KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG LIÊN Năm học 2012 - 2013

- Căn cứ vào quyết định 01/ 2003/ QĐ/ BGD & ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003.

- Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Bình

-  Căn cứ vào tình hình thực tế cơ sở vật chất của trường Tiểu học Đồng Liên.

-  Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Nhà trường.

-  Thư viện trường Tiểu học Đồng Liên xây dựng kế hoạch hoạt động Thư viện năm học 2012 – 2013 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN NĂM HỌC 2011 - 2012

 Năm học 2011 – 2012 dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo Nhà trường, được sự quan tâm của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện  Phú Bình Thư viện trường Tiểu Học  Đồng Liên đã không ngừng cố gắng phấn đấu thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình góp phần tích cực trong công tác thi đua đạt thành tích cao của giáo viên và học sinh trong trường trong việc giảng dạy và học tập.

Công tác thư viện giữ một vai trò quan trọng trong nhà trường góp phần phục vụ tốt công tác dạy và học, cũng như các hoạt động khác của nhà trường. Đặc biệt trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và tiếp cận các công nghệ khoa học khác trong đời sống của cán bộ GV và học sinh .Thư viện phải luôn là trung tâm sinh hoat văn hoá và khoa học. Tuy nhiên trong thực tế, công tác thư viện trường Tiểu học Đồng Liên cũng có nhiều thuận lợi và khó khăn riêng.

1. Những thành tựu đã đạt được:

Được sự quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo sâu sát của BGH nhà trường, Thư viên Trường Tiểu học Đồng Liên mặc dù còn rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị nhưng thư viện đã thể hiện được rõ vai trò và chức năng riêng, phục vụ tối ưu cho công tác dạy và học của nhà trường.

Với tính chất là Thư viện của trường Tiểu học, Thư viện trường trong thời gian vừa qua cũng như trong những năm tới đây đã và sẽ bám sát chuyên môn của Nhà trường để từ đó chuẩn bị nguồn tài liệu cho giáo viên và học sinh mượn đạt hiệu quả cao nhất.

Năm học vừa qua Thư viện đã có nhiều phương án để thu hút cán bộ, giáo viên và học sinh đến thư viện.

Thư viện đã thường xuyên tổ chức giới thiệu sách theo chủ đề nhân các ngày lễ lớn, ngày kỉ niệm thu hút đông đảo học sinh đến đọc sách. Từ đó khơi dậy phong trào đọc sách trong Nhà trường.

Bên cạch đó còn là phong trào quyên góp sách giáo khoa cũ cho "Tủ sách dùng chung" đã được các em học sinh tích cực tham gia quyên góp.

2.Những mặt còn hạn chế:

Trong năm vừa qua, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được thư viện Nhà trường còn có những điểm chưa đạt và chưa thật sự nổi bật, cần có biện pháp khắc phục như:

- Diện tích phòng thư viện còn hạn chế, không gian đọc sách còn chật hẹp. Số đầu sách tham khảo chưa nhiều, về mặt chất lượng chưa có nhiều sách quý. Đặc biệt là sách phục vụ cho việc đổi mới chương trình sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 4, 5 vẫn còn những tài liệu cũ, tủ mục lục không phát huy được hiệu quả.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN NĂM HỌC 2012 -2013

             I/ Đặc điểm tình hình

1. Về đội ngũ giáo viên:

Hiện có 24 cán bộ, giáo viên trong đó:

-  Hiệu trưởng: 01 người

-  Hiệu phó: 01 người

-  Kế toán : 01 người

-  Y tế + Thủ quỹ: 01 người

-  Cán bộ thư viện + thiết bị: 01 người

-  Giáo viên giảng dạy: 19 người

2.Về học sinh:

Tổng số học sinh:

Số lớp: 12 lớp. Trong đó chia ra:

- Khối 1: 03 lớp

- Khối 2: 02 lớp

- Khối 3: 02 lớp

- Khối 4: 02 lớp

- Khối 5: 03 lớp

3.Thuận lợi:

- Với sự quan tâm của Ban lãnh đạo Nhà trường cùng với phụ huynh học sinh đã đầu tư mua sắm sách giáo khoa, vở bài tập, sách tham khảo cho học sinh phục vụ tốt nhu cầu học tập của các em.

- Thư viện đã bổ sung nhiều loại sách phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Thư viện không ngừng phấn đấu về mọi mặt để đưa những kết quả tốt nhất cho cán bộ giáo viên trong trường và các em học sinh.

- Cơ sở vật chất: Có tủ đựng sách và kho sách riêng, có bàn làm việc của cán bộ thư viện, có bàn ghế phục vụ việc đọc sách của bạn đọc.

- Trong những năm gần đây được sự quan tâm chú trọng của ngành giáo dục, Ban lãnh đạo Nhà trường nên thư viện được đầu tư, bổ sung thêm sách báo tạo thêm vốn tài liệu cho thư viện càng phong phú, từ đó kích thích bạn đọc đến thư viện nhiều hơn.

- Các em học sinh đều quan tâm, có ý thức học tập, có ý thức đọc sách và giữ gìn bảo quản vốn tài liệu thư viện, chấp hành mọi nội quy thư viện đề ra.

      4. Khó khăn

- Tuy đã cố gắng chăm lo và tu bổ cho Thư viện song cơ sở vật chất của thư viện còn thiếu thốn như: Chưa có tủ trưng bày sách mới. Chưa có máy tính nối mạng. Bàn ghế dành cho học sinh ngồi đọc còn chưa đủ, tủ sách Đạo đức chưa thật sự phong phú, tủ mục lục hiện không sử dụng được, chưa thành lập được “Tủ sách tư tưởng Hồ Chí Minh”...

  - Một số bạn đọc (học sinh) cũng chưa hiểu hết vai trò và tầm quan trọng của thư viện trong việc nâng cao chất lượng học tập của bản thân mình.

  - Số lượng sách, tỷ lệ sách báo trên đọc giả vẫn chưa cân đối, còn thiếu những sách tham khảo rất cần thiết trong các môn học.

  - Kinh phí cấp cho việc bổ sung sách thường xuyên còn hạn chế.

  - Học sinh học 2 buổi / ngày nên thời gian đọc sách trên thư viện rất hiếm hoi. 

 II. Chỉ tiêu phấn đấu

Trong năm học 2012 - 2013 phấn đấu đưa Thư viện phát triển hơn nữa cả về số lượng bạn đọc và chất lượng phục vụ bạn đọc. Cụ thể như sau:

Đảm bảo đủ sách cho giáo viên giảng dạy và tham khảo.

-  Sách giáo khoa: 100 % học sinh có sách giáo khoa.

-  Báo, tạp chí: trên 10 loại/ năm.

-  Bổ sung sách: 500 bản/năm.

-  Kỹ thuật nghiệp vụ:

+  Tiến hành phân loại, mô tả, tổ chức mục lục và xếp kho theo đúng kỹ thuật nghiệp vụ.

+  Có nội quy thư  viện, khẩu hiệu thư viện, bảng hướng dẫn giáo viên và học sinh sử dụng sách trong thư viện.

+  Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo đúng nghiệp vụ.

+  Kiểm kê thanh lý tài sản theo quy định, cập nhật kịp thời.

 - Công tác bạn đọc:

+  Số lượng cán bộ giáo viên đến thư viện: 100%

+  Số lượng cán bộ giáo viên mượn sách: 100%

+  Số lượng học sinh đến thư viện: 80 %

- Hoạt động thư viện:

     +  Tổ chức mạng lưới thư viện để phát triển phong trào đọc sách.

+ Giới thiệu sách hàng tháng, thông báo sách mới ở danh mục giới thiệu sách.

+  Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng SGK của học sinh vào đầu năm, đảm bảo 100 % học sinh có  SGK.

+ Kết hợp với ban phụ trách đội cho học sinh đọc và nghe đọc sách – truyện dưới cờ vào các ngày thứ 2 hàng tuần.

+  Biên soạn thư mục: 02 thư mục/năm

III. Các biện pháp thực hiện

1. Hồ sơ sổ sách:

Trong thư viện đảm bảo đầy đủ hồ sơ sổ sách: sổ đăng ký tổng quát, sổ đăng ký cá biệt, sổ đăng ký sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, đăng ký báo - tạp chí, sổ cho mượn sách của giáo viên, sổ cho mượn sách của học sinh, sổ nhật ký thư viện, sổ theo dõi bạn đọc.

2. Bảo quản

Kiểm kê theo từng năm, thường xuyên thanh lọc tài liệu đã lạc hậu, cũ nát ra khỏi thư viện, bổ sung những tài liệu cần thiết phục vụ công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

Sắp xếp sách khoa học, đúng theo quy tắc sắp xếp để tiện cho việc phục vụ cũng như bảo quản. Với một thư viện mà vốn sách báo còn khiêm tốn, chúng tôi tổ chức sắp xếp sách báo trên giá theo đăng ký cá biệt.

            3. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị cho thư viện

- Thư viện luôn kết hợp với Nhà trường để tăng cường mua sắm những trang thiết bị cần thiết cho cả khâu bảo quản và phục vụ, làm sao có được một phòng đọc tại chỗ và bổ sung nhiều loại sách báo có chất lượng cao.    

          4. Lịch công tác của thư viện

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

5. Các biện pháp khác

- Tuyên truyền cho giáo viên và học sinh trong trường thấy rõ tầm quan trọng của sách báo nói chung, sách giáo khoa, sách nghiệp vụ và sách tham khảo trong Nhà trường nói riêng.

Mọi thành viên trong Nhà trường biết cách sử dụng sách có hiệu quả nhất và phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản sách, không làm hư hỏng, mất mát.

Thực hiện nghiêm túc các Quyết định của ngành, của trường, làm đúng nghiệp vụ thư viện, tích cực các hình thức tuyên truyền, giới thiệu sách.

Sau đây là một số hình ảnh thư viện.

 

 

 Địa chỉ : Xã Đồng Liên - Phú Bình - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.902251