Điều chỉnh nội dung dạy học GDPT
Thực hiện Công văn số 3297/SGD&ĐT-GDTrH của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT, ngày 12/9/2011 Phòng GD&ĐT Phú Lương tổ chức họp giáo viên cốt cán các bộ môn để thống nhất một số nội dung theo tinh thần tài liệu Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học ban hành kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GD&ĐT để dạy và học phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng, phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường.Căn cứ hướng dẫn cụ thể từng môn học của Bộ GD&ĐT, các đồng chí giáo viên cốt cán và chuyên viên phụ trách cấp học đã cùng nhau trao đổi, bàn bạc và thống nhất việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng cắt giảm các nội dung quá khó, trùng lặp, chưa thật cần thiết đối với học sinh; các câu hỏi, bài tập đòi hỏi phải khai thác quá sâu kiến thức lý thuyết để giáo viên và học sinh dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông và đúng như hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.


XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :