Tập huấn tài liệu giáo dục địa phương

       Thực hiện Công văn số 389/SGD&ĐT-GDTH ngày 08 tháng 3 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc: Tập huấn tài liệu giáo dục địa phương.

        Phòng Giáo dục và Đào tạo Sông Công tổ chức tập huấn "Tài liệu giáo dục địa phương" cụ thể như sau:

      Thời gian: Từ ngày 22/3/2012 đến ngày 24/3/2012 (Khai mạc lúc 7h30p ngày 22/3/2012) tại Hội trường trường Tiểu học Lý Tự Trọng.

        Thành phần: Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên âm nhạc, mỹ thuật.

        Lưu ý: Các nhà trường lập danh sách cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn và nộp danh sách về bộ phận chuyên môn Tiểu học - Phòng Giáo dục và Đào tạo Sông Công vào ngày 20/3/2012 cho đ/c Phạm Thị Hạnh qua địa chỉ email: hanhgdsc@gmail.com.

        -  Các đồng chí được phân công dạy minh họa cho đợt tập huấn cần xây dựng bài chu đáo.

        - Các đồng chí tham dự tập huấn cần nghiên cứu trước bài dạy để có ý kiến rút kinh nghiệm.

           Lịch dạy tiết minh họa tài liệu giáo dục địa phương:

                  

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :