CHIẾN DỊCH TẨY GIUN TOÀN TRƯỜNG ĐỢT 2

  Căn cứ công văn số : 336/BCĐ Ngày 21 tháng 4 năm 2011 của Ban chỉ đạo Y tế trường học Tỉnh Thái Nguyên  về việc triển khai dự án hợp tác với WHO năm 2011. Thực hiện công văn số 136/CV-LN của TTYT- Phòng GD& ĐT Phổ Yên. Ngày 10 tháng 5 năm 2011 Ban  Y tế trường Tiểu học Minh Đức kết hợp với cán bộ Y tế xã Minh Đức tổ chức  cho học sinh uống thuốc tẩy giun ở tất cả các khối lớp. Kết quả  tổng hợp như sau:

 -Tổng số học sinh toàn trường: 476 HS.

 - Tổng số học sinh uống thuốc tẩy giun: 470 HS.

 - Còn lại: 6 HS (  do sốt )


 

Địa chỉ : Xã Minh Đức - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.865210