SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THÁI NGUYÊN KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCGD MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI NĂM HỌC 2013-2014.

Ngày 09 tháng 10 năm 2013, Ban chỉ đạo PCGD tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Vũ Thị Nga - Phó trưởng ban - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện công tác PCGD mầm non cho trẻ em năm tuổi tại huyện Võ Nhai.

Năm học 2013 - 2014 là năm thứ ba triển khai thực hiện Ðề án Phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ năm tuổi. Tại các địa phương, công tác PCGDMN cho trẻ năm tuổi được xác định là một trong những mục tiêu quan trọng. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo tiền đề và tâm thế cho trẻ năm tuổi bước vào lớp một.


               Đ/c Vũ Thị Nga - Phó Trưởng BCĐ PCGD tỉnh Thái Nguyên 
              Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Trong những năm qua, GDMN là cấp học còn gặp rất nhiều khó khăn, bậc mầm non còn thiếu thốn về cơ sở vật chất. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho bậc học này, Ðề án PCGDMN cho trẻ năm tuổi đã được phê duyệt với nhiều chính sách đột phá và sự đầu tư về cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục, cũng như bảo đảm chế độ cho giáo viên tại các địa phương.

Võ Nhai là một trong 9 huyện của tỉnh Thái Nguyên theo đúng kế hoạch sẽ hoàn hoàn thành PCGDMN cho trẻ năm tuổi vào tháng 4 năm 2013. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Thái Nguyên Vũ Thị Nga cho biết: Một trong những yếu tố then chốt để hoàn thành PCGDMN cho trẻ năm tuổi xuất phát từ nhận thức của toàn xã hội, bởi đây là bậc học quan trọng được ưu tiên hàng đầu trong hệ thống giáo dục hình thành nên nhân cách con người. Từ đó, tỉnh đã có nhiều chính sách, cơ chế thúc đẩy giáo dục mầm non phát triển, tạo điều kiện cơ bản cho công tác PCGDMN cho trẻ năm tuổi.

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra công tác PCGD mầm non cho trẻ em năm tuổi tại xã Lâu Thượng và Thị trấn Đình Cả. Hiện nay tỷ lệ huy động trẻ ra lớp của:

+ Xã Lâu Thượng 99/99 cháu = 100%

+ Thị trấn Đình Cả 58/58 cháu = 100%

+ Toàn huyện năm học 2013-2014 huy động 1050/1051 cháu = 99,9%            Đoàn kiểm tra tại trường MN Lâu Thượng - Huyện Võ Nhai

Năm học 2012-2013 huyện Võ Nhai đã công nhận được 10/15 xã đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em năm tuổi là: Bình Long, Cúc Đường, Dân Tiến, La Hiên, Lâu Thượng, Phú Thượng, Sảng Mộc, Thần Sa, Thượng Nung và Thị trấn Đình Cả.

Theo đúng lộ trình năm học 2013-2014 huyện Võ Nhai có 5/15 xã sẽ phấn đấu đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em năm tuổi là các xã: Liên Minh, Nghinh Tường, Phương Giao, Tràng Xá, Vũ Chấn.    Đoàn kiểm tra tại trường MN Liên Cơ - Thị trấn Đình Cả - Huyện Võ Nhai

Như vậy, để Ðề án PCGDMN cho trẻ năm tuổi hoàn thành đúng tiến độ thì các cấp, các ngành đặc biệt là ngành GD
&ÐT huyện Võ Nhai cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, tạo tiền đề cho trẻ năm tuổi bước vào lớp một vững chắc, đóng góp vào sự nghiệp kinh tế - xã hội của địa phương. Cần có những giải pháp, biện pháp tích cực, quyết liệt và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì PCGD mầm non cho trẻ em năm tuổi mới hoàn thành và có kết quả bền vững, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục phát triển bền vững.

*. Tin & Ảnh: Vũ Ngọc Hà

Địa chỉ : TT Đình Cả huyện Võ Nhai. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 02803827485