HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2013-2014

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2013-2014

Thực hiện công văn số 32/HDLT-PGD ĐT&CĐGD Đồng Hỷ v/v hướng dẫn tổ chức hội nghị CBCCVCnăm 2013-2014.

 -Được sự nhất trí của PGD- Thống  nhất của chi bộ BGHvà BCHcông đoàn nhà trường chiều ngày 27/9/2013 trường tiểu học Huống Thượng đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2013-2014 nhằm đánh giá những kết quả đạt được mà nghị quyết hội nghị CBCCVC năm học 2013-2014 đề ra.

-Về dự với hội nghị có đầy đủ 28 CBGVCNV trong nhà trường . Hội nghị đã diễn ra thật nghiêm túc và trong bầu không khí vui vẻ dân chủ thẳng thăn và đoàn kết.

- Hội nghị đã thông qua các báo cáo sau:

+Báo cáo tổng kết năm học 2012-2013 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014.

+ Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2012-2013 và kế họach thi đua năm học 2013-2014.
+ Báo cáo quyết toán quỹ năm học 2012-2013
+ Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm học 2012-2013.
-THAM LUẬN

+Hội nghị đã thảo luận các nội dung và biểu quyết đều nhất trí 100%.

+ Hội nghị đã bầu được ra BTTND ( có danh sách kèm theo)

+ Công đoàn đã ký bản cam kết với nhà trường.
Hội nghị đã kết thúc vào hồi 17 giờ cùng ngày. hội nghị thành công tốt đẹp
Sau đây là một số hình ảnh trong đại hội:

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Huống Thượng - Đồng Hỷ - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :