Danh sách hộp thư điện tử các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã Sông Công


STT

Đơn vị

Tên hộp thư

Ghi chú

01

Mầm non Phố Cò

c0phoco.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

02

Mầm non Điezen

c0diezen.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

03

Mầm non Việt Đức

c0vietduc.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

04

Mầm non Số 2

c0so2.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

05

Mầm non Bá Xuyên

c0baxuyen.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

06

Mầm non 1-6

c01-6.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

07

Mầm non Vinh Sơn

c0vinhson.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

08

Mầm non Bình Sơn

c0binhson.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

09

Mầm non Bách Quang

c0bachquang.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

10

Mầm non Tân Quang

c0tanquang.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

11

Mầm non 8 – 3

c08-3.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

12

Tiểu học Phố Cò

c1phoco.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

13

Tiểu học Lương Châu

c1luongchau.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

14

Tiểu học Cải Đan

c1caidan.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

15

Tiểu học Lý Tự Trọng

c1lytutrong.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

16

Tiểu học Mỏ Chè

c1moche.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

17

Tiểu học Bá Xuyên

c1baxuyen.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

18

Tiểu học Bách Quang

c1bachquang.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

19

Tiểu học Vinh  Sơn

c1vinhson.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

20

Tiểu học Bình Sơn 1

c1binhson1.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

21

Tiểu học Bình Sơn 2

c1binhson2.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

22

THCS Nguyễn Du

c2nguyendu.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

23

THCS Bá Xuyên

c2baxuyen.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

24

THCS Thắng Lợi

c2thangloi.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

25

THCS Bình Sơn

 c2binhson.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

26

THCS Bách Quang

c2bachquang.phongsc@thainguyen.edu.vn

 

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :