DANH SÁCH LÃNH ĐẠO
Ảnh cá nhân Thông tin chi tiết
Họ và tên : Đoàn Đình Khang
Chức vụ : Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Công
Phòng ban :
Điện thoại :
Di động : 0915209208
Fax :
Email : phonggdsongcong@thainguyen.edu.vn
Họ và tên : Vũ Huy Lương
Chức vụ : Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã
Phòng ban : phụ trách THCS
Điện thoại :
Di động : 0914375175
Fax :
Email : luongvuhuy@gmail.com
Họ và tên : Lê Na
Chức vụ : Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã
Phòng ban : Phụ trách Tiểu học và Mầm non
Điện thoại :
Di động : 0982609109
Fax :
Email : nagdsongcong@gmail.com,
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :