THI "TÌM HIỂU LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI"
        Thực hiện kế hoạch số 165/KH-VSTBPN ngày 20/07/2011 của Ban VSTBPN tỉnh Thái Nguyên, và kế hoạch số 54/KH-VSBPN huyện phổ yên ngày 18/08/2011 về việc tổ chức triển khai cuộc thi  "Tìm hiểu luật bình đẳng giới" trong toàn tỉnh Thái Nguyên. 
        Đề nghị cán bộ giáo viên trong nhà trường triển khai. Tải đề cương trả lời câu hỏi tại đây
Địa chỉ : TT Bãi Bông - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.863304