ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH BA HÀNG NHIỆM KỲ 2012 - 2015

                                    

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG TIỂU HỌC BA HÀNG

NHIỆM KỲ 2012 – 2015

        Căn cứ vào kế hoạch số 19/KH- CĐN ngày 11/5/2012 của Ban chấp hành Công đoàn giáo dục huyện Phổ Yên về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên tiến tới Đại hội Công đoàn Giáo dục huyện Phổ Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2012-2017. Thực hiện công văn số 29/ CV – CĐGD ngày 18/07/2012 của BTV Công  đoàn Giáo dục Huyện Phổ Yên V/v tiến hành Đại hội công đoàn cơ sở. Sáng ngày 23/8/2012 Công đoàn trường TH Ba Hàng đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2015.

     Để đáp ứng với tình hình hiện nay và yêu cầu của tổ chức công đoàn về việc nâng cao sự hoạt động của tổ chức Công Đoàn và phong trào thi đua trong giai đoạn mới, nhất là việc tập hợp đông đảo quần chúng  đi sâu vào các hoạt động bổ ích, có tính thiết thực, đáp ứng khả năng sức lực trí tuệ của tuổi trẻ. Nhằm không ngừng phát huy vai trò vẻ vang của Công Đoàn qua hơn  80 năm xây dựng và trưởng thành. Trong tổ chức công đoàn, Công đoàn cơ sở có vai trò hết sức quan trọng, bởi đây là nơi trực tiếp vận động, thuyết phục, tổ chức cho quần chúng, viên chức hăng hái thi đua lao động và học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, góp phần thực hịên thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

        Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2015 đi sâu kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ qua. Đề ra được những phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời cũng tại đại hội này sẽ đánh giá vai trò hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn nhiệm kỳ trước. Bầu ra BCH; các chức danh chủ tịch, PCT công đoàn nhiệm kỳ mới. Là những đ/c có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác đoàn thể, có khả năng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra, và cũng tại đại hội này sẽ bầu đoàn chủ tịch đi dự đại hội công đoàn cấp trên.  Đại hội cũng đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của đoàn viên cho dự thảo văn kiện của đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới 2012-2015. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu tại đại hội và kết quả biếu quyết những vấn đề quan trọng của mục tiêu và chương trình công tác Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012-2015.

    Tại Đại hội, các đại biểu đoàn viên công đoàn với tinh thần trách nhiệm cao đã sáng suốt lựa chọn bầu ra BCH Công đoàn nhiệm kì 2012 - 2015 gồm 5 đồng chí:

                                       - Đ/c Nguyễn Bích  Thủy - Chủ tịch công đoàn
                                       - Đ/c Nguyễn Thị Hoa - Phó chủ tịch
                                       - Đ/c Nguyễn Thị Hà - ủy viên

     - Đ/c Nguyễn Thị Lan - ủy viên

    - Đ/c Nguyễn Thị Hằng - ủy viên

     Cũng tại Đại hội đã bầu ra 02 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn giáo dục huyện Phổ Yên nhiệm kỳ 2012 - 2017 đó là các đồng chí: Nguyễn Minh Tường và đồng chí Nguyễn Bích Thủy.

      Thành công của Đại hội thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Cấp uỷ Đảng, Ban Thường vụ Công đoàn GD Huyện Phổ Yên, sự quan tâm giúp đỡ của BGH, sự đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm của toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ trong nhà trường.

       Mỗi đ/c ĐV trong công đoàn tràn đầy một niềm tin: dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy chi bộ, sự chăm lo tạo mọi điều kiện của các ban ngành đoàn thể trong trường, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của BTV Công đoàn cấp trên, cùng với tinh thần đoàn kết của các đoàn viên trong công đoàn, nhất định công tác công đoàn và phong trào thi đua Trường TH Ba Hàng sẽ có những bước tiến không ngừng ngày càng xứng đángvới niềm tin yêu, mong đợi của cấp ủy chi bộ, ban ngành đoàn thể trong trường và công đoàn cấp trên.

                       

Một số hình ảnh của Đại hội:
                 

                 

                         Đ/c Chủ tịch công đoàn nhà trường đọc báo cáo tổng kết công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012
                                                                    và phương hướng nhiệm kỳ 2012 - 2015

                 

         Đ/c Chủ tịch CĐ trao quà lưu niệm cho đại diện các tổ công đoàn


                  

           Đ/c Bí thư chi bộ - HT nhà trường  trao quà lưu niệm cho BCHCĐ nhiệm kỳ 2010 - 2012

                  

Đ/c Nguyễn Thị Kim Phượng - Báo cáo tham luận" Phong trào hai tốt"

                   

             Đ/c Hiệu trưởng trao phần thưởng cho các đ/c nữ CBGV đạt danh hiệu
     "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" giai đoạn 2007 - 2012

                   

                     

           Đ/c BTCB - Hiệu trưởng phát biểu tại đại hội

                       

           Đại biểu bỏ phiếu bầu BCHCĐ nhiệm kỳ 2012 - 2015

                        

          Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015 ra mắt Đại hội

                         

                  Đ/c thư ký Đại hội thông qua dự thảo nghị quyết

                                          Người viết và đăng tin: Nguyễn Bích Thuỷ

                 

Địa chỉ : TT Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.863261