn Thanh Cao - Huyện ủy viên- Trưởng Phòng cùng các đồng chí Lãnh đạo phòng Giáo dục & Đào tạo Phổ Yên  trao máy tính cho TTHTCĐ thị trấn Bãi Bông.               Đồng chí Nguyễn Thanh Cao - Huyện ủy viên- Trưởng Phòng cùng các đồng chí Lãnh đạo phòng Giáo dục & Đào tạo Phổ Yên  trao máy tính cho TTHTCĐ xã Hồng Tiến.

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thị trấn Ba Hàng - huyện Phổ Yên. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :