ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀM THỤY

Căn cứ điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Thực hiện kế hoạch số: 02/KH-ĐU ngày 27 tháng 2 năm 2013  của BCH Đảng bộ xã Điềm Thụy về Kế hoạch tổ chức đại hội Chi bộ Nhiệm kì 2013- 2015. Trong không khí cả nước đang tưng bừng hướng về cội nguồn ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3( Âm lịch) năm 2013, ngày 18 tháng 04 năm 2013, Chi bộ trường Tiểu học Điềm Thụy đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kì 2013- 2015.

Tới dự và chúc mừng Đại hội có các đại biểu: Đồng chí Dương Thị Huệ- Ủy viên BGH Huyện ủy- Chủ tịch Liên đoàn Lao động Huyện Phú Bình; Đồng chí Dương Ngọc Thơm- Phó bí thư- Thường trực Đảng ủy xã Điềm Thụy; Đồng chí Dương Đại Đồng- Ủy viên BTV Đảng ủy- Phó chủ tịch UBND xã Điềm Thụy; Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc- Bí thư Chi bộ trường Mầm non Điềm Thụy.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Chính trị   nhiệm kỳ 2010- 2013 và phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo của Chi bộ Nhiệm kỳ 2013- 2015 do đồng chí Lê Thị Tuyết Nga - Bí thư Chi bộ Nhiệm kỳ 2010- 2013 trình bày. Báo cáo đã nhìn thẳng sự thật, đánh giá toàn diện những thành tựu, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Đại hội đã thảo luận và thông qua Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm  thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2013- 2015 đã đề ra.

        Đại hội đã dân chủ thảo luận, các ý kiến tham luận về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ; công tác phát triển Đảng; chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể và xây dựng khối đoàn kết đã được thống nhất cao trong Đại hội.

       Đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BCH huyện ủy- Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Bình và đồng chí Dương Ngọc Thơm- Phó bí thư- Thường trực Đảng ủy xã Điềm Thụy phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội. Các đồng chí đã ghi nhận và biểu dương các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010- 2013 của Chi bộ cũng như của đơn vị, đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ 2013- 2015 Chi bộ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, tiếp tục thực hiện tốt chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, năng lực công tác của cán bộ đảng viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo có đạo đức lối sống mẫu mực, có năng lực chuyên môn vững vàng đáp ứng với yêu cầu đổi mới giảng dạy và học tập của nhà trường. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức quần chúng phát huy tinh thần dân chủ, tham gia góp ý xây dựng Đảng nâng cao tính tự giác, tính hiệu quả để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Nhiệm kỳ 2013- 2015 đề ra.

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy Nhiệm kỳ 2013- 2015 gồm 03 đồng chí:        Đồng chí Lê Thị Tuyết Nga -  Hiệu trưởng giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; Đồng chí La Thị Hồng Quý - Phó Hiệu trưởng giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ; Đồng chí Nguyễn Thị Thuận - GV - Tổ trưởng tổ 4+5 - Ủy viên Ban Chi ủy.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết 100% các chỉ tiêu phấn đấu trong phương hướng nhiệm kỳ 2013- 2015 mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đó chính là ý chí, niềm tin, sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của toàn thể đảng viên trong Chi bộ trường tiểu học Điềm Thụy.

Sau một buổi  sáng làm việc tích cực, khẩn trương và đầy trách nhiệm, Đại hội Chi bộ trường Tiểu học Điềm Thụy nhiệm kỳ 2013- 2015 đã hoàn thành chương trình của Đại hội đề ra. Sự thành công của Đại hội thể hiện rõ trí tuệ, đổi mới, dân chủ và đoàn kết của tất cả các đại biểu. Sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của Ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2010- 2013, sự đóng góp của tập thể, của các đoàn thể, của từng cán bộ giáo viên, đã góp phần vào thành công của Đại hội. Thành công của Đại hội là nguồn sức mạnh mới để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và khối đoàn kết nội bộ. Chặng đường trước mắt có những thuận lợi mới, cơ hội mới, đồng thời cũng không ít khó khăn, thách thức mới, đòi hỏi mỗi Đảng viên trong chi bộ nhà trường phải đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua. 

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013 - 2015 là Đại hội “Trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và sáng tạo”  thể hiện ý chí kiên cường và là niềm hy vọng của tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường. Toàn thể  Đảng viên, cán bộ giáo viên quyết tâm phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng và của nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. Với tinh thần đoàn kết thống nhất và những bài học kinh nghiệm được tổng kết trong quá trình lãnh đạo của chi bộ. D­ưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và các Nghị quyết của Đảng cấp trên, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của BCH Đảng bộ xã Điềm Thụy. Chi bộ trường Tiểu học Điềm Thụy quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2013- 2015 đã đề ra. 

Một số hình ảnh Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2013 - 2015
                                       Đ/c Dương Thị Huệ - Ủy viên BCH huyện ủy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Đ/c Nguyễn Thị San đại diện Công đoàn trường tặng hoa chúc mừng Đại hội

Liên Đội trường Tiểu học Điềm Thụy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đ/c Nông Quốc Tuấn đối tượng cảm tình Đảng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đ/c Lê Thị Tuyết Nga - BTCB Nhiệm kỳ 2010 - 2013 trình bày báo cáo Tổng kết công tác lãnh đạo và Phương hướng Nhiệm kỳ 2013 - 2015 trước Đại hội

Đ/c La Thị Hồng Quý - Phó Bí thư Chi bộ Nhiệm kỳ 2010 - 2013 đọc báo cáo Kiểm điểm của Ban Chi ủy Nhiệm kỳ 2010 - 2013 

Các báo cáo tham luận của Đảng viên trình bày trước Đại hội

Đ/c Dương Thị Huệ - Ủy viên BCH huyện ủy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Bình phát biểu tại Đại hội

Đ/c Dương Ngọc Thơm Phó Bí thư - Thường trực Đảng ủy xã Điềm Thụy phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội Nhiệm kỳ 2013 - 2015

Đại hội biểu quyết danh sách bầu Ban Chi ủy Nhiệm kỳ 2013 - 2015

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy Nhiệm kỳ 2013 - 2015

Đại hội bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ Nhiệm kỳ 2013 - 2015

Đại hội bỏ phiếu bầu Phó Bí thư Chi bộ Nhiệm kỳ 2013 - 2015

Ban kiểm phiếu của Đại hội Nhiệm kỳ 2013 - 2015

Ban Chi ủy Nhiệm kỳ 2013 - 2015 ra mắt Đại hội

Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2013 - 2015

Đại hội biểu quyết Nghị quyết Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2013 - 2015

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Chi bộ tại Đại hội 

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chi ủy mới tại Đại hội 


L.T.N

Địa chỉ : Xã Điềm Thụy - Phú Bình - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.769103