Hưởng ứng chiến dịch tẩy giun hàng loạt cho học sinh tiểu học

    Thực hiện công văn 1025/ BCĐ - YTTH ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Ban chỉ đạo y tế trường học tỉnh Thái Nguyên, công văn số 694/ CV- GD&ĐT về việc triển khai dự án tẩy giun hợp tác với WHO của PGD&ĐT TP Thái Nguyên ngày 24 tháng 10 năm 2012.

    Để thực hiện tốt kế hoạch tẩy giun Ban sức khoẻ nhà trường  đã tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khoẻ về phòng chống bệnh giun sán, phát phiếu xin ý kiến cha mẹ học sinh, lập danh sách học sinh tẩy giun, chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết ca, cốc, nước uống, khăn mặt, nước đường...

Hôm nay ngày 2 tháng 11 năm 2012 Trường tiểu học Phúc Xuân đã phối hợp với cán bộ trạm y tế xã Phúc Xuân  tổ chức tẩy giun hàng loạt cho học sinh nhà trường bằng thuốc tẩy giun Albendazole 400 mg cấp phát 100% cho học sinh . Kết quả như sau: Đã có 343 em trên tổng số 361 em tham gia uống thuốc tẩy giun đạt tỷ lệ trên 95%. Cuối buổi học, tất cả các em đều khoẻ mạnh và không có tác dụng phụ nào xảy ra. Số học sinh còn lại đã được gia đình tẩy giun ở nhà.

    Hoạt động tẩy giun đồng loạt, định kỳ cho các em học sinh tiểu học không chỉ nhằm làm giảm cường độ nhiễm giun và tỷ lệ nhiễm giun, nâng cao thể chất và trí lực cho học sinh lứa tuổi học đường mà còn nâng cao nhận thức thay đổi hành vi và thái độ  của học sinh về phòng chống các bệnh giun sán lây truyền qua đất và các bệnh có liên quan. Góp phần thúc đẩy các biện pháp phòng chống các bệnh giun sán trong cộng đồng.


                             Nhân viên y tế hướng dẫn học sinh cách tẩy giun

 

Địa chỉ : Xã Phúc Xuân - Tp. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.846531