HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2012 - 2013

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CCVC NĂM HỌC 2012 - 2013

Thực  hiện  nhiệm  vụ  năm  học  2012 - 2013 về việc xây dựng kế hoạch hoạt động và các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học, được sự chỉ đạo của phòng Giáo dục Phổ Yên và Công đoàn ngành, sự thống nhất của Ban Giám hiệu và Công đoàn nhà trường, ngày 12 tháng 10 năm 2012, trường Tiểu học Hồng Tiến 2 đã long trọng tổ chức Hội nghị CBVC đầu năm học.

Về dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban giám hiệu, BCH Công đoàn và toàn thể các đ/c cán bộ công nhân viên  nhà trường. Hội nghị đã triển khai những nội dung sau:

1.     Báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ CBVC năm học 2011 - 2012; dự thảo phương hướng, quy chế dân chủ cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ và các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2012 - 2013.

2. Tổng hợp ý kiến từ các tổ trình trước Hội nghị.

      3. Thông qua toàn bộ các quyết toán tài chính năm học 2011 – 2012 và các khoản thu trong năm học 2012 - 2013.

      4. Báo cáo hoạt động của TTND năm học 2011 – 2012.

Sau khi nghe các báo cáo, Hội nghị tiến hành tham luận, đưa ra ý kiến về các chỉ tiêu thi đua, các biện pháp để thực hiện tốt  nhiệm vụ năm học 2012 - 2013.

        Hội nghị đã thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, 100% các đ/c về dự Hội nghị đều hứa quyết tâm thực hiện với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

* Thực hiện quy chế chuyên môn:

- 100% các thành viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.

- Thanh tra kiểm tra 100% đạt yêu cầu trở lên.

- Hồ sơ: 100% đạt khá tốt; không có hồ sơ đạt trung bình.

* Chất lượng đại trà của học sinh:

a. Học lực:

+ HS Khá và Giỏi bình quân đạt trên 75%

+ HS yếu: 1 em (là HSHN); còn lại là học sinh xếp học lực TB.

b. Hạnh kiểm: Đ: 100%

* Chất lượng mũi nhọn HS:

- HS giỏi cấp trường: 40 em

- HS VCĐ cấp trường: 20 em

- HS đạt giải qua các kỳ thi cấp huyện (VCĐ; Giải Toán và Tiếng Anh qua Internet):  20 em

* Chất lượng mũi nhọn GV:

- GVG cấp trường: 12 đ/c

- GVG cấp huyện: 4 đ/c

- GVG cấp tỉnh: 1 đ/c

- GVG cấp Quốc gia: 1 đ/c

* Danh hiệu cá nhân:

- CSTĐ cơ sở: 6 đ/c

- LĐTT: 12 đ/c

- HTNV: 3 đ/c

* Danh hiệu tập thể:

- Trường: Tập thể  LĐXS

- Chi  bộ: Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

- Công  Đoàn: CĐ vững mạnh xuất sắc cấp huyện

- Liên  Đội: Liên đội mạnh xuất sắc cấp huyện

 

Với tinh thần và ý chí quyết tâm cao, chúng tôi tin tưởng rằng năm học 2012 - 2013, trường Tiểu học Hồng Tiến 2 sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã xây dựng trong Hội nghị CBVC.
                                     Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Hồng Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.861431